เนื้อเพลง Set The Fire to The Third Bar คำอ่านไทย Snow Patrol feat Martha Wainwright

I find the map and draw a straight line
( ไอ ไฟนด เดอะ แม็พ แอ็นด ดรอ อะ ซทเรท ไลน)
Over rivers, farms, and state lines
(โอเฝอะ รีฝเออะ , ฟาม , แอ็นด ซเทท ไลน)
The distance from here to where you’d be
(เดอะ ดีซแท็นซ ฟร็อม เฮียร ทู ฮแว ยูต บี)
It’s only finger-lengths that I see
(อิทซ โอ๊นลี่ ฟีงเกอะ เล็งธ แดท ไอ ซี)
I touch the place where I’d find your face
(ไอ ทั๊ช เดอะ พเลซ ฮแว อาย ไฟนด ยุร เฟซ)
My finger in creases of distant dark places
(มาย ฟีงเกอะ อิน ครีซ อ็อฝ ดีซแท็นท ดาค พเลซ)

I hang my coat up in the first bar
(ไอ แฮ็ง มาย โคท อัพ อิน เดอะ เฟิซท บา)
There is no peace that I’ve found so far
(แดร์ อีส โน พีซ แดท แอฝ เฟานด โซ ฟา)
The laughter penetrates my silence
(เดอะ ลาฟเทอะ เพนอิทเรท มาย ไซเล็นซ)
As drunken men find flaws in science
(แอ็ส ดรังคเอ็น เม็น ไฟนด ฟลอ ซิน ไซเอ็นซ)

Their words mostly noises
(แด เวิด โมซทลิ นอยส)
Ghosts with just voices
(โกซท วิฑ จัซท ฝอยซ)
Your words in my memory
(ยุร เวิด ซิน มาย เมมโอะริ)
Are like music to me
(อาร์ ไลค มยูสิค ทู มี)

I’m miles from where you are,
(แอม ไมล ฟร็อม ฮแว ยู อาร์ ,)
I lay down on the cold gound
(ไอ เล เดาน ออน เดอะ โคลด gound)
I, I pray that something picks me up
(ไอ , ไอ พเร แดท ซัมติง พิค มี อัพ)
And sets me down in your warm arms
(แอ็นด เซ็ท มี เดาน อิน ยุร วอม อาม)

After I have travelled so far
(อาฟเทอะ ไอ แฮ็ฝ ทแรฝเอ็ลด โซ ฟา)
We’d set the fire to the third bar
(เว็ด เซ็ท เดอะ ไฟร ทู เดอะ เธิด บา)
We’d share each other like an island
(เว็ด แฌ อีช อัฑเออะ ไลค แอน ไอแล็นด)
Until exhausted, close our eyelids
(อันทีล เอ็กสอซท , คโลส เอ๊า อายลิดสฺ)
And dreaming, pick up from
(แอ็นด ดรีมมิง , พิค อัพ ฟร็อม)
The last place we left off
(เดอะ ลาซท พเลซ วี เล็ฟท ออฟฟ)
Your soft skin is weeping
(ยุร ซ็อฟท ซคิน อีส วิปพิง)
A joy you can’t keep in
(อะ จอย ยู แค็นท คีพ อิน)

I’m miles from where you are,
(แอม ไมล ฟร็อม ฮแว ยู อาร์ ,)
I lay down on the cold gound
(ไอ เล เดาน ออน เดอะ โคลด gound)
And I, I pray that something picks me up
(แอ็นด ดาย , ไอ พเร แดท ซัมติง พิค มี อัพ)
and sets me down in your warm arms
(แอ็นด เซ็ท มี เดาน อิน ยุร วอม อาม)

And miles from where you are,
(แอ็นด ไมล ฟร็อม ฮแว ยู อาร์ ,)
I lay down on the cold gound
(ไอ เล เดาน ออน เดอะ โคลด gound)
and I, I pray that something picks me up
(แอ็นด ดาย , ไอ พเร แดท ซัมติง พิค มี อัพ)
and sets me down in your warm arms
(แอ็นด เซ็ท มี เดาน อิน ยุร วอม อาม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Set The Fire to The Third Bar คำอ่านไทย Snow Patrol feat Martha Wainwright

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น