เนื้อเพลง Three is a Magic Number คำอ่านไทย Embrace

three is the magic number
( ธรี อีส เดอะ แมจอิค นัมเบอะ)
yes it is its a magic number
(เย็ซ ซิท อีส อิทซ ซา แมจอิค นัมเบอะ)
Somewhere in this ancient mystic trinity
(ซัมแวร์ อิน ดีซ เอนเฌ็นท มีซทิค ทรีนอิทิ)
you got 3 as a magic number
(ยู ก็อท ที แอ็ส ซา แมจอิค นัมเบอะ)

the past and the present and the future
(เดอะ พาซท แอ็นด เดอะ เพร๊สเซ่นท แอ็นด เดอะ ฟยูเชอะ)
Faith and hope and charity
(เฟธ แอ็นด โฮพ แอ็นด แชริทิ)
The heart and the brain and the body
(เดอะ ฮาท แอ็นด เดอะ บเรน แอ็นด เดอะ บอดอิ)
give you three as a magic number
(กิฝ ยู ธรี แอ็ส ซา แมจอิค นัมเบอะ)

Takes three legs to make a tripod and to make a table stand
(เทค ธรี เล็ก ทู เมค เก ทไรพ็อด แอ็นด ทู เมค เก เท๊เบิ้ล ซแท็นด)
Takes three wheels to make a vehicle called a tricycle
(เทค ธรี ฮวีล ทู เมค เก ฝี๊หิเคิ้ล คอล อะ tricycle)
Every triangle has three corners, every triangle has three sides
(เอฝริ ไทร๊แองเกิ้ล แฮ็ส ธรี คอเนอะ , เอฝริ ไทร๊แองเกิ้ล แฮ็ส ธรี ไซด)
No more no less you don’t have to guess
(โน โม โน เลซ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เก็ซ)
when its three you can see its a magic number
(ฮเว็น อิทซ ธรี ยู แค็น ซี อิทซ ซา แมจอิค นัมเบอะ)

A man and a woman had a little baby, yes they did,
(อะ แม็น แอ็นด อะ วูมเอิน แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ , เย็ซ เด ดิด ,)
They had three in the family and that’s a magic number
(เด แฮ็ด ธรี อิน เดอะ แฟมอิลิ แอ็นด แด๊ท ซา แมจอิค นัมเบอะ)
whaoo
(whaoo)

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
(ที ซิก นาย 12 15 18 21 24 27 30)
3 6 9
(ที ซิก นาย)
12 15 18
(12 15 18)
21 24 27
(21 24 27)
-30
-30

now the multiples of three come up three times in each set of ten
(เนา เดอะ มัลทิพล อ็อฝ ธรี คัม อัพ ธรี ไทม ซิน อีช เซ็ท อ็อฝ เท็น)
in the first ten you get 3 6 9
(อิน เดอะ เฟิซท เท็น ยู เก็ท ที ซิก นาย)
and in the teens ten you get 12 15 & 18
(แอ็นด อิน เดอะ ทีน เท็น ยู เก็ท 12 15 & 18)
and in the twenties you get a 21 24 27
(แอ็นด อิน เดอะ ทเวนทีสฺ ยู เก็ท ดา 21 24 27)
and they go down even on 30
(แอ็นด เด โก เดาน อีเฝ็น ออน 30)

Now multiply backwards from 3 time 10
(เนา มัลทิพไล แบคเวิด ฟร็อม ที ไทม เทน)
3 times 10 is 30
(ที ไทม เทน อีส 30)
3 times 9 is 27
(ที ไทม นาย อีส 27)
3 times 8 is 24
(ที ไทม เอ๊ก อีส 24)
3 times 7 is 21
(ที ไทม เซฝเว่น อีส 21)
3 times 6 is 18
(ที ไทม ซิก อีส 18)
3 times 5 is 15
(ที ไทม ไฟท์ อีส 15)
3 times 4 is 12
(ที ไทม โฟว อีส 12)
and
(แอ็นด)
3 times 3 is 9
(ที ไทม ที อีส นาย)
3 times 2 is 6
(ที ไทม ทู อีส ซิก)
and
(แอ็นด)
3 times 1 is 3 of course
(ที ไทม วัน อีส ที อ็อฝ โคซ)

now repeat the whole pack again
(เนา ริพีท เดอะ โฮล แพ็ค อะเกน)
[3] 3 6 9
([ ที ] ที ซิก นาย)
[12]12 15 18
([ 12 ] 12 15 18)
[21] 21 24 27
([ 21 ] 21 24 27)
[30] 30
([ 30 ] 30)

Now multiply backwards from 3 time 10
(เนา มัลทิพไล แบคเวิด ฟร็อม ที ไทม เทน)
3 times 10 is 30
(ที ไทม เทน อีส 30)
3 times 9 is 27
(ที ไทม นาย อีส 27)
3 times 8 is 24
(ที ไทม เอ๊ก อีส 24)
3 times 7 is 21
(ที ไทม เซฝเว่น อีส 21)
3 times 6 is 18
(ที ไทม ซิก อีส 18)
3 times 5 is 15
(ที ไทม ไฟท์ อีส 15)
3 times 4 is 12
(ที ไทม โฟว อีส 12)
and
(แอ็นด)
3 times 3 is 9
(ที ไทม ที อีส นาย)
3 times 2 is 6
(ที ไทม ทู อีส ซิก)
and
(แอ็นด)
3 times 1 is the magic number
(ที ไทม วัน อีส เดอะ แมจอิค นัมเบอะ)

A man and a woman had a little baby, yes they did,
(อะ แม็น แอ็นด อะ วูมเอิน แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ , เย็ซ เด ดิด ,)
They had three in the family and thats a magic number
(เด แฮ็ด ธรี อิน เดอะ แฟมอิลิ แอ็นด แด๊ท ซา แมจอิค นัมเบอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Three is a Magic Number คำอ่านไทย Embrace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น