เนื้อเพลง Blinded คำอ่านไทย Third Eye Blind

Just an old friend coming over
( จัซท แอน โอลด ฟเร็นด คัมอิง โอเฝอะ)
Now to visit you and
(เนา ทู ฝีสอิท ยู แอ็นด)
That’s what I’ve become
(แด๊ท ว็อท แอฝ บิคัม)
I let myself in
(ไอ เล็ท ไมเซลฟ อิน)
Though I know I’m not supposed to but
(โธ ไอ โน แอม น็อท ซัพโพส ทู บัท)
I never know when I’m done
(ไอ เนฝเวอะ โน ฮเว็น แอม ดัน)
And I see you fogging up the mirror
(แอ็นด ดาย ซี ยู foggings อัพ เดอะ มีเรอะ)
Vapor around your body glistens in the shower
(เฝเพอะ อะเรานด ยุร บอดอิ กริซเซ็น ซิน เดอะ เฌาเออะ)
And I wanna stay right here
(แอ็นด ดาย วอนนา ซเท ไรท เฮียร)
And go down on you for an hour
(แอ็นด โก เดาน ออน ยู ฟอ แอน เอาร)
Or stay and let the day just fade away
(ออ ซเท แอ็นด เล็ท เดอะ เด จัซท เฝด อะเว)
In a wild dedication
(อิน อะ ไวลด เดดิเคฌัน)
Take the moment of hope
(เทค เดอะ โมเม็นท อ็อฝ โฮพ)
And let it run
(แอ็นด เล็ท ดิธ รัน)
Never look back
(เนฝเวอะ ลุค แบ็ค)
At all the damage we have done now
(แอ็ท ดอร์ เดอะ แดมอิจ วี แฮ็ฝ ดัน เนา)
To each other
(ทู อีช อัฑเออะ)
To each other
(ทู อีช อัฑเออะ)
To each other
(ทู อีช อัฑเออะ)

But when I see you
(บัท ฮเว็น นาย ซี ยู)
It’s like I’m staring down the sun
(อิทซ ไลค แอม ซแทริง เดาน เดอะ ซัน)
And I’m blinded
(แอ็นด แอม บไลนด)
There’s nothing left to do
(แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู ดู)
and still I see you
(แอ็นด ซทิล ไอ ซี ยู)

I never believe that things that they happen for a reason
(ไอ เนฝเวอะ บิลีฝ แดท ธิง แดท เด แฮพเพ็น ฟอ รา รี๊ซั่น)
And they never go as planned
(แอ็นด เด เนฝเวอะ โก แอ็ส แพลน)
I wanted to thank you for a vision that was lost that you returned
(ไอ ว็อนท ทู แธ็งค ยู ฟอ รา ฝีฉอัน แดท วอส ล็อซท แดท ยู ริเทิน)
But you’re past where you understand
(บัท ยัวร์ พาซท ฮแว ยู อันเดิซแทนด)
Now her appetite is blown
(เนา เฮอ แอพพิไทท อีส บโลน)
Little else is known
(ลิ๊ทเทิ่ล เอ็ลซ อีส โนน)
cept she’s a little angry
(เซปทฺ ชี ซา ลิ๊ทเทิ่ล แองกริ)
Grabs a towel, looks away
(กแร็บ ซา เท๊าเว่ล , ลุค อะเว)
The heat fades with the day
(เดอะ ฮีท เฝด วิฑ เดอะ เด)
And I fall down on what to say
(แอ็นด ดาย ฟอล เดาน ออน ว็อท ทู เซ)
oh something clean, let me be clever
(โอ ซัมติง คลีน , เล็ท มี บี คเลฝเออะ)
Hey oh well, whatever
(เฮ โอ เว็ล , ฮว็อทเอฝเออะ)
But that’s not what I mean
(บัท แด๊ท น็อท ว็อท ไอ มีน)
Where we’re been has left us burnt still
(ฮแว เวีย บีน แฮ็ส เล็ฟท อัซ เบินท ซทิล)
I wont turn now from a fight
(ไอ ว็อนท เทิน เนา ฟร็อม มา ไฟท)
You know I’ll never win
(ยู โน แอล เนฝเวอะ วิน)

