เนื้อเพลง The Stuff คำอ่านไทย Lasse Lindh

when a man loves a woman, he gets to her, into her and onto her
( ฮเว็น อะ แม็น ลัฝ ซา วูมเอิน , ฮี เก็ท ทู เฮอ , อีนทุ เฮอ แอ็นด ออนทู เฮอ)
when a man loves a woman, he knows just what to do
(ฮเว็น อะ แม็น ลัฝ ซา วูมเอิน , ฮี โน จัซท ว็อท ทู ดู)
when a man loves a woman, he treats her good, he touches her and tells her things
(ฮเว็น อะ แม็น ลัฝ ซา วูมเอิน , ฮี ทรีท เฮอ เกิด , ฮี ทูช เฮอ แอ็นด เท็ล เฮอ ธิง)
when a man loves a woman, he knows just what to do
(ฮเว็น อะ แม็น ลัฝ ซา วูมเอิน , ฮี โน จัซท ว็อท ทู ดู)
give me the loving, give me the feeling, give me the touch
(กิฝ มี เดอะ ลัฝอิง , กิฝ มี เดอะ ฟีลอิง , กิฝ มี เดอะ ทั๊ช)
give me the movement, give me the sorrow, give me the stuff
(กิฝ มี เดอะ มูฝเม็นท , กิฝ มี เดอะ ซอโร , กิฝ มี เดอะ ซทัฟ)
when a man loves a woman, he breaks her down he steals her lust and wears her out
(ฮเว็น อะ แม็น ลัฝ ซา วูมเอิน , ฮี บเรค เฮอ เดาน ฮี ซทีล เฮอ ลัซท แอ็นด แว เฮอ เอ้า)
when a man loves a woman, he knows just what to do
(ฮเว็น อะ แม็น ลัฝ ซา วูมเอิน , ฮี โน จัซท ว็อท ทู ดู)
when a man loves a woman, he beats her up, abuses her and breaks her heart
(ฮเว็น อะ แม็น ลัฝ ซา วูมเอิน , ฮี บีท เฮอ อัพ , อับยูซ เฮอ แอ็นด บเรค เฮอ ฮาท)
when a man loves a woman, he knows just what to do
(ฮเว็น อะ แม็น ลัฝ ซา วูมเอิน , ฮี โน จัซท ว็อท ทู ดู)
give me the loving, give me the feeling, give me the touch
(กิฝ มี เดอะ ลัฝอิง , กิฝ มี เดอะ ฟีลอิง , กิฝ มี เดอะ ทั๊ช)
give me the movement, give me the sorrow, give me the stuff
(กิฝ มี เดอะ มูฝเม็นท , กิฝ มี เดอะ ซอโร , กิฝ มี เดอะ ซทัฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Stuff คำอ่านไทย Lasse Lindh

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น