เนื้อเพลง It’s Not over คำอ่านไทย Secondhand Serenade

My tears run down like razorblades and no, I’m not the one to blame: it’s you or is it me?
( มาย เทีย รัน เดาน ไลค razorblades แซน โน , แอม น็อท ดิ วัน ทู บเลม : อิทซ ยู ออ อีส ซิท มี)
And all the words we never say come out and now we are all ashamed. And there is no sense
(แอ็นด ออล เดอะ เวิด วี เนฝเวอะ เซ คัม เอ้า แอ็นด เนา วี อาร์ ออล อะเฌมด แอ็นด แดร์ อีส โน เซ็นซ)
In playing games, when you done all you can do.
(อิน พเลนิ่ง เกม , ฮเว็น ยู ดัน ออล ยู แค็น ดู)

But now it’s over, it’s over. Why is it over? We had the chance to make it. Now it’s over,
(บัท เนา อิทซ โอเฝอะ , อิทซ โอเฝอะ ฮไว อีส ซิท โอเฝอะ วี แฮ็ด เดอะ ชานซ ทู เมค อิท เนา อิทซ โอเฝอะ ,)
It’s over. It can’t be over. I wish that I could take it back, but it’s over.
(อิทซ โอเฝอะ อิท แค็นท บี โอเฝอะ ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด เทค อิท แบ็ค , บัท อิทซ โอเฝอะ)

I lose myself in all these fights; I lose my sense of wrong and right. I cry, I cry. I’m
(ไอ ลูส ไมเซลฟ อิน ออล ฑิส ไฟท ; ไอ ลูส มาย เซ็นซ อ็อฝ ร็อง แอ็นด ไรท ไอ คไร , ไอ คไร แอม)
Shaking from the pain that’s in my head. I just want to crawl into my bed and throw away
(เชคกิ้ง ฟร็อม เดอะ เพน แด๊ท ซิน มาย เฮ็ด ดาย จัซท ว็อนท ทู ครอล อีนทุ มาย เบ็ด แอ็นด ธโร อะเว)
The life that I led. But I won’t let it die. But I won’t let it die.
(เดอะ ไลฟ แดท ไอ เล็ด บัท ไอ ว็อนท เล็ท ดิธ ได บัท ไอ ว็อนท เล็ท ดิธ ได)

But it’s over, it’s over. Why is it over? We had the chance to make it. Now it’s over,
(บัท อิทซ โอเฝอะ , อิทซ โอเฝอะ ฮไว อีส ซิท โอเฝอะ วี แฮ็ด เดอะ ชานซ ทู เมค อิท เนา อิทซ โอเฝอะ ,)
It’s over. It can’t be over. I wish that I could take it back.
(อิทซ โอเฝอะ อิท แค็นท บี โอเฝอะ ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด เทค อิท แบ็ค)

I’m falling apart, I’m falling apart. Don’t say this wont last forever. You’re breaking
(แอม ฟ๊อลิง อะพาท , แอม ฟ๊อลิง อะพาท ด้อนท์ เซ ดีซ ว็อนท ลาซท เฟาะเรฝเออะ ยัวร์ บเรคคิง)
My, you’re breaking my heart. Don’t tell that we will never be together. We could be over
(มาย , ยัวร์ บเรคคิง มาย ฮาท ด้อนท์ เท็ล แดท วี วิล เนฝเวอะ บี ทุเกฑเออะ วี เคิด บี โอเฝอะ)
And over, we could be forever.
(แอ็นด โอเฝอะ , วี เคิด บี เฟาะเรฝเออะ)

I’m falling apart, I’m falling apart. Don’t say this wont last forever. You’re breaking
(แอม ฟ๊อลิง อะพาท , แอม ฟ๊อลิง อะพาท ด้อนท์ เซ ดีซ ว็อนท ลาซท เฟาะเรฝเออะ ยัวร์ บเรคคิง)
My, you’re breaking my heart. Don’t tell that we will never be together. We could be over
(มาย , ยัวร์ บเรคคิง มาย ฮาท ด้อนท์ เท็ล แดท วี วิล เนฝเวอะ บี ทุเกฑเออะ วี เคิด บี โอเฝอะ)
And over, we could be forever.
(แอ็นด โอเฝอะ , วี เคิด บี เฟาะเรฝเออะ)

It’s not over. It’s not over, it’s never over, unless you let it take you, it’s not over,
(อิทซ น็อท โอเฝอะ อิทซ น็อท โอเฝอะ , อิทซ เนฝเวอะ โอเฝอะ , อันเลซ ยู เล็ท ดิธ เทค ยู , อิทซ น็อท โอเฝอะ ,)
It’s not over, it’s not over, unless you it break you. It’s not over.
(อิทซ น็อท โอเฝอะ , อิทซ น็อท โอเฝอะ , อันเลซ ยู อิท บเรค ยู อิทซ น็อท โอเฝอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Not over คำอ่านไทย Secondhand Serenade

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น