เนื้อเพลง Macklemore คำอ่านไทย Ryan Lewis feat Mary Lambert

When I was in the third grade I thought that I was gay,
(เว็น ไอ วอช อิน เดอะเทริ๊ด เกรด ไอ ตรอด แด้ท ไอ วอช เกย์)
‘Cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight.
(ค๊อส ไอ คูด ดรอว์ มาย อั๊งเคิ่ล วอช แอนด์ ไอ เค๊บ มาย รูม สเทร๊ท)
I told my mom, tears rushing down my face
(ไอ โทลด มาย มัม เทียร์ รัชชิ่ง ดาวน์ มาย เฟซ)
She’s like “Ben you’ve loved girls since before pre-k, trippin’.”
(ชี ไล๊ค เบน ยู เลิฟ เกิร์ล ซิ๊นซ บีฟอร์ พรีเค ทริปปิน)
Yeah, I guess she had a point, didn’t she?
(เย่ ไอ เกสส ชี แฮด อะ พ๊อยท์ ดิ๊นอิน ชี)
Bunch of stereotypes all in my head.
(บั้นช์ ออฟ สเตโรเทป ออล อิน มาย เฮด)
I remember doing the math like, “Yeah, I’m good at little league.”
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ดูอิง เดอะ แมท ไล๊ค เย่ แอม กู๊ด แอ็ท ลิ๊ทเทิ่ล ลี๊ก)
A preconceived idea of what it all meant
(อะ พรีคอนซีป ไอเดีย ออฟ วอท อิท ออล เมลน)
For those that liked the same sex
(ฟอร์ โต๊ส แด้ท ไล๊ค เดอะ เซม เซ็กซ)
Had the characteristics
(แฮด เดอะ คาเรคเตอร์ลิชติกส์)
The right wing conservatives think it’s a decision
(เดอะไร๊ท วิง คอนเซอวิดีป ทริ๊งค อิท อะ ดีซิ๊ชั่น)
And you can be cured with some treatment and religion
(แอนด์ ยู แคน บี เคียวรํ วิธ ซัม ทีทเม๊น แอนด์ รีลิ๊เจี้ยน)
Man-made rewiring of a predisposition
(แมน -เมด รีวายริง ออฟ อะ พรีดิชโพซิชั้น)
Playing God, aw nah here we go
(เพย์ยิ่ง ก๊อด อ่า น่า เฮียร วี โก)
America the brave still fears what we don’t know
(อเมริกา เดอะ เบร๊ฝ สทิลล เฟียร์ วอท วี ด้อนท์ โนว์)
And “God loves all his children” is somehow forgotten
(แอนด์ ก๊อด เลิฟ ออล ฮีส ชิลเด้น อีส ซัมฮาว ฟอร์กอทเทน)
But we paraphrase a book written thirty-five-hundred years ago
(บั๊ท วี เพร้าเพส อะ บุ๊ค วิทอึ่น เทอตี้ – ไฟท์ – ฮั๊นเดร็ด เยียร์ อะโก)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)

And I can’t change
(แอนด์ ไอ แค้น เช้งจํ)
Even if I tried
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ไอ ไทร)
Even if I wanted to
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ไอ ว้อนเท๊ด ทู)
And I can’t change
(แอนด์ ไอ แค้น เช้งจํ)
Even if I tried
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ไอ ไทร)
Even if I wanted to
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ไอ ว้อนเท๊ด ทู)
My love
(มาย เลิฟ)
My love
(มาย เลิฟ)
My love
(มาย เลิฟ)
She keeps me warm
(ชี คี๊พ มี วอร์ม)
She keeps me warm
(ชี คี๊พ มี วอร์ม)
She keeps me warm
(ชี คี๊พ มี วอร์ม)
She keeps me warm
(ชี คี๊พ มี วอร์ม)

