เนื้อเพลง If Tha Mood คำอ่านไทย Esthero feat Shakari Nite

Remember when we used to?.. We can do that again…
( ริเมมเบอะ ฮเว็น วี ยูซ ทู วี แค็น ดู แดท อะเกน)
I know I said it was over but if you ever wanna come over
(ไอ โน ไอ เซ็ด ดิท วอส โอเฝอะ บัท อิฟ ยู เอฝเออะ วอนนา คัม โอเฝอะ)
I think I got what it takes to make you feel nice
(ไอ ธิงค ไอ ก็อท ว็อท ดิธ เทค ทู เมค ยู ฟีล ไน๊ซ์)
Because you gave yourself to another
(บิคอส ยู เกฝ ยุรเซลฟ ทู แอะนัธเออะ)
But I suppose you haven’t forgotten what my love tastes like
(บัท ไอ ซัพโพส ยู แฮฟเวน ฟอร์กอทเดน ว็อท มาย ลัฝ เทซท ไลค)
And she won’t f*ck you like I do and you know that it’s true cause
(แอ็นด ชี ว็อนท เอฟ *ck ยู ไลค ไก ดู แอ็นด ยู โน แดท อิทซ ทรู คอส)
I have what she hasn’t got and I remember all your spots so
(ไอ แฮ็ฝ ว็อท ชี แฮ็ซท ก็อท แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ ออล ยุร สพอท โซ)

If tha mood should hit ya and ya wanna, baby I don’t mind
(อิฟ ท่า มูด เชิด ฮิท ยา แอ็นด ยา วอนนา , เบบิ ไอ ด้อนท์ ไมนด)
A little taste may relieve the tension I feel inside
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เทซท เม ริลีฝ เดอะ เทนฌัน นาย ฟีล อีนไซด)

Curl up in my cozy web this unbelievably delicious bed
(เคิล อัพ อิน มาย โคสิ เว็บ ดีซ อันเบอรีฝเวบลี ดิลีฌอัซ เบ็ด)
Oh, don’t say no, that’s not how this should go
(โอ , ด้อนท์ เซ โน , แด๊ท น็อท เฮา ดีซ เชิด โก)
I’ve thought about you often, this feeling hasn’t gone rotten
(แอฝ ธอท อะเบาท ยู ออฟเอ็น , ดีซ ฟีลอิง แฮ็ซท กอน รอตอึน)
Let’s take a spin round that old block again you say
(เล็ท เทค เก ซพิน เรานด แดท โอลด บล็อค อะเกน ยู เซ)
She won’t f*ck you like I did, she’s not into that wild sh*t and
(ชี ว็อนท เอฟ *ck ยู ไลค ไก ดิด , ชี น็อท อีนทุ แดท ไวลด ฌะ *ที แอ็นด)
I have what she hasn’t got…really? Well then
(ไอ แฮ็ฝ ว็อท ชี แฮ็ซท ก็อท ริแอ็ลลิ เว็ล เด็น)

So if tha mood should hit ya and ya wanna, baby I don’t mind
(โซ อิฟ ท่า มูด เชิด ฮิท ยา แอ็นด ยา วอนนา , เบบิ ไอ ด้อนท์ ไมนด)
A little taste may relieve the tension I feel inside
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เทซท เม ริลีฝ เดอะ เทนฌัน นาย ฟีล อีนไซด)

Shakari Nite: you always know what things to do to keep me wanting you,
(Shakari ไนท์ : ยู ออลเว โน ว็อท ธิง ทู ดู ทู คีพ มี วอนทิง ยู ,)
and also all the things to say to keep me comin your way
(แอ็นด ออลโซ ออล เดอะ ธิง ทู เซ ทู คีพ มี คัมอิน ยุร เว)
due to the beauty preferred, its hard for me to be true to my girl
(ดยู ทู เดอะ บยูทิ preferred , อิทซ ฮาด ฟอ มี ทู บี ทรู ทู มาย เกิล)
cant be trust wit you in my world [i’m glued to the kush, ya heard?]
(แค็นท บี ทรัซท วิท ยู อิน มาย เวิลด [ แอม กลู ทู เดอะ ครูช , ยา เฮิด ])
no gas, my tanks empty, i’m stuck in your town
(โน แก๊ซ , มาย แท็งค เอมทิ , แอม ซทัค อิน ยุร ทาวน์)
the plan’s to gently buckle you down and f*ck you now…i wanna f*ck you now
(เดอะ แพล็น ทู เจนทลิ บัคเคิล ยู เดาน แอ็นด เอฟ *ck ยู เนา ไอ วอนนา เอฟ *ck ยู เนา)
only the truth is wit me, now im phenen to screw you swiftly
(โอ๊นลี่ เดอะ ทรูธ อีส วิท มี , เนา แอม phenen ทู ซครู ยู ซวีฟทลิ)
now I don’t mean to be rude with tha lips b.
(เนา ไอ ด้อนท์ มีน ทู บี รูด วิฑ ท่า ลิพ บี)
i’m guessin the mood just hit me
(แอม เกสซิน เดอะ มูด จัซท ฮิท มี)

If tha mood should hit ya and ya wanna, baby I don’t mind
(อิฟ ท่า มูด เชิด ฮิท ยา แอ็นด ยา วอนนา , เบบิ ไอ ด้อนท์ ไมนด)
A little taste may relieve the tension I feel inside
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เทซท เม ริลีฝ เดอะ เทนฌัน นาย ฟีล อีนไซด)
[3x]
([ 3x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If Tha Mood คำอ่านไทย Esthero feat Shakari Nite

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น