เนื้อเพลง The Carny คำอ่านไทย Nick Cave

And no-one saw the carny go
( แอ็นด โน วัน ซอ เดอะ carny โก)
And the weeks flew by
(แอ็นด เดอะ วีค ฟลู ไบ)
Until they moved on the show
(อันทีล เด มูฝ ออน เดอะ โฌ)
Leaving his caravan behind
(ลีฝอิงส ฮิส แคระแฝน บิไฮนด)
It was parked out on the south east ridge
(อิท วอส พาค เอ้า ออน เดอะ เซาธ อีซท ริจ)
And as the company crossed the bridge
(แอ็นด แอ็ส เดอะ คัมพะนิ คร็อซ เดอะ บริจ)
With the first rain filling the bone-dry river bed
(วิฑ เดอะ เฟิซท เรน ฟีลลิง เดอะ บอน ดไร รีฝเออะ เบ็ด)
It shone, just so, upon the edge
(อิท โฌนฌอน , จัซท โซ , อุพอน ดิ เอ็จ)

Dog-boy, atlas, half-man, the geeks, the hired hands
(ด็อก บอย , แอทแล็ซ , ฮาล์ฟ แม็น , เดอะ กีก, เดอะ ไฮร แฮ็นด)
There was not one among them that did not cas an eye behind
(แดร์ วอส น็อท วัน อะมัง เฑ็ม แดท ดิด น็อท cas แอน ไอ บิไฮนด)
In the hope that the carny would return to his own kind
(อิน เดอะ โฮพ แดท เดอะ carny เวิด ริเทิน ทู ฮิส โอน ไคนด)

And the carny had a horse, all skin and bone
(แอ็นด เดอะ carny แฮ็ด อะ ฮอซ , ออล ซคิน แอ็นด บอน)
A bow-backed nag, that he named ” sorrow ”
(อะ เบา แบ็ค แน็ก , แดท ฮี เนม ” ซอโร “)
How it is buried in a shallow grave
(เฮา อิท อีส เบริ อิน อะ แฌลโล กแรฝ)
In the then parched meadow
(อิน เดอะ เด็น พาช เมดโอ)

And the dwarves were given the task of digging the ditch
(แอ็นด เดอะ dwarves เวอ กีฝเอ็น เดอะ ทาซค อ็อฝ ดีกกิง เดอะ ดิช)
And laying the nag’s carcass in the ground
(แอ็นด เลยิง เดอะ แน็ก คาคัซ ซิน เดอะ กเรานด)
And boss Bellini, waving his smoking pistol around
(แอ็นด บอส Bellini , เวฝวิ่ง ฮิส สโมคกิ้ง พิ๊สท่อล อะเรานด)
saying ” The nag is dead Meat ”
(เซอิง ” เดอะ แน็ก อีส เด็ด มีท “)
” We caint afford to carry dead weight ”
(” วี caint แอ็ฟโฟด ทู แคริ เด็ด เวท “)
The whole company standing about
(เดอะ โฮล คัมพะนิ ซแทนดิง อะเบาท)
Not making a sound
(น็อท เมคอิง อะ เซานด)
And turning to dwarves perched on the enclosure gate
(แอ็นด เทินนิง ทู dwarves เพิช ออน ดิ เอ็นคโลเฉอะ เกท)
The boss says ” Bury this lump of crow bait ”
(เดอะ บอส เซ ” เบริ ดีซ ลัมพ อ็อฝ คโร เบท “)

And thean the rain came
(แอ็นด thean เดอะ เรน เคม)
Everybody running for their wagons
(เอวี่บอดี้ รันนิง ฟอ แด แวกอัน)
Tying all the canvas flaps down
(Tyings ออล เดอะ แคนฝัซ ฟแล็พ เดาน)
The mangy cats crowling in ther cages
(เดอะ เมนจิ แค็ท crowlings อิน เตอร์ เคจ)
The bird-girl flapping and squawking around
(เดอะ เบิด เกิล flappings แอ็นด squawkings อะเรานด)
The whole valley reeking of wet beast
(เดอะ โฮล แฝลลิ reekings อ็อฝ เว็ท บีซท)
Wet beast and rotten hay
(เว็ท บีซท แอ็นด รอตอึน เฮ)
Freak and brute creation
(ฟรีค แอ็นด บรูท คริเอฌัน)
Packed up and on their way
(แพ็ค อัพ แอ็นด ออน แด เว)

The three dwarves peering from their wagon’s hind
(เดอะ ธรี dwarves peerings ฟร็อม แด แวกอัน ไฮนด)
Moses says to Noah ” We shoulda dugga deepa one ”
(โมเซซ เซ ทู Noah ” วี โช๊วดา dugga deepa วัน “)
Their grizzled faces like dying moons
(แด grizzled เฟซ ไลค ไดอิง มูน)
Still dirty from the digging done
(ซทิล เดอทิ ฟร็อม เดอะ ดีกกิง ดัน)

And as the company passed from the valley
(แอ็นด แอ็ส เดอะ คัมพะนิ พาซ ฟร็อม เดอะ แฝลลิ)
Into a higher ground
(อีนทุ อะ ไฮเออะ กเรานด)
The rain beat on the ridge and on the meadow
(เดอะ เรน บีท ออน เดอะ ริจ แอ็นด ออน เดอะ เมดโอ)
And on the mound
(แอ็นด ออน เดอะ เมานด)

Until nothing was left, nothing at all
(อันทีล นัธอิง วอส เล็ฟท , นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Except the body of sorrow
(เอ็กเซพท เดอะ บอดอิ อ็อฝ ซอโร)
That rose in time
(แดท โรส อิน ไทม)
To float upon the surface of the eaten soil
(ทู ฟโลท อุพอน เดอะ เซอฟิซ อ็อฝ ดิ อี๊ดนึน ซอยล)

And a murder of crows did circle round
(แอ็นด อะ เมอเดอะ อ็อฝ คโร ดิด เซ๊อร์เคิ้ล เรานด)
First one, then the others flapping blackly down
(เฟิซท วัน , เด็น ดิ อัฑเออะ flappings blackly เดาน)

And the carny’s van still sat upon the edge
(แอ็นด เดอะ carnys แฝ็น ซทิล แซ็ท อุพอน ดิ เอ็จ)
Tilting slowly as the firm ground turned to sludge
(Tiltings ซโลลิ แอ็ส เดอะ เฟิม กเรานด เทิน ทู ซลัจ)

And the rain it hammered down
(แอ็นด เดอะ เรน หนิด แฮมเมอะ เดาน)

And no-one saw the carny go
(แอ็นด โน วัน ซอ เดอะ carny โก)
I say it’s funny how things go
(ไอ เซ อิทซ ฟันนิ เฮา ธิง โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Carny คำอ่านไทย Nick Cave

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น