If I was gay, I would think hip-hop hates me
(อิ๊ฟ ไอ วอช เกย์ ไอ วู๊ด ทริ๊งค ฮิพ -ฮ๊อบ เฮทส์ มี)
Have you read the YouTube comments lately?
(แฮวฟ ยู รี๊ด เดอะ ยูทูป คอมเม๊นท เลตลี่)
“Man, that’s gay” gets dropped on the daily
(แมน แด้ท เกย์ เก็ท ดรอพเปดออน เดอะ เด๊ลี่)
We become so numb to what we’re saying
(วี บีคัม โซ นัมบ์ ทู วอท เวีย เซยิ่ง)
A culture founded from oppression
(อะ คั๊ลเจอร์ เฟานเดด ฟรอม โอบเพสสชั่น)
Yet we don’t have acceptance for ’em
(เย๊ท วี ด้อนท์ แฮวฟ แอ๊คเซพทเตน ฟอร์ เอ็ม)
Call each other faggots behind the keys of a message board
(คอลลํ อีดช์ อ๊อเธ่อร์ แฟกกอดส์ บีฮายน์ เดอะคีย์ ออฟ อะ เม๊สเสจ บอร์ด)
A word rooted in hate, yet our genre still ignores it
(อะ เวิร์ด รู๊ทเดด อิน เฮท เย๊ท เอ๊า แจนเล่ว สทิลล อิกโน๊ส อิท)
Gay is synonymous with the lesser
(เกย์ อีส ซี๊นโนนีม วิธ เดอะ เลสเซอร์)
It’s the same hate that’s caused wars from religion
(อิท เดอะเซม เฮท แด้ท ค๊อสเซด วอร์ ฟรอม รีลิ๊เจี้ยน)
Gender to skin color, the complexion of your pigment
(เจ๊นเด้อร์ ทู สกิน คัลเลอร์ เดอะ คอมเพล็กชั่น ออฟ ยัวร์ พิกเม้น)
The same fight that led people to walk outs and sit ins
(เดอะเซม ไฟ้ท แด้ท เลด พี๊เพิ่ล ทู ว๊อล์ค เอ๊าท แอนด์ ซิท อิน)
It’s human rights for everybody, there is no difference!
(อิท ฮิ๊วแมน ไร๊ท ฟอร์ เอเวรี่บอดี้ แดร์ อีส โน ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ !)
Live on and be yourself
(ไล้ฝ ออน แอนด์ บี ยัวร์เซ่ล)
When I was at church they taught me something else
(เว็น ไอ วอช แอ็ท เชิร์ช เดย์ ทอด มี ซัมติง เอ๊ลส)
If you preach hate at the service those words aren’t anointed
(อิ๊ฟ ยู พรี๊ช เฮท แอ็ท เดอะ เซ๊อร์ฝิซ โต๊ส เวิร์ด อเร้น อโนนเตด)
That holy water that you soak in has been poisoned
(แด้ท โฮ๊ลี่ ว๊อเท่อร แด้ท ยู โชก อิน แฮส บีน พ๊อยซั่น)
When everyone else is more comfortable remaining voiceless
(เว็น เอ๊เวรี่วัน เอ๊ลส อีส มอร์ คอมโฟเทเบิ่ล รีเมนนิ่ง ว้อยเลสส)
Rather than fighting for humans that have had their rights stolen
(ร๊าเธ่อร์ แดน ไฟท์ติง ฟอร์ ฮิ๊วแมน แด้ท แฮวฟ แฮด แดร์ ไร๊ท สโตเร่น)
I might not be the same, but that’s not important
(ไอ ไม่ นอท บี เดอะ เซม บัท แด้ด นอท อิมพอเทน)
No freedom ’til we’re equal, damn right I support it
(โน ฟรีด้อม ทิล เวีย อี๊ควอล แดมนํ ไร๊ท ไอ ซั๊พผอร์ท อิท)
[adsense]
[I don’t know]
(ไอ ด้อนท์ โนว์)

And I can’t change
(แอนด์ ไอ แค้น เช้งจํ)
Even if I tried
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ไอ ไทร)
Even if I wanted to
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ไอ ว้อนเท๊ด ทู)
My love
(มาย เลิฟ)
My love
(มาย เลิฟ)
My love
(มาย เลิฟ)
She keeps me warm
(ชี คี๊พ มี วอร์ม)
She keeps me warm
(ชี คี๊พ มี วอร์ม)
She keeps me warm
(ชี คี๊พ มี วอร์ม)
She keeps me warm
(ชี คี๊พ มี วอร์ม)

