เนื้อเพลง Jamaica Mistaica คำอ่านไทย Jimmy Buffett

Words and music by: Jimmy Buffett 1996
( เวิด แซน มยูสิค ไบ : จิมมี่ บัฟเฟท 1996)

[1st Verse] Some folks say that I’ve got the perfect life. Three swell
([ 1st เฝิซ ] ซัม โฟค เซ แดท แอฝ ก็อท เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ไลฟ ธรี ซเว็ล)
kids, lots of toys and a lovely wife.
(คิด , ล็อท อ็อฝ ทอย แซน อะ ลัฝลิ ไวฟ)
I fly. I sail. I throw caution to the wind. Drift like a stratus cloud
(ไอ ฟไล ไอ เซล ไอ ธโร คอฌัน ทู เดอะ วินด ดริฟท ไลค เก ซทเรทัซ คเลาด)
above the Caribbean.
(อะบัฝ เดอะ แคริบเบียน)
But every now and then, the dragons come to call.
(บัท เอฝริ เนา แอ็นด เด็น , เดอะ ดแรกอัน คัม ทู คอล)
Just when you least expect it, you’ll be dodgin’ cannon balls.
(จัซท ฮเว็น ยู ลีซท เอ็คซเพคท ดิธ , โยว บี dodgin แคนนัน บอล)
I’ve seen too much not to stay in touch with a world made of love and luck
(แอฝ ซีน ทู มัช น็อท ทู ซเท อิน ทั๊ช วิฑ อะ เวิลด เมด อ็อฝ ลัฝ แอ็นด ลัค)
I’ve got a big suspicion ’bout ammunition. I never forget to duck.
(แอฝ ก็อท ดา บิก ซัซพีฌอัน เบาท แอมมิวนีฌอัน นาย เนฝเวอะ เฟาะเกท ทู ดั๊ค)

[1st Chorus] Come back, come back Back to Jamaica.
([ 1st โครัซ ] คัม แบ็ค , คัม แบ็ค แบ็ค ทู เจไมกา)
Don chu you know, we made a big mistaica.
(ด็อน ชู ยู โน , วี เมด อะ บิก mistaica)
We’d be so sad if you told us goodbye
(เว็ด บี โซ แซ็ด อิฟ ยู โทลด อัซ กู๊ดบาย)
And we promise not to shoot you out of the sky.
(แอ็นด วี พรอมอิซ น็อท ทู ฌูท ยู เอ้า อ็อฝ เดอะ ซไค)

[2nd Verse] It was a beautiful day, the kind you want to toast.
([ 2nd เฝิซ ] อิท วอส ซา บยูทิฟุล เด , เดอะ ไคนด ยู ว็อนท ทู โทซท)
We were treetop flyin’, movin’ west along the coast.
(วี เวอ ทรีทอพ ฟายอิน , มูฝวิน เว็ซท อะลอง เดอะ โคซท)
We landed in the water just about my favorite thrill.
(วี แล็นด อิน เดอะ วอเทอะ จัซท อะเบาท มาย เฟเฝอะริท ธริล)
When some asshole started firin’ as we taxied to Negril.
(ฮเว็น ซัม แอสโฮล ซทาท firin แอ็ส วี แทคซิ ทู Negril)

[4 bar turnaround]
([ โฟว บา เทอนาราว ])

[3rd Verse] Just about to lose my temper as I endeavored to explain.
([ 3rd เฝิซ ] จัซท อะเบาท ทู ลูส มาย เทมเพอะ แอ็ส ซาย เอ็นเดฝเออะ ทู เอ็คซพเลน)
We had only come for chicken, we were not the ganja plane.
(วี แฮ็ด โอ๊นลี่ คัม ฟอ ชีคเค็น , วี เวอ น็อท เดอะ ganja พเลน)
Well you should have seen their faces when they finally realized.
(เว็ล ยู เชิด แฮ็ฝ ซีน แด เฟซ ฮเว็น เด ไฟแน็ลลิ รีแอะไลส)
We were not some coked-up cowboys sportin’ guns and alibies.
(วี เวอ น็อท ซัม โคค อัพ แควบอย sportin กัน แซน alibies)

