เนื้อเพลง A B*tch I Knew คำอ่านไทย Snoop Dogg

Good evening ladies and gentlemen
( เกิด อีฝนิง เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
[scratched:] ” Let’s describe a certain female ”
([ ซคแร็ช : ] ” เล็ท ดิซไครบ อะ เซอทิน ฟีเมล “)

[Chorus: Snoop]
([ โครัซ : ซนูพ ])
B*tches will be b*tches as I smash in the Chevy
(บี *tches วิล บี บี *tches แอ็ส ซาย ซแม็ฌ อิน เดอะ เชฝวี่)
It’s gettin, it’s gettin, it’s gettin kind of heavy
(อิทซ เกดดิน , อิทซ เกดดิน , อิทซ เกดดิน ไคนด อ็อฝ เฮฝอิ)
B*tches will be b*tches as I smash in the Chevy
(บี *tches วิล บี บี *tches แอ็ส ซาย ซแม็ฌ อิน เดอะ เชฝวี่)
It’s gettin, it’s gettin, it’s gettin kind of heavy
(อิทซ เกดดิน , อิทซ เกดดิน , อิทซ เกดดิน ไคนด อ็อฝ เฮฝอิ)
B*tches will be b*tches as I smash in the Chevy
(บี *tches วิล บี บี *tches แอ็ส ซาย ซแม็ฌ อิน เดอะ เชฝวี่)
It’s gettin, it’s gettin, it’s gettin kind of heavy
(อิทซ เกดดิน , อิทซ เกดดิน , อิทซ เกดดิน ไคนด อ็อฝ เฮฝอิ)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
It all goes back, to ’85
(อิท ดอร์ โกซ แบ็ค , ทู 85)
When I start gettin p*ssy every day of my life
(ฮเว็น นาย ซทาท เกดดิน พี *ssy เอฝริ เด อ็อฝ มาย ไลฟ)
It really didn’t matter what the b*tch look like
(อิท ริแอ็ลลิ ดิ๊นอิน แมทเทอะ ว็อท เดอะ บี *tch ลุค ไลค)
I remember one night, after the Sugar Ray fight
(ไอ ริเมมเบอะ วัน ไนท , อาฟเทอะ เดอะ ฌูกเออะ เร ไฟท)
Wouldn’t you believe it, Dogg like a retriever
(วูดดึ่น ยู บิลีฝ อิท , ด๊อก ไลค เก ริทรีฝเออะ)
I went up in this big fat b*tch named Treva
(ไอ เว็นท อัพ อิน ดีซ บิก แฟ็ท บี *tch เนม Treva)
She had a best friend with titties named Vanessa
(ชี แฮ็ด อะ เบ็ซท ฟเร็นด วิฑ ไตเติลสฺ เนม เวเนซซ่า)
She told me to undress her, yessir
(ชี โทลด มี ทู อันดเรซ เฮอ , เยสเซอร์)
Ain’t no pressure, later that semester
(เอน โน พเรฌเออะ , เลทเออะ แดท ซิเมสเทอะ)
She put me down with her homegirl name Tanisha
(ชี พัท มี เดาน วิฑ เฮอ โฮมเกิล เนม Tanisha)
She was so vicious, lips so luscious
(ชี วอส โซ ฝีฌอัซ , ลิพ โซ ลัฌอัซ)
S*ck a n*gga d*ck and have it shinin like some dishes
(เอส *ck กา เอ็น *gga d*ck แอ็นด แฮ็ฝ อิท ชายนิน ไลค ซัม ดิสชิด)
Patricia, Patricia, she love the way I stick her
(Patricia , Patricia , ชี ลัฝ เดอะ เว ไอ ซทิค เฮอ)
I take her to the movies and now, she eat the d*ck up
(ไอ เทค เฮอ ทู เดอะ มูวี่ แซน เนา , ชี อีท เดอะ d*ck อัพ)
Big bucks, no whammies
(บิก บัค , โน วามมี)
I had to meet this white b*tch, her name was Tammy
(ไอ แฮ็ด ทู มีท ดีซ ฮไวท บี *tch , เฮอ เนม วอส แทมมิ)
She lived in the Valley, she couldn’t understand me
(ชี ไลฝ อิน เดอะ แฝลลิ , ชี คูดซึ่น อันเดิซแทนด มี)
But she let me dig out, her homegirl named Brandi
(บัท ชี เล็ท มี ดิก เอ้า , เฮอ โฮมเกิล เนม Brandi)
Now Brandi was a cute little thick b*tch
