เนื้อเพลง Blood Brothers คำอ่านไทย Papa Roach

Watch your back because the next man is coming
( ว็อช ยุร แบ็ค บิคอส เดอะ เน็คซท แม็น อีส คัมอิง)
And you don’t know if the next man is dumbin
(แอ็นด ยู ด้อนท์ โน อิฟ เดอะ เน็คซท แม็น อีส dumbin)
Survival of the fittest waht it is
(เซอะไฝฝแอ็ล อ็อฝ เดอะ ฟิทเท็ท waht ดิธ อีส)
I got yo back, you got my back and that’s the biz
(ไอ ก็อท โย แบ็ค , ยู ก็อท มาย แบ็ค แอ็นด แด๊ท เดอะ บิซ)
Blood is rushing through my veins
(บลัด อีส รูซชิง ธรู มาย เฝน)
I got the power channel the energy
(ไอ ก็อท เดอะ เพาเออะ แชนเน็ล ดิ เอนเออะจิ)
And with my strength I will devour
(แอ็นด วิฑ มาย ซทเร็งธ ไอ วิล ดิเฝาร)
Sickening thoughts are running through my head
(ซิคเคะนิง ธอท แซร์ รันนิง ธรู มาย เฮ็ด)
That’s when I realize I’m glad I’m not dead
(แด๊ท ฮเว็น นาย รีแอะไลส แอม กแล็ด แอม น็อท เด็ด)
Corruption and abuse, the salesman of our blood
(เคาะรัพฌัน แอ็นด อับยูซ , เดอะ เซลสแม็น อ็อฝ เอ๊า บลัด)
For the public’s craving, existence in the dark
(ฟอ เดอะ พับลิค เครวิง , เอ็กสีซเท็นซ อิน เดอะ ดาค)
It’s our nature to destroy ourselves
(อิทซ เอ๊า เนเชอะ ทู ดิซทรอย เอารเซลฝส)
It’s our nature to kill ourselves
(อิทซ เอ๊า เนเชอะ ทู คิล เอารเซลฝส)
It’s our nature to kill each other
(อิทซ เอ๊า เนเชอะ ทู คิล อีช อัฑเออะ)
It’s in our nature to kill, kill, kill
(อิทซ ซิน เอ๊า เนเชอะ ทู คิล , คิล , คิล)
It was a dream and then hit me, reality struck
(อิท วอส ซา ดรีม แอ็นด เด็น ฮิท มี , ริแอลอิทิ ซทรัค)
And now my life is all shifty and it all moves fast
(แอ็นด เนา มาย ไลฟ อีส ซอร์ ฌีฟทิ แอ็นด ดิท ออล มูฝ ฟัซท)
Clost to buck 50 and we all stand strong
(คลอสชฺ ทู บัค 50 แอ็นด วี ออล ซแท็นด ซทร็อง)
In respect to the family in times of our insanity
(อิน ริซเพคท ทู เดอะ แฟมอิลิ อิน ไทม อ็อฝ เอ๊า อินแซนอิทิ)
And through the words of profanity
(แอ็นด ธรู เดอะ เวิด อ็อฝ พโระแฟนอิทิ)
I describe our dysfunctional family
(ไอ ดิซไครบ เอ๊า ดิซฟังชันนอล แฟมอิลิ)
Blood Brothers keep it eally to the end
(บลัด บรัฑเออะ คีพ อิท eally ทู ดิ เอ็นด)
Deeper than the thoughts tha you think, not a trend
(ดิพเพอแฑ็น เดอะ ธอท ท่า ยู ธิงค , น็อท ดา ทเร็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blood Brothers คำอ่านไทย Papa Roach

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น