เนื้อเพลง Walk This Way คำอ่านไทย Run-D.M.C. feat Aerosmith

backstroke lover always hidin’ ‘neath the covers
( backstroke ลัฝเออะ ออลเว ฮายดิน นี๊ต เดอะ คัฝเออะ)
till I talked to your daddy, he say
(ทิล ไอ ทอค ทู ยุร แดดดิ , ฮี เซ)
he said ” you ain’t seen nothin’ till you’re down on a muffin
(ฮี เซ็ด ” ยู เอน ซีน นอทติน ทิล ยัวร์ เดาน ออน อะ มัฟฟิน)
then you’re sure to be a-changin’ your ways ”
(เด็น ยัวร์ ฌุร ทู บี อะ เช้นงิน ยุร เว “)
I met a cheerleader, was a real young bleeder
(ไอ เม็ท ดา cheerleader , วอส ซา ริแอ็ล ยัง บลีดเดอะ)
oh, the times I could reminisce
(โอ , เดอะ ไทม ซาย เคิด ริมมีนิด)
cause the best things of lovin’ with her sister and her cousin
(คอส เดอะ เบ็ซท ธิง อ็อฝ ลัฝวิน วิฑ เฮอ ซีซเทอะ แอ็นด เฮอ เค๊าซิน)
only started with a little kiss
(โอ๊นลี่ ซทาท วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล คิซ)
like this!
(ไลค ดีซ !)

seesaw swingin’ with the boys in the school
(ซีซอ สวิงกิน วิฑ เดอะ บอย ซิน เดอะ ซคูล)
and your feet flyin’ up in the air
(แอ็นด ยุร ฟีท ฟายอิน อัพ อิน ดิ แอ)
singin’ ” hey diddle diddle ”
(ซิงอิน ” เฮ diddle diddle “)
with your kitty in the middle of the swing
(วิฑ ยุร คิดดี อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ซวิง)
like you didn’t care
(ไลค ยู ดิ๊นอิน แค)
so I took a big chance at the high school dance
(โซ ไอ ทุค กา บิก ชานซ แอ็ท เดอะ ไฮ ซคูล ดานซ)
with a missy who was ready to play
(วิฑ อะ มีซซิ ฮู วอส เรดอิ ทู พเล)
wasn’t me she was foolin’
(วอสซึ้น มี ชี วอส ฟูลิน)
cause she knew what she was doin’
(คอส ชี นยู ว็อท ชี วอส โดย)
and I knowed love was here to stay
(แอ็นด ดาย โน ลัฝ วอส เฮียร ทู ซเท)
when she told me to
(ฮเว็น ชี โทลด มี ทู)

walk this way, walk this way
(วอค ดีซ เว , วอค ดีซ เว)
walk this way, walk this way
(วอค ดีซ เว , วอค ดีซ เว)
walk this way, walk this way
(วอค ดีซ เว , วอค ดีซ เว)
walk this way, walk this way
(วอค ดีซ เว , วอค ดีซ เว)
just gimme a kiss
(จัซท กีมมิ อะ คิซ)
like this!
(ไลค ดีซ !)

schoolgirl sweetie with a classy kinda sassy
(schoolgirl ซวิทอิ วิฑ อะ คลาซซิ กินดา แซสซี่)
little skirt’s climbin’ way up the knee
(ลิ๊ทเทิ่ล ซเคิท แคลมบิน เว อัพ เดอะ นี)
there was three young ladies in the school gym locker
(แดร์ วอส ธรี ยัง เลดิส ซิน เดอะ ซคูล จิม ลอคเคอะ)
when I noticed they was lookin’ at me
(ฮเว็น นาย โนทิซ เด วอส ลุคกิน แอ็ท มี)
I was a high school loser, never made it with a lady
(ไอ วอส ซา ไฮ ซคูล ลูสเออะ , เนฝเวอะ เมด อิท วิฑ อะ เลดิ)
till the boys told me somethin’ I missed
(ทิล เดอะ บอย โทลด มี ซัมติน นาย มิซ)
then my next door neighbor with a daughter had a favor
(เด็น มาย เน็คซท โด เนเบอะ วิฑ อะ ดอเทอะ แฮ็ด อะ เฟเฝอะ)
so I gave her just a little kiss
(โซ ไอ เกฝ เฮอ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คิซ)
like this!
(ไลค ดีซ !)

seesaw swingin’ with the boys in the school
(ซีซอ สวิงกิน วิฑ เดอะ บอย ซิน เดอะ ซคูล)
and your feet flyin’ up in the air
(แอ็นด ยุร ฟีท ฟายอิน อัพ อิน ดิ แอ)
singin’ ” hey diddle diddle ”
(ซิงอิน ” เฮ diddle diddle “)
with your kitty in the middle of the swing
(วิฑ ยุร คิดดี อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ซวิง)
like you didn’t care
(ไลค ยู ดิ๊นอิน แค)
so I took a big chance at the high school dance
(โซ ไอ ทุค กา บิก ชานซ แอ็ท เดอะ ไฮ ซคูล ดานซ)
with a missy who was ready to play
(วิฑ อะ มีซซิ ฮู วอส เรดอิ ทู พเล)
wasn’t me she was foolin’
(วอสซึ้น มี ชี วอส ฟูลิน)
cause she knew what she was doin’
(คอส ชี นยู ว็อท ชี วอส โดย)
when she told me how to walk this way, she told me to
(ฮเว็น ชี โทลด มี เฮา ทู วอค ดีซ เว , ชี โทลด มี ทู)

walk this way, talk this way
(วอค ดีซ เว , ทอค ดีซ เว)
walk this way, walk this way
(วอค ดีซ เว , วอค ดีซ เว)
walk this way, walk this way
(วอค ดีซ เว , วอค ดีซ เว)
walk this way, talk this way
(วอค ดีซ เว , ทอค ดีซ เว)
just gimme a kiss
(จัซท กีมมิ อะ คิซ)
like this!
(ไลค ดีซ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walk This Way คำอ่านไทย Run-D.M.C. feat Aerosmith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น