เนื้อเพลง Burn It Down คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

Jealousy’s an ugly word, but you don’t seem to care
( เจลอะซิ แอน อักลิ เวิด , บัท ยู ด้อนท์ ซีม ทู แค)
Converse behind my back, but now I’m here
(ค็อนเฝิซ บิไฮนด มาย แบ็ค , บัท เนา แอม เฮียร)
Need no one to comply with me though everyone that I defeat
(นีด โน วัน ทู ค็อมพไล วิฑ มี โธ เอ๊วี่วัน แดท ไอ ดิฟีท)
Dont need you, f*ck camaraderie, this rage will never go away
(ด้อนท์ นีด ยู , เอฟ *ck แคมะแรเดอะรี , ดีซ เรจ วิล เนฝเวอะ โก อะเว)

Hatred fuels my blood
(เฮทเร็ด ฟยูเอ็ล มาย บลัด)
I’ll burn you down [You can’t help me]
(แอล เบิน ยู เดาน [ ยู แค็นท เฮ็ลพ มี ])
One king to watch the horsemen fail
(วัน คิง ทู ว็อช เดอะ horsemen เฟล)
I’ll fight ’til the end [I won’t help you]
(แอล ไฟท ทิล ดิ เอ็นด [ ไอ ว็อนท เฮ็ลพ ยู ])
I can’t trust anyone [See it in my eyes]
(ไอ แค็นท ทรัซท เอนอิวัน [ ซี อิท อิน มาย ไอ ])
Now I can understand
(เนา ไอ แค็น อันเดิซแทนด)
It’s sorrow that feeds your lies
(อิทซ ซอโร แดท ฟีด ยุร ไล)
Whoa, yeah!
(โว้ว , เย่ !)

You’re on my back when the water gets too deep for you to breathe
(ยัวร์ ออน มาย แบ็ค ฮเว็น เดอะ วอเทอะ เก็ท ทู ดีพ ฟอ ยู ทู บรีฑ)
A crutch for you that won’t always be there
(อะ ครัช ฟอ ยู แดท ว็อนท ออลเว บี แดร์)
Hide in the dark another day, the fear in you is here to stay
(ไฮด อิน เดอะ ดาค แอะนัธเออะ เด , เดอะ เฟีย อิน ยู อีส เฮียร ทู ซเท)
So keep the f*ck away from me and learn to trust the words I say
(โซ คีพ เดอะ เอฟ *ck อะเว ฟร็อม มี แอ็นด เลิน ทู ทรัซท เดอะ เวิด ซาย เซ)

Hatred fuels my blood
(เฮทเร็ด ฟยูเอ็ล มาย บลัด)
I’ll burn you down [You can’t help me]
(แอล เบิน ยู เดาน [ ยู แค็นท เฮ็ลพ มี ])
One king to watch the horsemen fail
(วัน คิง ทู ว็อช เดอะ horsemen เฟล)
I’ll fight ’til the end [I won’t help you]
(แอล ไฟท ทิล ดิ เอ็นด [ ไอ ว็อนท เฮ็ลพ ยู ])
I can’t trust anyone [Witness and see it in my eyes]
(ไอ แค็นท ทรัซท เอนอิวัน [ วีทเน็ซ แซน ซี อิท อิน มาย ไอ ])
[Chorus vocalizing]
([ โครัซ vocalizings ])
Now I can understand
(เนา ไอ แค็น อันเดิซแทนด)
Put faith in you for the last time
(พัท เฟธ อิน ยู ฟอ เดอะ ลาซท ไทม)
It’s sorrow that feeds your lies
(อิทซ ซอโร แดท ฟีด ยุร ไล)
Ha! Yeah, yeah!
(ฮา ! เย่ , เย่ !)

Run from me before I tear you down [Be afraid]
(รัน ฟร็อม มี บิโฟ ไอ เทีย ยู เดาน [ บี อัฟเรด ])
You chose the wrong side [It feels so right]
(ยู โชส เดอะ ร็อง ไซด [ อิท ฟีล โซ ไรท ])
I won’t help you, let you rot away [Despise what you say – Chorus vocalizing]
(ไอ ว็อนท เฮ็ลพ ยู , เล็ท ยู ร็อท อะเว [ ดิซไพส ว็อท ยู เซ โครัซ vocalizings ])
Run towards the light exposing your soul [We won’t be there by your side – Chorus vocalizing]
(รัน ทูวอด เดอะ ไลท exposings ยุร โซล [ วี ว็อนท บี แดร์ ไบ ยุร ไซด โครัซ vocalizings ])
Salvation’s dying [Somebody’s crying]
(แซ็ลเฝฌัน ไดอิง [ ซัมบอดี้ คไรอิง ])
We’re all gone in the end [Chorus vocalizing]
(เวีย ออล กอน อิน ดิ เอ็นด [ โครัซ vocalizings ])
Sweet child we’ll miss you
(สวี้ท ไชล เว็ล มิซ ยู)
Whoa, so far away, far away
(โว้ว , โซ ฟา อะเว , ฟา อะเว)

I can’t trust anyone [Witness and see it in my eyes – Chorus vocalizing]
(ไอ แค็นท ทรัซท เอนอิวัน [ วีทเน็ซ แซน ซี อิท อิน มาย ไอ โครัซ vocalizings ])
Now I can understand [Put faith in you for the last time]
(เนา ไอ แค็น อันเดิซแทนด [ พัท เฟธ อิน ยู ฟอ เดอะ ลาซท ไทม ])
It’s sorrow that feeds your lies
(อิทซ ซอโร แดท ฟีด ยุร ไล)

Falling away
(ฟ๊อลิง อะเว)
Can’t buy back time
(แค็นท ไบ แบ็ค ไทม)
Burn it down anyway
(เบิน หนิด เดาน เอนอิเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Burn It Down คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น