เนื้อเพลง Gotta Get Thru This คำอ่านไทย Daniel Bedingfield

If only I could
( อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด)
Get through this
(เก็ท ธรู ดีซ)
I get through this
(ไอ เก็ท ธรู ดีซ)
I gotta get through this
(ไอ กอททะ เก็ท ธรู ดีซ)
I gotta get through this
(ไอ กอททะ เก็ท ธรู ดีซ)
I gotta make it, make it
(ไอ กอททะ เมค อิท , เมค อิท)
Make it through
(เมค อิท ธรู)
I’m gotta get through this
(แอม กอททะ เก็ท ธรู ดีซ)
I gotta get through this
(ไอ กอททะ เก็ท ธรู ดีซ)
I gotta take my
(ไอ กอททะ เทค มาย)
Take my mind off you
(เทค มาย ไมนด ออฟฟ ยู)

Give me just a second
(กิฝ มี จัซท ดา เซคอันด)
And I’ll be all right
(แอ็นด แอล บี ออล ไรท)
Surely one more moment
(ฌูรลิ วัน โม โมเม็นท)
Couldn’t break my heart
(คูดซึ่น บเรค มาย ฮาท)
Give me till tomorrow
(กิฝ มี ทิล ทุมอโร)
Then I’ll be okay
(เด็น แอล บี โอเค)
Just another day and
(จัซท แอะนัธเออะ เด แอ็นด)
Then I’ll hold you tight
(เด็น แอล โฮลด ยู ไทท)

When your love is
(ฮเว็น ยุร ลัฝ อีส)
Falling like the rain
(ฟ๊อลิง ไลค เดอะ เรน)
I close my eyes
(ไอ คโลส มาย ไอ)
And it falls again
(แอ็นด ดิท ฟอล อะเกน)
When will I get the chance
(ฮเว็น วิล ไอ เก็ท เดอะ ชานซ)
To say I love you?
(ทู เซ ไอ ลัฝ ยู)
I pretend that
(ไอ พริเทนด แดท)
You’re already mine
(ยัวร์ ออลเรดอิ ไมน)
Then my heart ain’t
(เด็น มาย ฮาท เอน)
Breaking every time
(บเรคคิง เอฝริ ไทม)
I look into your eyes
(ไอ ลุค อีนทุ ยุร ไอ)

If only I could
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด)
Get through this
(เก็ท ธรู ดีซ)
If only I could
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด)
Get through this
(เก็ท ธรู ดีซ)
If only I could
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด)
Get through this
(เก็ท ธรู ดีซ)
God, gotta help me
(ก็อด , กอททะ เฮ็ลพ มี)
Get through this
(เก็ท ธรู ดีซ)

I gotta get through this
(ไอ กอททะ เก็ท ธรู ดีซ)
I gotta get through this
(ไอ กอททะ เก็ท ธรู ดีซ)
I gotta make it, make it
(ไอ กอททะ เมค อิท , เมค อิท)

Make it through
(เมค อิท ธรู)
Said I’m gotta
(เซ็ด แอม กอททะ)
Get through this
(เก็ท ธรู ดีซ)
I gotta get through this
(ไอ กอททะ เก็ท ธรู ดีซ)
I gotta take my
(ไอ กอททะ เทค มาย)
Take my mind off you
(เทค มาย ไมนด ออฟฟ ยู)

Give me just a second
(กิฝ มี จัซท ดา เซคอันด)
And I’ll be all right
(แอ็นด แอล บี ออล ไรท)
Surely one more moment
(ฌูรลิ วัน โม โมเม็นท)
Couldn’t break my heart
(คูดซึ่น บเรค มาย ฮาท)
Give me till tomorrow
(กิฝ มี ทิล ทุมอโร)
Then I’ll be okay
(เด็น แอล บี โอเค)
Just another day and
(จัซท แอะนัธเออะ เด แอ็นด)
Then I’ll hold you tight
(เด็น แอล โฮลด ยู ไทท)

When your love is
(ฮเว็น ยุร ลัฝ อีส)
Falling like the rain
(ฟ๊อลิง ไลค เดอะ เรน)
I close my eyes
(ไอ คโลส มาย ไอ)
And it falls again
(แอ็นด ดิท ฟอล อะเกน)
When will I get the chance
(ฮเว็น วิล ไอ เก็ท เดอะ ชานซ)
To say I love you
(ทู เซ ไอ ลัฝ ยู)
I pretend that
(ไอ พริเทนด แดท)
You’re already mine
(ยัวร์ ออลเรดอิ ไมน)
Then my heart ain’t
(เด็น มาย ฮาท เอน)
Breaking every time
(บเรคคิง เอฝริ ไทม)
I look into your eyes
(ไอ ลุค อีนทุ ยุร ไอ)

If only I could
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด)
Get through this
(เก็ท ธรู ดีซ)
If only I could
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด)
Get through this
(เก็ท ธรู ดีซ)
If only I could
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด)
Get through this
(เก็ท ธรู ดีซ)
God, gotta help me
(ก็อด , กอททะ เฮ็ลพ มี)
Get through this
(เก็ท ธรู ดีซ)
If only I could
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด)
Get through this
(เก็ท ธรู ดีซ)
God, gotta help me
(ก็อด , กอททะ เฮ็ลพ มี)
Get through this
(เก็ท ธรู ดีซ)
If only I could
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด)
Get through this
(เก็ท ธรู ดีซ)
God, gotta help me
(ก็อด , กอททะ เฮ็ลพ มี)
Get through this
(เก็ท ธรู ดีซ)
If only I could
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด)
Get through this
(เก็ท ธรู ดีซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gotta Get Thru This คำอ่านไทย Daniel Bedingfield

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น