So when I see you
(โซ ฮเว็น นาย ซี ยู)
you know all the things I’ve done
(ยู โน ออล เดอะ ธิง แอฝ ดัน)
and I am blinded
(แอ็นด ดาย แอ็ม บไลนด)
Like I’m staring down the sun
(ไลค แอม ซแทริง เดาน เดอะ ซัน)
When I see you
(ฮเว็น นาย ซี ยู)
When I see you
(ฮเว็น นาย ซี ยู)
When I see you
(ฮเว็น นาย ซี ยู)
It’s like I’m staring down the sun
(อิทซ ไลค แอม ซแทริง เดาน เดอะ ซัน)
Yeah!
(เย่ !)

[Hey! I’m Blinded!]
([ เฮ ! แอม บไลนด ! ])

Time it passes and it tells us what we’re left with
(ไทม อิท แพเซ แซน ดิท เท็ล อัซ ว็อท เวีย เล็ฟท วิฑ)
We become the things we do
(วี บิคัม เดอะ ธิง วี ดู)
Me, I’m a fool spent from defiance, yeah you got me but
(มี , แอม มา ฟูล ซเพ็นท ฟร็อม ดิไฟแอ็นซ , เย่ ยู ก็อท มี บัท)
I didn’t give up on you
(ไอ ดิ๊นอิน กิฝ อัพ ออน ยู)
But the rest is not a t-shirt or a swan song, no
(บัท เดอะ เร็ซท อีส น็อท ดา ที เฌิท ออ รา ซว็อน ซ็อง , โน)
Heat is born again and
(ฮีท อีส บอน อะเกน แอ็นด)
It’s not easy being me
(อิทซ น็อท อีสอิ บีอิง มี)
When I can’t promise I will mend
(ฮเว็น นาย แค็นท พรอมอิซ ไอ วิล เม็นด)
Or bend when you believe
(ออ เบ็นด ฮเว็น ยู บิลีฝ)
That we are fixed now from our birth
(แดท วี อาร์ ฟิคซ เนา ฟร็อม เอ๊า เบิธ)
And I’ve just fallen back to earth
(แอ็นด แอฝ จัซท ฟอลเล็น แบ็ค ทู เอิธ)
Still you know I’ll try again
(ซทิล ยู โน แอล ทไร อะเกน)
Cause I believe that we are lucky
(คอส ไอ บิลีฝ แดท วี อาร์ ลัคคิ)
We are golden We have stolen manners in the days when we were one
(วี อาร์ โกลเด็น วี แฮ็ฝ ซโทเล็น แมนเนอะ ซิน เดอะ เด ฮเว็น วี เวอ วัน)

So when I see you
(โซ ฮเว็น นาย ซี ยู)
In spite of all that we’ve become
(อิน ซไพท อ็อฝ ออล แดท หวีบ บิคัม)
I’m still blinded
(แอม ซทิล บไลนด)
But I’m still staring down the sun
(บัท แอม ซทิล ซแทริง เดาน เดอะ ซัน)
When I see you
(ฮเว็น นาย ซี ยู)
When I see you
(ฮเว็น นาย ซี ยู)
When I see you
(ฮเว็น นาย ซี ยู)
When I see you
(ฮเว็น นาย ซี ยู)
Oh yeah
(โอ เย่)
I’m still staring down the sun
(แอม ซทิล ซแทริง เดาน เดอะ ซัน)
Oh yeah
(โอ เย่)
I’m still staring down the sun
(แอม ซทิล ซแทริง เดาน เดอะ ซัน)
Oh yeah
(โอ เย่)
Well I’m still staring down the sun
(เว็ล แอม ซทิล ซแทริง เดาน เดอะ ซัน)
I’m blinded When I see you
(แอม บไลนด ฮเว็น นาย ซี ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blinded คำอ่านไทย Third Eye Blind

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น