เนื้อเพลง Last Chance คำอ่านไทย Maroon 5

I bet that he could give you everything
( ไอ เบ็ท แดท ฮี เคิด กิฝ ยู เอ๊วี่ติง)
Stability and diamond rings
(ซทะบีลอิทิ แอ็นด ไดมันด ริง)
All the things I do not have
(ออล เดอะ ธิง ซาย ดู น็อท แฮ็ฝ)
I understand you can’t handle that
(ไอ อันเดิซแทนด ยู แค็นท แฮ๊นเดิ้ล แดท)
But for everything that I lack
(บัท ฟอ เอ๊วี่ติง แดท ไอ แล็ค)
I provide something you almost had
(ไอ พโระไฝด ซัมติง ยู ออลโมซท แฮ็ด)
That flesh that you yearn that grab
(แดท ฟเล็ฌ แดท ยู เยิน แดท กแร็บ)
Pit of your stomach you’re still so sad
(พิท อ็อฝ ยุร ซทัมแอ็ค ยัวร์ ซทิล โซ แซ็ด)

So oh, what you gonna do.
(โซ โอ , ว็อท ยู กอนนะ ดู)
I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Don’t you wanna dance
(ด้อนท์ ยู วอนนา ดานซ)
This might be the last chance
(ดีซ ไมท บี เดอะ ลาซท ชานซ)
That I get to love you, oh oh oh
(แดท ไอ เก็ท ทู ลัฝ ยู , โอ โอ โอ)

Out of sight not out of mind
(เอ้า อ็อฝ ไซท น็อท เอ้า อ็อฝ ไมนด)
You want the world, I’ll give you mine
(ยู ว็อนท เดอะ เวิลด , แอล กิฝ ยู ไมน)
Cause your the girl I’ll never find
(คอส ยุร เดอะ เกิล แอล เนฝเวอะ ไฟนด)
And I’m the boy you left behind
(แอ็นด แอม เดอะ บอย ยู เล็ฟท บิไฮนด)
I bet you think you’re satisfied
(ไอ เบ็ท ยู ธิงค ยัวร์ แซทอิซไฟด)
And God knows how hard you try
(แอ็นด ก็อด โน เฮา ฮาด ยู ทไร)
But if you showed up at my door
(บัท อิฟ ยู โฌ อัพ แอ็ท มาย โด)
I could give you so much more
(ไอ เคิด กิฝ ยู โซ มัช โม)

So oh, what you gonna do
(โซ โอ , ว็อท ยู กอนนะ ดู)
I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Don’t you wanna dance
(ด้อนท์ ยู วอนนา ดานซ)
This might be the last chance
(ดีซ ไมท บี เดอะ ลาซท ชานซ)
That I get to love you, oh oh oh
(แดท ไอ เก็ท ทู ลัฝ ยู , โอ โอ โอ)
Oh, what am I gonna do
(โอ , ว็อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)
I don’t have to lose
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ลูส)
You’re not making sense
(ยัวร์ น็อท เมคอิง เซ็นซ)

This might be the last chance
(ดีซ ไมท บี เดอะ ลาซท ชานซ)
That I get to love you, oh
(แดท ไอ เก็ท ทู ลัฝ ยู , โอ)

You don’t make it easy to bring myself a safety
(ยู ด้อนท์ เมค อิท อีสอิ ทู บริง ไมเซลฟ อะ เซพทิ)
You tell me that I’m crazy
(ยู เท็ล มี แดท แอม คเรสิ)
But you’re the one who made me this way
(บัท ยัวร์ ดิ วัน ฮู เมด มี ดีซ เว)
You call you’re impulsive
(ยู คอล ยัวร์ อิมพัลซิฝ)
But that’s what makes us so explosive
(บัท แด๊ท ว็อท เมค อัซ โซ เอ็คซพโลซิฝ)

So as I burn these photographs
(โซ แอ็ส ซาย เบิน ฑิส โฟโทะกราฟ)
I wonder if you kept the ones you had
(ไอ วันเดอะ อิฟ ยู เค็พท ดิ วัน ยู แฮ็ด)
Keep them locked up safe
(คีพ เฑ็ม ล็อค อัพ เซฟ)
Since it’s the only place you’ll see my face
(ซินซ อิทซ ดิ โอ๊นลี่ พเลซ โยว ซี มาย เฟซ)

So oh, what you gonna do
(โซ โอ , ว็อท ยู กอนนะ ดู)
I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Don’t you wanna dance
(ด้อนท์ ยู วอนนา ดานซ)
This might be the last chance
(ดีซ ไมท บี เดอะ ลาซท ชานซ)
That I get to love you, oh oh oh
(แดท ไอ เก็ท ทู ลัฝ ยู , โอ โอ โอ)
Oh, what am I gonna do
(โอ , ว็อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)
I don’t have to lose
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ลูส)
You’re not making sense
(ยัวร์ น็อท เมคอิง เซ็นซ)
This may be the last chance
(ดีซ เม บี เดอะ ลาซท ชานซ)
That I get to love you, oh
(แดท ไอ เก็ท ทู ลัฝ ยู , โอ)

This may be the last chance that I get to love you, oh
(ดีซ เม บี เดอะ ลาซท ชานซ แดท ไอ เก็ท ทู ลัฝ ยู , โอ)
This may be the last chance that I get to love you, oh oh oh
(ดีซ เม บี เดอะ ลาซท ชานซ แดท ไอ เก็ท ทู ลัฝ ยู , โอ โอ โอ)
To love you, oh oh oh
(ทู ลัฝ ยู , โอ โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Last Chance คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น