เนื้อเพลง Rock Steady คำอ่านไทย No Doubt

Our love is rock steady
( เอ๊า ลัฝ อีส ร็อค ซเทดอิ)
Rock steady, rock steady, rock steady
(ร็อค ซเทดอิ , ร็อค ซเทดอิ , ร็อค ซเทดอิ)
Our love is rock steady
(เอ๊า ลัฝ อีส ร็อค ซเทดอิ)
Rock steady
(ร็อค ซเทดอิ)

Love is like a punishment
(ลัฝ อีส ไลค เก พันอิฌเม็นท)
Homegirl here to represent
(โฮมเกิล เฮียร ทู เรพริเสนท)
So innocently you seem to come my way
(โซ อีนโนะเซ็นทลิ ยู ซีม ทู คัม มาย เว)
While tinkerbell and cupid play
(ฮไวล tinkerbell แอ็นด คยูพิด พเล)

They sit there and they laugh
(เด ซิท แดร์ แอ็นด เด ลาฟ)
I sit here and i can’t believe my eyes
(ไอ ซิท เฮียร แอ็นด ดาย แค็นท บิลีฝ มาย ไอ)
You found me at last
(ยู เฟานด มี แอ็ท ลาซท)
But we’re too human to see the way we’ll agonize
(บัท เวีย ทู ฮยูแม็น ทู ซี เดอะ เว เว็ล แอกโอะไนส)

A real love survives
(อะ ริแอ็ล ลัฝ เซอะไฝฝ)
A rock steady vibe
(อะ ร็อค ซเทดอิ วายพฺ)
A real love survives
(อะ ริแอ็ล ลัฝ เซอะไฝฝ)
A rock steady vibe
(อะ ร็อค ซเทดอิ วายพฺ)

Rock steady, rock steady
(ร็อค ซเทดอิ , ร็อค ซเทดอิ)
Our love is so rock steady
(เอ๊า ลัฝ อีส โซ ร็อค ซเทดอิ)
Rock Steady
(ร็อค ซเทดอิ)

Steady now stop rocking it
(ซเทดอิ เนา ซท็อพ รอคกิง อิท)
It’s a delicate environment
(อิทซ ซา เดลอิคิท เอ็นไฝรันเม็นท)
Retired but sleeping is our shanty love
(ริไทร บัท ซลีพพิง อีส เอ๊า แฌนทิ ลัฝ)
Be careful now, don’t wake it up
(บี แคฟุล เนา , ด้อนท์ เวค อิท อัพ)

It’s never gonna last
(อิทซ เนฝเวอะ กอนนะ ลาซท)
It’s never gonna make it back alive
(อิทซ เนฝเวอะ กอนนะ เมค อิท แบ็ค อะไลฝ)
So now can we relax?
(โซ เนา แค็น วี ริแลคซ)
I really hope that we will actually survive
(ไอ ริแอ็ลลิ โฮพ แดท วี วิล แอคชัวลิ เซอะไฝฝ)

A real love survives
(อะ ริแอ็ล ลัฝ เซอะไฝฝ)
A rock steady vibe
(อะ ร็อค ซเทดอิ วายพฺ)
A real love survives
(อะ ริแอ็ล ลัฝ เซอะไฝฝ)
A rock steady vibe
(อะ ร็อค ซเทดอิ วายพฺ)

It’s never gonna last
(อิทซ เนฝเวอะ กอนนะ ลาซท)
It’s never gonna make it back alive
(อิทซ เนฝเวอะ กอนนะ เมค อิท แบ็ค อะไลฝ)
So now can we relax?
(โซ เนา แค็น วี ริแลคซ)
I really hope that we will actually survive
(ไอ ริแอ็ลลิ โฮพ แดท วี วิล แอคชัวลิ เซอะไฝฝ)

A real love survives
(อะ ริแอ็ล ลัฝ เซอะไฝฝ)
A rock steady vibe
(อะ ร็อค ซเทดอิ วายพฺ)
A real love survives
(อะ ริแอ็ล ลัฝ เซอะไฝฝ)
A rock steady vibe
(อะ ร็อค ซเทดอิ วายพฺ)

Rock steady
(ร็อค ซเทดอิ)
Our love is so rock steady
(เอ๊า ลัฝ อีส โซ ร็อค ซเทดอิ)
Rock steady, rock steady
(ร็อค ซเทดอิ , ร็อค ซเทดอิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock Steady คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น