(เนา Brandi วอส ซา คยูท ลิ๊ทเทิ่ล ธิค บี *tch)
She moved to the hood from the 2-oh-6
(ชี มูฝ ทู เดอะ ฮุด ฟร็อม เดอะ ทู โอ ซิก)
She brought some new tricks, flippin them squirrels
(ชี บรอท ซัม นยู ทริค , ฟริพพิน เฑ็ม ซคเวอเร็ล)
And the pearls, and turnin out the neighborhood little girls
(แอ็นด เดอะ เพิล , แอ็นด เทินนิน เอ้า เดอะ เนเบอะฮุด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
Hmm, and I seen that, so I peep the game
(อึม , แอ็นด ดาย ซีน แดท , โซ ไอ พีพ เดอะ เกม)
So I put her down, bottom b*tch on my team
(โซ ไอ พัท เฮอ เดาน , บอตตัม บี *tch ออน มาย ทีม)
And we began makin, breakin b*tches takin
(แอ็นด วี บิแกน เมกิน , เบรกกิ้น บี *tches ทอคกิ่น)
whatever we want, see she want with the fakin
(ฮว็อทเอฝเออะ วี ว็อนท , ซี ชี ว็อนท วิฑ เดอะ เฟกิน)
It’s real in the field, no mistakin
(อิทซ ริแอ็ล อิน เดอะ ฟีลด , โน mistakin)
And crack the little b*tch, yeah she Jamaican
(แอ็นด คแร็ค เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล บี *tch , เย่ ชี จะเมแค็น)
Time and time again she would bring me bud
(ไทม แอ็นด ไทม อะเกน ชี เวิด บริง มี บัด)
And let me beat it up, listenin to ” One Love ”
(แอ็นด เล็ท มี บีท ดิธ อัพ , ลิเซินนิน ทู ” วัน ลัฝ “)
Off some jerk chicken, I got mo’ b*tches
(ออฟฟ ซัม เจิค ชีคเค็น , ไอ ก็อท โม บี *tches)
Now I’m f*ckin her sister it’s gettin real suspicious
(เนา แอม เอฟ *ckin เฮอ ซีซเทอะ อิทซ เกดดิน ริแอ็ล ซัซพิฌอัซ)
But the d*ck is good, so they won’t tell
(บัท เดอะ d*ck อีส เกิด , โซ เด ว็อนท เท็ล)
And now they next door neighbor, Clarissa Bell
(แอ็นด เนา เด เน็คซท โด เนเบอะ , Clarissa เบลล์)
She been lookin at me, I think she wanna hit
(ชี บีน ลุคกิน แอ็ท มี , ไอ ธิงค ชี วอนนา ฮิท)
But I’ma holla back, cause I’m on another b*tch
(บัท แอมอา ฮอลละ แบ็ค , คอส แอม ออน แอะนัธเออะ บี *tch)
I’m on some other sh*t, I got a phone call
(แอม ออน ซัม อัฑเออะ ฌะ *ที , ไอ ก็อท ดา โฟน คอล)
From the motherf*ckin president y’all
(ฟร็อม เดอะ motherf*ckin พเรสอิเด็นท ยอล)
He said, ” Snoop Dogg, how could I f*ck a b*tch
(ฮี เซ็ด , ” ซนูพ ด๊อก , เฮา เคิด ดาย เอฟ *ck กา บี *tch)
and make her s*ck a d*ck and not get caught for the f*ck of it? ”
(แอ็นด เมค เฮอ เอส *ck กา d*ck แอ็นด น็อท เก็ท คอท ฟอ เดอะ เอฟ *ck อ็อฝ อิท “)
I called and look here, this what you do
(ไอ คอล แอ็นด ลุค เฮียร , ดีซ ว็อท ยู ดู)
Make the First Lady sell a little p*ssy for you
(เมค เดอะ เฟิซท เลดิ เซ็ล อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี *ssy ฟอ ยู)
I think he got it, cause he left fast
(ไอ ธิงค ฮี ก็อท ดิธ , คอส ฮี เล็ฟท ฟัซท)
He left his daughters, and a lot of cash
(ฮี เล็ฟท ฮิส ดอเทอะ , แอ็นด อะ ล็อท อ็อฝ แค็ฌ)
Well what do ya know, D-O-double-G
(เว็ล ว็อท ดู ยา โน , ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี)
Major pimpin, out in D.C.
