เนื้อเพลง The English Ladye and The Knight คำอ่านไทย Loreena McKennitt

It was an English ladye bright,
( อิท วอส แอน อีงกลิฌ ladye ไบร๊ท ,)
[The sun shines fair on Carlisle wall,]
([ เดอะ ซัน ไฌน แฟ ออน Carlisle วอล , ])
And she would marry a Scottish knight,
(แอ็นด ชี เวิด แมริ อะ ซคอททิฌ ไนท ,)
For Love will still be lord of all.
(ฟอ ลัฝ วิล ซทิล บี ลอด อ็อฝ ออล)

Blithely they saw the rising sun
(บไลธลิ เด ซอ เดอะ ไรสอิง ซัน)
When he shone fair on Carlisle wall;
(ฮเว็น ฮี โฌนฌอน แฟ ออน Carlisle วอล 😉
But they were sad ere day was done,
(บัท เด เวอ แซ็ด แอ เด วอส ดัน ,)
Though Love was still the lord of all.
(โธ ลัฝ วอส ซทิล เดอะ ลอด อ็อฝ ออล)

Her sire gave brooch and jewel fine,
(เฮอ ไซร เกฝ บโรช แอ็นด จูเอ็ล ไฟน ,)
Where the sun shines fair on Carlisle wall;
(ฮแว เดอะ ซัน ไฌน แฟ ออน Carlisle วอล 😉
Her brother gave but a flask of wine,
(เฮอ บรัฑเออะ เกฝ บัท ดา ฟลาซค อ็อฝ ไวน ,)
For ire that Love was lord of all.
(ฟอ ไอร แดท ลัฝ วอส ลอด อ็อฝ ออล)

For she had lands both meadow and lea,
(ฟอ ชี แฮ็ด แล็นด โบธ เมดโอ แอ็นด ลี ,)
Where the sun shines fair on Carlisle wall,
(ฮแว เดอะ ซัน ไฌน แฟ ออน Carlisle วอล ,)
For he swore her death, ere he would see
(ฟอ ฮี ซโว เฮอ เด็ธ , แอ ฮี เวิด ซี)
A Scottish knight the lord of all.
(อะ ซคอททิฌ ไนท เดอะ ลอด อ็อฝ ออล)

That wine she had not tasted well
(แดท ไวน ชี แฮ็ด น็อท เทซท เว็ล)
[The sun shines fair on Carlisle wall]
([ เดอะ ซัน ไฌน แฟ ออน Carlisle วอล ])
When dead, in her true love’s arms, she fell,
(ฮเว็น เด็ด , อิน เฮอ ทรู ลัฝ อาม , ชี เฟ็ล ,)
For Love was still the lord of all!
(ฟอ ลัฝ วอส ซทิล เดอะ ลอด อ็อฝ ออล !)

He pierced her brother to the heart,
(ฮี เพียซ เฮอ บรัฑเออะ ทู เดอะ ฮาท ,)
Where the sun shines fair on Carlisle wall –
(ฮแว เดอะ ซัน ไฌน แฟ ออน Carlisle วอล)
So perish all would true love part
(โซ เพริฌ ออล เวิด ทรู ลัฝ พาท)
That Love may still be lord of all!
(แดท ลัฝ เม ซทิล บี ลอด อ็อฝ ออล !)

And then he took the cross divine,
(แอ็นด เด็น ฮี ทุค เดอะ คร็อซ ดิไฝน ,)
Where the sun shines fair on Carlisle wall,
(ฮแว เดอะ ซัน ไฌน แฟ ออน Carlisle วอล ,)
And died for her sake in Palestine;
(แอ็นด ได ฟอ เฮอ ซาคิ อิน ปาเลสไตน์ 😉
So Love was still the lord of all.
(โซ ลัฝ วอส ซทิล เดอะ ลอด อ็อฝ ออล)

Now all ye lovers, that faithful prove,
(เนา ออล ยี ลัฝเออะ , แดท เฟธฟุล พรูฝ ,)
[The sun shines fair on Carlisle wall]
([ เดอะ ซัน ไฌน แฟ ออน Carlisle วอล ])
Pray for their souls who died for love
(พเร ฟอ แด โซล ฮู ได ฟอ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The English Ladye and The Knight คำอ่านไทย Loreena McKennitt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น