เนื้อเพลง Blind คำอ่านไทย Lifehouse

I was young but I wasn’t naive
( ไอ วอส ยัง บัท ไอ วอสซึ้น นาอีฝ)
I watched helpless as he turned around to leave
(ไอ ว็อช เฮลพเล็ซ แอ็ส ฮี เทิน อะเรานด ทู ลีฝ)
and still I have the pain I have to carry
(แอ็นด ซทิล ไอ แฮ็ฝ เดอะ เพน นาย แฮ็ฝ ทู แคริ)
a past so deep that even you could not bury if you tried
(อะ พาซท โซ ดีพ แดท อีเฝ็น ยู เคิด น็อท เบริ อิฟ ยู ทไร)

after all this time
(อาฟเทอะ ออล ดีซ ไทม)
I never thought we’d be here
(ไอ เนฝเวอะ ธอท เว็ด บี เฮียร)
never thought we’d be here
(เนฝเวอะ ธอท เว็ด บี เฮียร)
when my love for you was blind
(ฮเว็น มาย ลัฝ ฟอ ยู วอส บไลนด)
but I couldn’t make you see it
(บัท ไอ คูดซึ่น เมค ยู ซี อิท)
couldn’t make you see it
(คูดซึ่น เมค ยู ซี อิท)
that I loved you more than you’ll ever know
(แดท ไอ ลัฝ ยู โม แฑ็น โยว เอฝเออะ โน)
a part of me died when I let you go
(อะ พาท อ็อฝ มี ได ฮเว็น นาย เล็ท ยู โก)

I would fall asleep
(ไอ เวิด ฟอล อัซลีพ)
only in hopes of dreaming
(โอ๊นลี่ อิน โฮพ อ็อฝ ดรีมมิง)
that everything would be like is was before
(แดท เอ๊วี่ติง เวิด บี ไลค อีส วอส บิโฟ)
but nights like this it seems are slowly fleeting
(บัท ไนท ไลค ดีซ ซิท ซีม แซร์ ซโลลิ ฟรีทอิง)
they disappear as reality is crashing to the floor
(เด ดิแซ็พเพีย แอ็ส ริแอลอิทิ อีส แคร๊ชชิง ทู เดอะ ฟโล)

after all this time
(อาฟเทอะ ออล ดีซ ไทม)
I never thought we’d be here
(ไอ เนฝเวอะ ธอท เว็ด บี เฮียร)
never thought we’d be here
(เนฝเวอะ ธอท เว็ด บี เฮียร)
when my love for you was blind
(ฮเว็น มาย ลัฝ ฟอ ยู วอส บไลนด)
but I couldn’t make you see it
(บัท ไอ คูดซึ่น เมค ยู ซี อิท)
couldn’t make you see it
(คูดซึ่น เมค ยู ซี อิท)
that I loved you more than you’ll ever know
(แดท ไอ ลัฝ ยู โม แฑ็น โยว เอฝเออะ โน)
a part of me died when I let you go
(อะ พาท อ็อฝ มี ได ฮเว็น นาย เล็ท ยู โก)

after all this time
(อาฟเทอะ ออล ดีซ ไทม)
would you ever wanna leave it
(เวิด ยู เอฝเออะ วอนนา ลีฝ อิท)
maybe you could not believe it
(เมบี ยู เคิด น็อท บิลีฝ อิท)
that my love for you was blind
(แดท มาย ลัฝ ฟอ ยู วอส บไลนด)
but I couldn’t make you see it
(บัท ไอ คูดซึ่น เมค ยู ซี อิท)
couldn’t make you see it
(คูดซึ่น เมค ยู ซี อิท)
that I loved you more than you will ever know
(แดท ไอ ลัฝ ยู โม แฑ็น ยู วิล เอฝเออะ โน)
a part of me died when I let you go
(อะ พาท อ็อฝ มี ได ฮเว็น นาย เล็ท ยู โก)
and I loved you more than you’ll ever know
(แอ็นด ดาย ลัฝ ยู โม แฑ็น โยว เอฝเออะ โน)
a part of me dies when I let you go
(อะ พาท อ็อฝ มี ได ฮเว็น นาย เล็ท ยู โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blind คำอ่านไทย Lifehouse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น