เนื้อเพลง Ghetto Superstar คำอ่านไทย Corey

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])
Can I tell ya’ll a story
(แค็น นาย เท็ล ยอล อะ ซโทริ)
About my history
(อะเบาท มาย ฮีซโทะริ)
I’m sure a lot ya’ll can relate to me
(แอม ฌุร อะ ล็อท ยอล แค็น ริเลท ทู มี)
You see I’m from the ghetto
(ยู ซี แอม ฟร็อม เดอะ เกทโท)
A place where me and my brother shared
(อะ พเลซ ฮแว มี แอ็นด มาย บรัฑเออะ เชย์)
The hardwood floor when the winter was cold
(เดอะ hardwood ฟโล ฮเว็น เดอะ วีนเทอะ วอส โคลด)
I’m talkin about the ghetto
(แอม ทอคกิ่น อะเบาท เดอะ เกทโท)
said the ghet the ghet the ghet
(เซ็ด เดอะ ghet เดอะ ghet เดอะ ghet)
I’m not going to stay here no
(แอม น็อท โกอิ้ง ทู ซเท เฮียร โน)
I got plans to get out of here
(ไอ ก็อท แพล็น ทู เก็ท เอ้า อ็อฝ เฮียร)
I see my name, big lights
(ไอ ซี มาย เนม , บิก ไลท)
Oh Lord I wanna take some of that good life
(โอ ลอด ดาย วอนนา เทค ซัม อ็อฝ แดท เกิด ไลฟ)
I wanna be
(ไอ วอนนา บี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I want to be
(ไอ ว็อนท ทู บี)
A superstar, go get them
(อะ ซูเปอร์สตาร์ , โก เก็ท เฑ็ม)
Superstar,oh I wanna be yeah
(ซูเปอร์สตาร์ , โอ ไอ วอนนา บี เย่)
I’ve got be dreams
(แอฝ ก็อท บี ดรีม)
Of being a, superstar go get them
(อ็อฝ บีอิง อะ , ซูเปอร์สตาร์ โก เก็ท เฑ็ม)
Superstar [a ghetto super star]
(ซูเปอร์สตาร์ [ อะ เกทโท ซยูเพอะ ซทา ])
That is all I wanna be
(แดท อีส ซอร์ ไอ วอนนา บี)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
What you know about that hard knock life?
(ว็อท ยู โน อะเบาท แดท ฮาด น็อค ไลฟ)
What you know about that ware fare life?
(ว็อท ยู โน อะเบาท แดท แว แฟ ไลฟ)
Scrape for dinner and government cheese
(ซคเรพ ฟอ ดีนเนอะ แอ็นด กัฝเอินเม็นท ชีส)
Praying for the Lord
(เพลยอิง ฟอ เดอะ ลอด)
Lord you bless me
(ลอด ยู บเล็ซ มี)
Oh, and get grandmama out
(โอ , แอ็นด เก็ท grandmama เอ้า)
Try to buy every Foot Locker out
(ทไร ทู ไบ เอฝริ ฟุท ลอคเคอะ เอ้า)
Living ghetto fabulous no doubt
(ลีฝอิง เกทโท แฟบอิวลัซ โน เดาท)
You know what I’m talking about
(ยู โน ว็อท แอม ทอคอิง อะเบาท)
I wanna be…
(ไอ วอนนา บี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Rolling out slamming cadillac doors
(โรลลิง เอ้า สแลมมิ้ง คาดิลแล โด)
Holding down every homie I know
(โฮลดิง เดาน เอฝริ โฮมี ไอ โน)
Never ever ever will I be broke
(เนฝเวอะ เอฝเออะ เอฝเออะ วิล ไอ บี บโรค)
I wanna be I wanna be a ghetto superstar
(ไอ วอนนา บี ไอ วอนนา บี อะ เกทโท ซูเปอร์สตาร์)
Rolling out slamming cadillac doors
(โรลลิง เอ้า สแลมมิ้ง คาดิลแล โด)
Never ever ever will I be broke
(เนฝเวอะ เอฝเออะ เอฝเออะ วิล ไอ บี บโรค)
Holding down every homie I know
(โฮลดิง เดาน เอฝริ โฮมี ไอ โน)
I wanna be I wanna be a ghetto superstar
(ไอ วอนนา บี ไอ วอนนา บี อะ เกทโท ซูเปอร์สตาร์)

[Talking]
([ ทอคอิง ])
And if some of ya’ll went through what I went through
(แอ็นด อิฟ ซัม อ็อฝ ยอล เว็นท ธรู ว็อท ไอ เว็นท ธรู)
You know I just want ya’ll to bob ya’ll head
(ยู โน ไอ จัซท ว็อนท ยอล ทู บ็อบ ยอล เฮ็ด)
Cause you know every one didn’t come from great homes
(คอส ยู โน เอฝริ วัน ดิ๊นอิน คัม ฟร็อม กเรท โฮม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ghetto Superstar คำอ่านไทย Corey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น