We press play, don’t press pause
(วี เพรส เพลย์ ด้อนท์ เพรส พ๊อส)
Progress, march on
(โพร๊เกรสส มาร์ช ออน)
With the veil over our eyes
(วิธ เดอะ เว้ล โอ๊เว่อร์ เอ๊า อาย)
We turn our back on the cause
(วี เทิน เอ๊า แบ็ค ออน เดอะ ค๊อส)
‘Til the day that my uncles can be united by law
(ทิล เดอะ เดย์ แด้ท มาย อั๊งเคิ่ล แคน บี ยูไน๊ทเตด บาย ลอว์)
When kids are walking ’round the hallway plagued by pain in their heart
(เว็น คิด อาร์ วอคกิ้ง ราวด์ เดอะ ฮอเวย์ เพกบาย เพน อิน แดร์ ฮาร์ท)
A world so hateful some would rather die than be who they are
(อะ เวิลด โซ เฮทฟลู ซัม วู๊ด ร๊าเธ่อร์ ดาย แดน บี ฮู เดย์ อาร์)
And a certificate on paper isn’t gonna solve it all
(แอนด์ อะ เซอร์ทิ๊ฟิเขท ออน เพ๊เพ่อร์ อีสซึ่น กอนนา โซ๊ลฝ อิท ออล)
But it’s a damn good place to start
(บั๊ท อิท อะ แดมนํ กู๊ด เพลส ทู สท๊าร์ท)
No law is gonna change us
(โน ลอว์ อีส กอนนา เช้งจํ อัช)
We have to change us
(วี แฮวฟ ทู เช้งจํ อัช)
Whatever God you believe in
(วอทเอเว่อร ก๊อด ยู บีลี๊ฝ อิน)
We come from the same one
(วี คัม ฟรอม เดอะเซม วัน)
Strip away the fear
(สติป อะเวย์ เดอะ เฟียร์)
Underneath it’s all the same love
(อันเดอร์นีต อิท ออล เดอะเซม เลิฟ)
About time that we raised up… sex
(อะเบ๊าท ไทม์ แด้ท วี เร้ส อั๊พ เซก)

And I can’t change
(แอนด์ ไอ แค้น เช้งจํ)
Even if I tried
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ไอ ไทร)
Even if I wanted to
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ไอ ว้อนเท๊ด ทู)
And I can’t change
(แอนด์ ไอ แค้น เช้งจํ)
Even if I tried
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ไอ ไทร)
Even if I wanted to
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ไอ ว้อนเท๊ด ทู)
My love
(มาย เลิฟ)
My love
(มาย เลิฟ)
My love
(มาย เลิฟ)
She keeps me warm
(ชี คี๊พ มี วอร์ม)
She keeps me warm
(ชี คี๊พ มี วอร์ม)
She keeps me warm
(ชี คี๊พ มี วอร์ม)
She keeps me warm
(ชี คี๊พ มี วอร์ม)

Love is patient
(เลิฟ อีส เพ๊เที้ยนท์)
Love is kind
(เลิฟ อีส ไคนด์)
Love is patient
(เลิฟ อีส เพ๊เที้ยนท์)
Love is kind
(เลิฟ อีส ไคนด์)
[not crying on Sundays]
(นอท คายอิ้ง ออน ซันเดย์)
Love is patient
(เลิฟ อีส เพ๊เที้ยนท์)
[not crying on Sundays]
(นอท คายอิ้ง ออน ซันเดย์)
Love is kind
(เลิฟ อีส ไคนด์)
[I’m not crying on Sundays]
(แอมนอท คายอิ้ง ออน ซันเดย์)
Love is patient
(เลิฟ อีส เพ๊เที้ยนท์)
[not crying on Sundays]
(นอท คายอิ้ง ออน ซันเดย์)
Love is kind
(เลิฟ อีส ไคนด์)
[I’m not crying on Sundays]
(แอมนอท คายอิ้ง ออน ซันเดย์)
Love is patient
(เลิฟ อีส เพ๊เที้ยนท์)
[not crying on Sundays]
(นอท คายอิ้ง ออน ซันเดย์)
Love is kind
(เลิฟ อีส ไคนด์)
[I’m not crying on Sundays]
(แอมนอท คายอิ้ง ออน ซันเดย์)
Love is patient
(เลิฟ อีส เพ๊เที้ยนท์)
Love is kind
(เลิฟ อีส ไคนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Macklemore คำอ่านไทย Ryan Lewis feat Mary Lambert

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น