เนื้อเพลง This is Your Song คำอ่านไทย Ronan Keating

Live your life to the fall
( ไลฝ ยุร ไลฟ ทู เดอะ ฟอล)
With a lifetime of smiles
(วิฑ อะ ไลฟ์ไทม์ อ็อฝ ซไมล)
Made us know right from wrong
(เมด อัซ โน ไรท ฟร็อม ร็อง)
Always knowing a lie
(ออลเว โนอิง อะ ไล)
You made us to be tough
(ยู เมด อัซ ทู บี ทั๊ฟ)
But never too rough
(บัท เนฝเวอะ ทู รัฟ)
Rise above what you said
(ไรส อะบัฝ ว็อท ยู เซ็ด)
Never easily lead.
(เนฝเวอะ อีสอิลิ เล็ด)

And one day we’ll all sing along
(แอ็นด วัน เด เว็ล ออล ซิง อะลอง)
Cause this is your song
(คอส ดีซ ซิส ยุร ซ็อง)
I wrote it for you
(ไอ โรท อิท ฟอ ยู)
It won’t take all day
(อิท ว็อนท เทค ออล เด)
Just a minute or two
(จัซท ดา มินยูท ออ ทู)

You were a friend
(ยู เวอ อะ ฟเร็นด)
Walk with you to the end
(วอค วิฑ ยู ทู ดิ เอ็นด)
And one day we’ll all sing along
(แอ็นด วัน เด เว็ล ออล ซิง อะลอง)
Cause this is your song
(คอส ดีซ ซิส ยุร ซ็อง)

So I’ll try and go on
(โซ แอล ทไร แอ็นด โก ออน)
Loving all that we know
(ลัฝอิง ออล แดท วี โน)
Through the hardest of times
(ธรู เดอะ ฮาร์เดท อ็อฝ ไทม)
you put on a show
(ยู พัท ออน อะ โฌ)

You made us stand tall
(ยู เมด อัซ ซแท็นด ทอล)
When all around us would fall
(ฮเว็น ออล อะเรานด อัซ เวิด ฟอล)
Even when you were alone
(อีเฝ็น ฮเว็น ยู เวอ อะโลน)
You believed you could fly
(ยู บิลีฝ ยู เคิด ฟไล)

And one day we’ll all sing along
(แอ็นด วัน เด เว็ล ออล ซิง อะลอง)
Cause this is your song
(คอส ดีซ ซิส ยุร ซ็อง)
I wrote it for you
(ไอ โรท อิท ฟอ ยู)
It won’t take all day
(อิท ว็อนท เทค ออล เด)
Just a minute or two
(จัซท ดา มินยูท ออ ทู)

You were a friend
(ยู เวอ อะ ฟเร็นด)
Walk with you to the end
(วอค วิฑ ยู ทู ดิ เอ็นด)
And one day we’ll all sing along
(แอ็นด วัน เด เว็ล ออล ซิง อะลอง)
Cause this is your song
(คอส ดีซ ซิส ยุร ซ็อง)

And one day we’ll all sing along
(แอ็นด วัน เด เว็ล ออล ซิง อะลอง)
Cause this is your song
(คอส ดีซ ซิส ยุร ซ็อง)
We wrote it for you
(วี โรท อิท ฟอ ยู)
It’ll take all our lives
(อิว เทค ออล เอ๊า ไลฝ)
Just to help us get through
(จัซท ทู เฮ็ลพ อัซ เก็ท ธรู)
You were a friend
(ยู เวอ อะ ฟเร็นด)
Walk with you to the end
(วอค วิฑ ยู ทู ดิ เอ็นด)
And one day we’ll all sing along
(แอ็นด วัน เด เว็ล ออล ซิง อะลอง)
Cause this is your song
(คอส ดีซ ซิส ยุร ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This is Your Song คำอ่านไทย Ronan Keating

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น