เนื้อเพลง End Of The Road คำอ่านไทย Babyface

[spoken]
( [ ซโพเค็น ])
Girl you know we belong together
(เกิล ยู โน วี บิลอง ทุเกฑเออะ)
I have no time for you to be playing
(ไอ แฮ็ฝ โน ไทม ฟอ ยู ทู บี พเลนิ่ง)
With my heart like this
(วิฑ มาย ฮาท ไลค ดีซ)
You’ll be mine forever baby, you just see
(โยว บี ไมน เฟาะเรฝเออะ เบบิ , ยู จัซท ซี)

[verse]
([ เฝิซ ])
We belong together
(วี บิลอง ทุเกฑเออะ)
And you that I’m right
(แอ็นด ยู แดท แอม ไรท)
Why do you play with my heart,
(ฮไว ดู ยู พเล วิฑ มาย ฮาท ,)
hy do you play with my mind?
(hy ดู ยู พเล วิฑ มาย ไมนด)

Said we’d be forever
(เซ็ด เว็ด บี เฟาะเรฝเออะ)
Said it’d never die
(เซ็ด อิทด เนฝเวอะ ได)
How could you love me and leave me
(เฮา เคิด ยู ลัฝ มี แอ็นด ลีฝ มี)
And never say good-bye?
(แอ็นด เนฝเวอะ เซ เกิด ไบ)

When I can’t sleep at night without holding you tight
(ฮเว็น นาย แค็นท ซลีพ แอ็ท ไนท วิเฑาท โฮลดิง ยู ไทท)
Girl, each time I try I just break down and cry
(เกิล , อีช ไทม ไอ ทไร ไอ จัซท บเรค เดาน แอ็นด คไร)
Pain in my head oh I’d rather be dead
(เพน อิน มาย เฮ็ด โอ อาย ราฑเออะ บี เด็ด)
Spinnin’ around and around
(สปินนินอะเรานด แอ็นด อะเรานด)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Although we’ve come to the End Of The Road
(ออลโฑ หวีบ คัม ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โรด)
Still I can’t let you go
(ซทิล ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)
It’s unnatural, you belong to me, I belong to you
(อิทซ อะแนชเออะแร็ล , ยู บิลอง ทู มี , ไอ บิลอง ทู ยู)
Come to the End of the Road
(คัม ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โรด)
Still I can’t let you go
(ซทิล ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)
It’s unnatural, you belong to me, I belong to you
(อิทซ อะแนชเออะแร็ล , ยู บิลอง ทู มี , ไอ บิลอง ทู ยู)

Girl, I know you really love me,
(เกิล , ไอ โน ยู ริแอ็ลลิ ลัฝ มี ,)
You just don’t realize
(ยู จัซท ด้อนท์ รีแอะไลส)
You’ve never been there before
(ยู๊ฟ เนฝเวอะ บีน แดร์ บิโฟ)
It’s only your first time
(อิทซ โอ๊นลี่ ยุร เฟิซท ไทม)

Maybe I’ll forgive you, hmm
(เมบี แอล เฟาะกีฝ ยู , อึม)
Maybe you’ll try
(เมบี โยว ทไร)
We should be happy together
(วี เชิด บี แฮพพิ ทุเกฑเออะ)
Forever, you and I
(เฟาะเรฝเออะ , ยู แอ็นด ดาย)

Can you love me again like you loved me before
(แค็น ยู ลัฝ มี อะเกน ไลค ยู ลัฝ มี บิโฟ)
This time I want you to love me much more
(ดีซ ไทม ไอ ว็อนท ยู ทู ลัฝ มี มัช โม)
This time instead just come to my bed
(ดีซ ไทม อินซเทด จัซท คัม ทู มาย เบ็ด)
And baby just don’t let me, don’t let me down
(แอ็นด เบบิ จัซท ด้อนท์ เล็ท มี , ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[spoken]
([ ซโพเค็น ])
Girl I’m here for you
(เกิล แอม เฮียร ฟอ ยู)
All those times of night when you just hurt me
(ออล โฑส ไทม อ็อฝ ไนท ฮเว็น ยู จัซท เฮิท มี)
And just run out with that other fella
(แอ็นด จัซท รัน เอ้า วิฑ แดท อัฑเออะ เฟลลา)
Baby I knew about it, I just didn’t care
(เบบิ ไอ นยู อะเบาท ดิธ , ไอ จัซท ดิ๊นอิน แค)
You just don’t understand how much I love you do you?
(ยู จัซท ด้อนท์ อันเดิซแทนด เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู ดู ยู)
I’m here for you
(แอม เฮียร ฟอ ยู)

I’m not out to go out and cheat on you all night
(แอม น็อท เอ้า ทู โก เอ้า แอ็นด ชีท ออน ยู ออล ไนท)
Just like you did baby but that’s all right
(จัซท ไลค ยู ดิด เบบิ บัท แด๊ท ซอร์ ไรท)
Hey, I love you anyway
(เฮ , ไอ ลัฝ ยู เอนอิเว)
And I’m still gonna be here for you ’till my dying day baby
(แอ็นด แอม ซทิล กอนนะ บี เฮียร ฟอ ยู ทิล มาย ไดอิง เด เบบิ)
Right now, I’m just in so much pain baby
(ไรท เนา , แอม จัซท อิน โซ มัช เพน เบบิ)
Coz you just won’t come back to me
(คอซ ยู จัซท ว็อนท คัม แบ็ค ทู มี)
Will you? Just come back to me
(วิล ยู จัซท คัม แบ็ค ทู มี)

[Lonely]
([ โลนลิ ])
Yes baby my heart is lonely
(เย็ซ เบบิ มาย ฮาท อีส โลนลิ)
[Lonely]
([ โลนลิ ])
My heart hurts baby
(มาย ฮาท เฮิท เบบิ)
[Lonely]
([ โลนลิ ])
Yes I feel pain too
(เย็ซ ซาย ฟีล เพน ทู)
Baby please
(เบบิ พลีส)

This time instead just come to my bed
(ดีซ ไทม อินซเทด จัซท คัม ทู มาย เบ็ด)
And baby just don’t let me go
(แอ็นด เบบิ จัซท ด้อนท์ เล็ท มี โก)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Chorus [a cappella]]
([ โครัซ [ อะ แคพเพลลา ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง End Of The Road คำอ่านไทย Babyface

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น