(เมเจอะ พิมปิน , เอ้า อิน ดี ซี)
And I’m a young pimp, got a lot of growin left
(แอ็นด แอม มา ยัง พิมพ , ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ โกรวิน เล็ฟท)
And you’s a young hoe with a lot of hoein left
(แอ็นด ยู ซา ยัง โฮ วิฑ อะ ล็อท อ็อฝ hoein เล็ฟท)
Always keep a hoe in check, blowin us a train wreck
(ออลเว คีพ อะ โฮ อิน เช็ค , โบลวิน อัซ ซา ทเรน เร็ค)
Yeah I might have to go in depth
(เย่ ไอ ไมท แฮ็ฝ ทู โก อิน เด็พธ)
See every little hoe I met
(ซี เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล โฮ ไอ เม็ท)
They’re standouts, you know the ones like Yvette
(เดรว standouts , ยู โน ดิ วัน ไลค Yvette)
We f*cked in the car, behind a bar
(วี เอฟ *cked อิน เดอะ คา , บิไฮนด อะ บา)
I shot it in her face and it went ” Ahhh ”
(ไอ ฌ็อท ดิธ อิน เฮอ เฟซ แอ็นด ดิท เว็นท ” อาห์ “)
My homeboy Charles
(มาย โฮมบอย ชาเรวซฺ)
Went up in his sister, behind the garage
(เว็นท อัพ อิน ฮิส ซีซเทอะ , บิไฮนด เดอะ กะราฉ)
I was menace, I was freaky, I was sick
(ไอ วอส เมนอิซ , ไอ วอส ฟรีคกี้, ไอ วอส ซิค)
When y’all was tryin to hump, I was teachin them to s*ck d*ck
(ฮเว็น ยอล วอส ทายอิน ทู ฮัมพ , ไอ วอส teachin เฑ็ม ทู เอส *ck d*ck)
Always tryin to go up in a hoe
(ออลเว ทายอิน ทู โก อัพ อิน อะ โฮ)
Got caught tryin to f*ck in school they asked me what I did it fo’
(ก็อท คอท ทายอิน ทู เอฟ *ck อิน ซคูล เด อาซค มี ว็อท ไอ ดิด ดิท โฟ)
You know just what I told her?