[2nd Chorus] Come back, come back. Back to Jamaica.
([ 2nd โครัซ ] คัม แบ็ค , คัม แบ็ค แบ็ค ทู เจไมกา)
Don chu you know we made a big mistaica.
(ด็อน ชู ยู โน วี เมด อะ บิก mistaica)
We’d be so sad if you told us goodbye,
(เว็ด บี โซ แซ็ด อิฟ ยู โทลด อัซ กู๊ดบาย ,)
and we promise not to shoot you out of the sky.
(แอ็นด วี พรอมอิซ น็อท ทู ฌูท ยู เอ้า อ็อฝ เดอะ ซไค)

[4 bar turnaround]
([ โฟว บา เทอนาราว ])

They shot from the lighthouse, they shot from the highway, they shot from
(เด ฌ็อท ฟร็อม เดอะ ไลท์เฮ้า , เด ฌ็อท ฟร็อม เดอะ ไฮฮเวย์ , เด ฌ็อท ฟร็อม)
the top of the cliff.
(เดอะ ท็อพ อ็อฝ เดอะ คลิฟ)
They’d all gone haywire, and we’re catchin’ fire, and there wasn’t even a
(เดยฺ ออล กอน เฮไวร , แอ็นด เวีย แคซชิน ไฟร , แอ็นด แดร์ วอสซึ้น อีเฝ็น อะ)
spliff, ho!
(สพิริฟ , โฮ !)

[16 bar instrumental]
([ 16 บา อินซทรุเมนแท็ล ])

Well, the word got out all over the island.
(เว็ล , เดอะ เวิด ก็อท เอ้า ดอร์ โอเฝอะ ดิ ไอแล็นด)
Friends, strangers, they were all apologizin’.
(ฟเร็นด , ซทเรนเจอะ , เด เวอ ออล apologizin)
Some thought me crazy for bein’ way too nice.
(ซัม ธอท มี คเรสิ ฟอ บีนโพลเว ทู ไน๊ซ์)
But it’s just another sh*tty day in paradise.
(บัท อิทซ จัซท แอะนัธเออะ ฌะ *tty เด อิน แพระไดส)

[3rd Chorus] Come back, come back Back to Jamaica.
([ 3rd โครัซ ] คัม แบ็ค , คัม แบ็ค แบ็ค ทู เจไมกา)
Don chu know, we made a big mistaica.
(ด็อน ชู โน , วี เมด อะ บิก mistaica)
We’d be so sad if you told us goodbye.
(เว็ด บี โซ แซ็ด อิฟ ยู โทลด อัซ กู๊ดบาย)
And we promise not to shoot you out of the sky
(แอ็นด วี พรอมอิซ น็อท ทู ฌูท ยู เอ้า อ็อฝ เดอะ ซไค)

[Outro] Come back, come back Back to Jamaica.
([ เอ๊าโต ] คัม แบ็ค , คัม แบ็ค แบ็ค ทู เจไมกา)
Don’t you know, we made a big mistaica.
(ด้อนท์ ยู โน , วี เมด อะ บิก mistaica)
We’d be so sad if you told us goodbye.
(เว็ด บี โซ แซ็ด อิฟ ยู โทลด อัซ กู๊ดบาย)
And we promise not to shoot you, promise not to shoot you,
(แอ็นด วี พรอมอิซ น็อท ทู ฌูท ยู , พรอมอิซ น็อท ทู ฌูท ยู ,)
Promise not to shoot you out of the sky.
(พรอมอิซ น็อท ทู ฌูท ยู เอ้า อ็อฝ เดอะ ซไค)

[Transcribed from ” Banana Wind ” liner by T.R. Violante]
([ ทแร็นซคไรบ ฟร็อม ” บะแนนอะ วินด ” ไลนเออะ ไบ ที อาร์ Violante ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jamaica Mistaica คำอ่านไทย Jimmy Buffett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น