เนื้อเพลง Time After Time คำอ่านไทย Ronan Keating

Lying in my bed I hear the clock tickC
( ลายยิง อิน มาย เบ็ด ดาย เฮีย เดอะ คล็อค tickC)
and think of you
(แอ็นด ธิงค อ็อฝ ยู)
caught up in circles
(คอท อัพ อิน เซ๊อร์เคิ้ล)
confusion is nothing new
(ค็อนฟยูฉัน อีส นัธอิง นยู)
Flashback
(แฟล๊ชแบค)
warm nights
(วอม ไนท)
almost left behind
(ออลโมซท เล็ฟท บิไฮนด)
suitcases of memoriesC
(ซูทเคส อ็อฝ memoriesC)
time after
(ไทม อาฟเทอะ)
sometimes you picture me
(ซัมไทม์ ยู พีคเชอะ มี)
I’m walking too far ahead
(แอม วอคกิง ทู ฟา อะเฮด)
you’re calling to meC
(ยัวร์ คอลลิง ทู meC)
I can’t hear what you’ve said
(ไอ แค็นท เฮีย ว็อท ยู๊ฟ เซ็ด)
Then you say
(เด็น ยู เซ)
go slow I fall behind
(โก ซโล ไอ ฟอล บิไฮนด)
the second hand unwinds
(เดอะ เซคอันด แฮ็นด อันไวนด)
if you’re lost you can look
(อิฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แค็น ลุค)
and you will find me
(แอ็นด ยู วิล ไฟนด มี)
time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
if you fall I will catch you
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู)
I’ll be waiting
(แอล บี เวททิง)
time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
if you’re lost you can look
(อิฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แค็น ลุค)
and you will find me
(แอ็นด ยู วิล ไฟนด มี)
time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
if you fall I will catch you
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู)
I’ll be waiting
(แอล บี เวททิง)
time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
after my picture fades and darkness has
(อาฟเทอะ มาย พีคเชอะ เฝด แซน ดาคเน็ซ แฮ็ส)
turned to gray
(เทิน ทู กเร)
watching through windows
(วัทชิง ธรู วีนโด)
you’re wondering
(ยัวร์ วันเดอะริง)
if I’m OK
(อิฟ แอม โอเค)
secrets stolen from deep inside
(ซีคเร็ท ซโทเล็น ฟร็อม ดีพ อีนไซด)
the drum beats out of time
(เดอะ ดรัม บีท เอ้า อ็อฝ ไทม)
if you’re lost you can look
(อิฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แค็น ลุค)
and you will find me
(แอ็นด ยู วิล ไฟนด มี)
time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
if you fall I will catch you
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู)
I’ll be waiting
(แอล บี เวททิง)
time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
you said go slow
(ยู เซ็ด โก ซโล)
I fall behind
(ไอ ฟอล บิไฮนด)
the second hand unwinds
(เดอะ เซคอันด แฮ็นด อันไวนด)
if you’re lost you can look
(อิฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แค็น ลุค)
and you will find me
(แอ็นด ยู วิล ไฟนด มี)
time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
if you fall I will catch you
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู)
I’ll be waiting
(แอล บี เวททิง)
time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
if you’re lost you can look
(อิฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แค็น ลุค)
and you will find me
(แอ็นด ยู วิล ไฟนด มี)
time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
if you fall I will catch you
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู)
I’ll be waiting
(แอล บี เวททิง)
time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time After Time คำอ่านไทย Ronan Keating

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น