(ยู โน จัซท ว็อท ไอ โทลด เฮอ)
I love p*ssy, and this d*ck is what I showed her
(ไอ ลัฝ พี *ssy , แอ็นด ดีซ d*ck อีส ว็อท ไอ โฌ เฮอ)
And now they threw me out, now I’m at the pad
(แอ็นด เนา เด ธรู มี เอ้า , เนา แอม แอ็ท เดอะ แพ็ด)
I’m at a new school, way cool
(แอม แอ็ท ดา นยู ซคูล , เว คูล)
New hoes, new script, fresh fish
(นยู โฮ , นยู ซคริพท , ฟเร็ฌ ฟิฌ)
Walk up in the room and I bust a new b*tch
(วอค อัพ อิน เดอะ รุม แอ็นด ดาย บัซท ดา นยู บี *tch)
I’m in some new tail, wanna holla back
(แอม อิน ซัม นยู เทล , วอนนา ฮอลละ แบ็ค)
But for now let me holla back Impala black
(บัท ฟอ เนา เล็ท มี ฮอลละ แบ็ค อิมพาร่า บแล็ค)
She’s a 12th grader, in my science class
(ชี ซา 12th กแรดเออะ , อิน มาย ไซเอ็นซ คลาซ)
And I done seen the p*ssy, yeah boy I’m movin fast
(แอ็นด ดาย ดัน ซีน เดอะ พี *ssy , เย่ บอย แอม มูฝวิน ฟัซท)
See I was taught by, and I was taught I
(ซี ไอ วอส ทอท ไบ , แอ็นด ดาย วอส ทอท ไอ)
better move on somethin fast if I thought I
(เบทเทอะ มูฝ ออน ซัมติน ฟัซท อิฟ ฟาย ธอท ไอ)
could claim a dame, or game her brain
(เคิด คเลม มา เดม , ออ เกม เฮอ บเรน)
Or tame a man, not with the same old game
(ออ เทม อะ แม็น , น็อท วิฑ เดอะ เซม โอลด เกม)
See on some different stuff, I’m a different cut
(ซี ออน ซัม ดีฟเฟอะเร็นท ซทัฟ , แอม มา ดีฟเฟอะเร็นท คัท)
It’s what I say and do to make the b*tch give it up
(อิทซ ว็อท ไอ เซ แอ็นด ดู ทู เมค เดอะ บี *tch กิฝ อิท อัพ)
Oh you wanna brag? I wanna brag too
(โอ ยู วอนนา บแร็ก ไอ วอนนา บแร็ก ทู)
Now what you gon’ do, when they ask you
(เนา ว็อท ยู ก็อน ดู , ฮเว็น เด อาซค ยู)
Is you gon’ tell a lie, or you gon’ keep it G
(อีส ยู ก็อน เท็ล อะ ไล , ออ ยู ก็อน คีพ อิท จี)
Or you gon’ hold it all inside or you gon’ tell on me?
(ออ ยู ก็อน โฮลด ดิท ออล อีนไซด ออ ยู ก็อน เท็ล ออน มี)
Sh*t it’s all cool, cause it was all good
(ฌะ *ที อิทซ ซอร์ คูล , คอส อิท วอส ซอร์ เกิด)
It’s just another day in Doggy Dogg’s neighborhood
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด อิน ดอกกิ ด๊อก เนเบอะฮุด)
You better watch your girl, cause if she on the loose
(ยู เบทเทอะ ว็อช ยุร เกิล , คอส อิฟ ชี ออน เดอะ ลูซ)
It’s a 90 percent chance she gon’ get pimp juice
(อิทซ ซา 90 เพอร์เซ็น ชานซ ชี ก็อน เก็ท พิมพ จูซ)
Now what it do, what it is
(เนา ว็อท ดิธ ดู , ว็อท ดิธ อีส)
Now you livin with that hoe and y’all got fo’ kids
(เนา ยู ลีฝอิน วิฑ แดท โฮ แอ็นด ยอล ก็อท โฟ คิด)

B*tches will be b*tches as I smash in the Chevy
(บี *tches วิล บี บี *tches แอ็ส ซาย ซแม็ฌ อิน เดอะ เชฝวี่)
It’s gettin, it’s gettin kind of heavy
(อิทซ เกดดิน , อิทซ เกดดิน ไคนด อ็อฝ เฮฝอิ)
B*tches will be b*tches as I smash in the Chevy
(บี *tches วิล บี บี *tches แอ็ส ซาย ซแม็ฌ อิน เดอะ เชฝวี่)
It’s gettin, it’s gettin kind of heavy
(อิทซ เกดดิน , อิทซ เกดดิน ไคนด อ็อฝ เฮฝอิ)
B*tches will be b*tches as I smash in the Chevy
(บี *tches วิล บี บี *tches แอ็ส ซาย ซแม็ฌ อิน เดอะ เชฝวี่)
It’s gettin, it’s gettin kind of heavy
(อิทซ เกดดิน , อิทซ เกดดิน ไคนด อ็อฝ เฮฝอิ)
[fades out]
([ เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A B*tch I Knew คำอ่านไทย Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น