เนื้อเพลง She Bangs คำอ่านไทย William Hung

Talk to me, tell me your name
( ทอค ทู มี , เท็ล มี ยุร เนม)
You blow me off like it’s all the same
(ยู บโล มี ออฟฟ ไลค อิทซ ซอร์ เดอะ เซม)
You lit a fuse, and now I’m ticking away
(ยู ลิท ดา ฟยูส , แอ็นด เนา แอม ทิคคิง อะเว)
Like a bomb… yeah baby
(ไลค เก บ็อม เย่ เบบิ)

Talk to me, tell me your sign
(ทอค ทู มี , เท็ล มี ยุร ไซน)
You’re switchin’ sides like a Gemini
(ยัวร์ สวิทชิน ไซด ไลค เก เจมมีนาย)
You’re playing games
(ยัวร์ พเลนิ่ง เกม)
And now you’re hittin’ my heart
(แอ็นด เนา ยัวร์ ฮิทดิน มาย ฮาท)
Like a drum… yeah baby
(ไลค เก ดรัม เย่ เบบิ)

Well if Lady Luck
(เว็ล อิฟ เลดิ ลัค)
Gets on my side
(เก็ท ออน มาย ไซด)
We’re gonna rock this town alive
(เวีย กอนนะ ร็อค ดีซ ทาวน์ อะไลฝ)
I’ll let her rough me up
(แอล เล็ท เฮอ รัฟ มี อัพ)
Til she knocks me out
(ทิล ชี น็อค มี เอ้า)
Cause she walks like she talks
(คอส ชี วอค ไลค ชี ทอค)
And she talks like she walks
(แอ็นด ชี ทอค ไลค ชี วอค)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
She bangs, she bangs
(ชี แบ็ง , ชี แบ็ง)
Oh baby when she moves, she moves
(โอ เบบิ ฮเว็น ชี มูฝ , ชี มูฝ)
I go crazy ’cause she
(ไอ โก คเรสิ คอส ชี)
Looks like a flower
(ลุค ไลค เก ฟเลาเออะ)
But she stings like a bee
(บัท ชี ซทิง ไลค เก บี)
Like every girl in history
(ไลค เอฝริ เกิล อิน ฮีซโทะริ)

She bangs, she bangs
(ชี แบ็ง , ชี แบ็ง)
I’m wasted by the way she moves
(แอม ว็อซท ไบ เดอะ เว ชี มูฝ)
No one ever looked so fine
(โน วัน เอฝเออะ ลุค โซ ไฟน)
She reminds me
(ชี ริไมนด มี)
That a woman’s got one thing on her mind
(แดท ดา วูมเอิน ก็อท วัน ธิง ออน เฮอ ไมนด)

Talk to me, tell me the news
(ทอค ทู มี , เท็ล มี เดอะ นยู)
You’ll wear me out like a pair of shoes
(โยว แว มี เอ้า ไลค เก แพ อ็อฝ ฌู)
We’ll dance all night until the band goes home
(เว็ล ดานซ ออล ไนท อันทีล เดอะ แบ็นด โกซ โฮม)
Then you’re gone… yeah baby
(เด็น ยัวร์ กอน เย่ เบบิ)

Well, if it looks like love
(เว็ล , อิฟ อิท ลุค ไลค ลัฝ)
Should be a crime
(เชิด บี อะ คไรม)
They better lock me up for live
(เด เบทเทอะ ล็อค มี อัพ ฟอ ไลฝ)
I’ll do the time
(แอล ดู เดอะ ไทม)
With a smile on my face
(วิฑ อะ ซไมล ออน มาย เฟซ)
Thinkin’ of her in her
(ติ้งกิน อ็อฝ เฮอ อิน เฮอ)
Leather and lace
(เลฑเออะ แอ็นด เลซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
She bangs, she bangs
(ชี แบ็ง , ชี แบ็ง)
Oh baby when she moves, she moves
(โอ เบบิ ฮเว็น ชี มูฝ , ชี มูฝ)
I go crazy ’cause she
(ไอ โก คเรสิ คอส ชี)
Looks like a flower
(ลุค ไลค เก ฟเลาเออะ)
But she stings like a bee
(บัท ชี ซทิง ไลค เก บี)
Like every girl in history
(ไลค เอฝริ เกิล อิน ฮีซโทะริ)

Man, if Lady Luck
(แม็น , อิฟ เลดิ ลัค)
Gets on my side
(เก็ท ออน มาย ไซด)
We’re gonna rock this town alive
(เวีย กอนนะ ร็อค ดีซ ทาวน์ อะไลฝ)
I’ll let her rough me up
(แอล เล็ท เฮอ รัฟ มี อัพ)
Till she knocks me out
(ทิล ชี น็อค มี เอ้า)
Cause she walks like she talks
(คอส ชี วอค ไลค ชี ทอค)
And she talks like she walks
(แอ็นด ชี ทอค ไลค ชี วอค)

[Chorus]
([ โครัซ ])
She bangs, she bangs
(ชี แบ็ง , ชี แบ็ง)
Oh baby when she moves, she moves
(โอ เบบิ ฮเว็น ชี มูฝ , ชี มูฝ)
I go crazy ’cause she
(ไอ โก คเรสิ คอส ชี)
Looks like a flower
(ลุค ไลค เก ฟเลาเออะ)
But she stings like a bee
(บัท ชี ซทิง ไลค เก บี)
Like every girl in history
(ไลค เอฝริ เกิล อิน ฮีซโทะริ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She Bangs คำอ่านไทย William Hung

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น