เนื้อเพลง Written In The Stars คำอ่านไทย LeAnn Rimes feat Elton John

I am here to tell you we can never meet again
( ไอ แอ็ม เฮียร ทู เท็ล ยู วี แค็น เนฝเวอะ มีท อะเกน)
Simple really, isn’t it, a word or two and then
(ซิ๊มเพิ่ล ริแอ็ลลิ , อีสซึ่น ดิธ , อะ เวิด ออ ทู แอ็นด เด็น)
A lifetime of not knowing where or how or why or when
(อะ ไลฟ์ไทม์ อ็อฝ น็อท โนอิง ฮแว ออ เฮา ออ ฮไว ออ ฮเว็น)
You think of me or speak of me or wonder what befell
(ยู ธิงค อ็อฝ มี ออ ซพีค อ็อฝ มี ออ วันเดอะ ว็อท บิเฟล)
The someone you once loved so long ago so well
(เดอะ ซัมวัน ยู วันซ ลัฝ โซ ล็อง อะโก โซ เว็ล)

Never wonder what I’ll feel as living shuffles by
(เนฝเวอะ วันเดอะ ว็อท แอล ฟีล แอ็ส ลีฝอิง ชั๊ฟเฟิ่ล ไบ)
You don’t have to ask me and I need not reply
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู อาซค มี แอ็นด ดาย นีด น็อท ริพไล)
Every moment of my life from now until I die
(เอฝริ โมเม็นท อ็อฝ มาย ไลฟ ฟร็อม เนา อันทีล ไอ ได)
I will think or dream of you and fail to understand
(ไอ วิล ธิงค ออ ดรีม อ็อฝ ยู แอ็นด เฟล ทู อันเดิซแทนด)
How a perfect love can be confounded out of hand
(เฮา อะ เพ๊อร์เฟ็คท ลัฝ แค็น บี ค็อนเฟานด เอ้า อ็อฝ แฮ็นด)

Is it written in the stars
(อีส ซิท วึ้น อิน เดอะ ซทา)
Are we paying for some crime
(อาร์ วี เพย์อิง ฟอ ซัม คไรม)
Is that all that we are good for
(อีส แดท ดอร์ แดท วี อาร์ เกิด ฟอ)
Just a stretch of mortal time
(จัซท ดา ซทเร็ช อ็อฝ มอแท็ล ไทม)

Is this God’s experiment
(อีส ดีซ ก็อด เอ็คเพริเม็นท)
In which we have no say
(อิน ฮวิช วี แฮ็ฝ โน เซ)
In which we’re given paradise
(อิน ฮวิช เวีย กีฝเอ็น แพระไดส)
But only for a day
(บัท โอ๊นลี่ ฟอ รา เด)

Nothing can be altered, there is nothing to decide
(นัธอิง แค็น บี ออลเทอะ , แดร์ อีส นัธอิง ทู ดิไซด)
No escape, no change of heart, no anyplace to hide
(โน เอ็ซเคพ , โน เชนจ อ็อฝ ฮาท , โน แอนนีเพซ ทู ไฮด)
You are all I’ll ever want, but this I am denied
(ยู อาร์ ออล แอล เอฝเออะ ว็อนท , บัท ดีซ ซาย แอ็ม ดิไน)
Sometimes in my darkest thoughts, I wish I’d never learned
(ซัมไทม์ ซิน มาย ดาร์คเนท ธอท , ไอ วิฌ อาย เนฝเวอะ เลิน)
What it is to be in love and have that love returned
(ว็อท ดิธ อีส ทู บี อิน ลัฝ แอ็นด แฮ็ฝ แดท ลัฝ ริเทิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Written In The Stars คำอ่านไทย LeAnn Rimes feat Elton John

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น