เนื้อเพลง Hummingbird Heartbeat คำอ่านไทย Katy Perry

You make me feel like I’m losing my virginity
( ยู เมค มี ฟีล ไลค แอม โรซิง มาย เฝอะจีนอิทิ)
The first time, every time
(เดอะ เฟิซท ไทม , เอฝริ ไทม)
When you’re touching me
(ฮเว็น ยัวร์ ทัชชิง มี)
I make you bloom like a flower that you’ve never seen
(ไอ เมค ยู บลูม ไลค เก ฟเลาเออะ แดท ยู๊ฟ เนฝเวอะ ซีน)
Under the sun, we are one buzzing energy
(อันเดอะ เดอะ ซัน , วี อาร์ วัน บัซซิง เอนเออะจิ)

Let’s pollinate to create a family tree
(เล็ท pollinate ทู คริเอท อะ แฟมอิลิ ทรี)
This evolution with you comes naturally
(ดีซ เอโฝะลยูฌัน วิฑ ยู คัม แนชแร็ลลิ)
Some call it science
(ซัม คอล อิท ไซเอ็นซ)
We call it chemistry
(วี คอล อิท เคมอิซทริ)
This is the story of the birds and the bees
(ดีซ ซิส เดอะ ซโทริ อ็อฝ เดอะ เบิด แซน เดอะ บี)

And even when seasons change
(แอ็นด อีเฝ็น ฮเว็น ซี๊ซั่น เชนจ)
Our love still stays the same
(เอ๊า ลัฝ ซทิล ซเท เดอะ เซม)

You give me that hummingbird heartbeat
(ยู กิฝ มี แดท ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)
Spread my wings and make me fly
(ซพเร็ด มาย วิง แซน เมค มี ฟไล)
The taste of your honey is so sweet
(เดอะ เทซท อ็อฝ ยุร ฮันอิ อีส โซ สวี้ท)
When you give me that hummingbird heartbeat
(ฮเว็น ยู กิฝ มี แดท ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)
Hummingbird heartbeat
(ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)
Hummingbird heartbeat
(ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)
Hummingbird heartbeat
(ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)

I’ve flown a million miles just to find a magic seed
(แอฝ ฟโลน อะ มีลยัน ไมล จัซท ทู ไฟนด อะ แมจอิค ซี)
A wildflower with the power to bring life to me
(อะ วายฟาวเว่อร์ วิฑ เดอะ เพาเออะ ทู บริง ไลฟ ทู มี)
You’re so exotic
(ยัวร์ โซ เอ็กสอทอิค)
Got my whole body fluttering
(ก็อท มาย โฮล บอดอิ flutterings)
Constantly craving for a taste of your sticky sweet
(คอนสแท็นทลิ เครวิง ฟอ รา เทซท อ็อฝ ยุร ซทีคคิ สวี้ท)

I was on the brink of a heart attack
(ไอ วอส ออน เดอะ บริงค อ็อฝ อะ ฮาท แอ็ทแทค)
You give me life and keep me coming back
(ยู กิฝ มี ไลฟ แอ็นด คีพ มี คัมอิง แบ็ค)
I see the sunrise in your eyes, your eyes
(ไอ ซี เดอะ ซีนไลท์ อิน ยุร ไอ , ยุร ไอ)
We’ve got a future full of blue skies, blue skies
(หวีบ ก็อท ดา ฟยูเชอะ ฟูล อ็อฝ บลู สกาย , บลู สกาย)

Even when seasons change
(อีเฝ็น ฮเว็น ซี๊ซั่น เชนจ)
Our love still stays the same
(เอ๊า ลัฝ ซทิล ซเท เดอะ เซม)

You give me that hummingbird heartbeat
(ยู กิฝ มี แดท ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)
Spread my wings and make me fly
(ซพเร็ด มาย วิง แซน เมค มี ฟไล)
The taste of your honey is so sweet
(เดอะ เทซท อ็อฝ ยุร ฮันอิ อีส โซ สวี้ท)
When you give me that hummingbird heartbeat
(ฮเว็น ยู กิฝ มี แดท ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)
Hummingbird heartbeat
(ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)
Hummingbird heartbeat
(ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)
Hummingbird heartbeat
(ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)

You love me, you love me
(ยู ลัฝ มี , ยู ลัฝ มี)
Never love me not, not, oh no
(เนฝเวอะ ลัฝ มี น็อท , น็อท , โอ โน)
When we’re in perfect harmony
(ฮเว็น เวีย อิน เพ๊อร์เฟ็คท ฮาโมะนิ)
You make me sound like, like a symphony
(ยู เมค มี เซานด ไลค , ไลค เก ซีมโฟะนิ)

Spread my wings and make me fly
(ซพเร็ด มาย วิง แซน เมค มี ฟไล)
The taste of your honey is so sweet
(เดอะ เทซท อ็อฝ ยุร ฮันอิ อีส โซ สวี้ท)
When you give me that hummingbird heartbeat
(ฮเว็น ยู กิฝ มี แดท ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)
Hummingbird heartbeat
(ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)
Hummingbird heartbeat
(ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)

Spread my wings and make me fly
(ซพเร็ด มาย วิง แซน เมค มี ฟไล)
The taste of your honey is so sweet
(เดอะ เทซท อ็อฝ ยุร ฮันอิ อีส โซ สวี้ท)
When you give me that hummingbird heartbeat
(ฮเว็น ยู กิฝ มี แดท ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)
Hummingbird heartbeat
(ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)
Hummingbird heartbeat
(ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)
Hey, yeah
(เฮ , เย่)
Hummingbird heartbeat
(ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)
Hey, yeah
(เฮ , เย่)
Hummingbird heartbeat
(ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)
Hummingbird heartbeat
(ฮัมมิงเบริด ฮาร์ทบีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hummingbird Heartbeat คำอ่านไทย Katy Perry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น