เนื้อเพลง Baby Doll คำอ่านไทย Laurie Anderson

I don’t know about your brain-
( ไอ ด้อนท์ โน อะเบาท ยุร บเรน)
but mine is really bossy
(บัท ไมน อีส ริแอ็ลลิ bossy)
I come home from a day on the golf course
(ไอ คัม โฮม ฟร็อม มา เด ออน เดอะ ก็อลฟ โคซ)
and I find all these messages
(แอ็นด ดาย ไฟนด ออล ฑิส เมซซิจ)
scribbled on wrinkled up scraps of paper
(สคริบเบิล ออน ริ๊งเคิ่ล อัพ ซคแร็พ อ็อฝ เพเพอะ)
And they say thing like:
(แอ็นด เด เซ ธิง ไลค :)
Why don’t you get a real job?
(ฮไว ด้อนท์ ยู เก็ท ดา ริแอ็ล โจบ)
Or: You and what army?
(ออ : ยู แอ็นด ว็อท อามิ)
Or: Get a horse.
(ออ : เก็ท ดา ฮอซ)
And then I hear this voice
(แอ็นด เด็น นาย เฮีย ดีซ ฝอยซ)
comin from the back of my head Uh huh
(คัมอิน ฟร็อม เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย เฮ็ด อา ฮู)
[Whoa-ho] Yep! It’s my brain again
([ โว้ว โฮ ] เย็พ ! อิทซ มาย บเรน อะเกน)
And when my brain talks to me, he says:
(แอ็นด ฮเว็น มาย บเรน ทอค ทู มี , ฮี เซ :)

Take me out to the ballgame
(เทค มี เอ้า ทู เดอะ ballgame)
Take me out to the park
(เทค มี เอ้า ทู เดอะ พาค)
Take me to the movies
(เทค มี ทู เดอะ มูวี่)
Cause I love to sit in the dark
(คอส ไอ ลัฝ ทู ซิท อิน เดอะ ดาค)
Take me to Tahiti
(เทค มี ทู ทาฮีดี)
Cause I love to be hot
(คอส ไอ ลัฝ ทู บี ฮ็อท)
And take me out on the town tonight
(แอ็นด เทค มี เอ้า ออน เดอะ ทาวน์ ทุไนท)
Cause I know the new hot spot. He says:
(คอส ไอ โน เดอะ นยู ฮ็อท สพอท ฮี เซ :)

Babydoll! Ooo oo oo Babydoll Ooo He says:
(Babydoll ! อู้ โอโอ โอโอ Babydoll อู้ ฮี เซ :)
Babydoll! I love it when you come when I call
(Babydoll ! ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู คัม ฮเว็น นาย คอล)
Babydoll! You don’t have to talk I know it all
(Babydoll ! ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ทอค ไอ โน อิท ดอร์)
Babydoll! Ooo oo oo Babydoll Ooo
(Babydoll ! อู้ โอโอ โอโอ Babydoll อู้)

Well I’m sitting around trying to write a letter
(เว็ล แอม ซีททิง อะเรานด ทไรอิง ทู ไรท อะ เลทเทอะ)
I’m wracking my brains trying to think
(แอม wrackings มาย บเรน ทไรอิง ทู ธิงค)
of another word for horse
(อ็อฝ แอะนัธเออะ เวิด ฟอ ฮอซ)
I ask my brain for some assistance.
(ไอ อาซค มาย บเรน ฟอ ซัม แอ็ซซีซแท็นซ)
And he says: Huh…Let’s see…How about cow?
(แอ็นด ฮี เซ : ฮู เล็ท ซี เฮา อะเบาท เคา)
That’s close. He says:
(แด๊ท คโลส ฮี เซ :)

Take me out to the ballgame
(เทค มี เอ้า ทู เดอะ ballgame)
Take me out to the park
(เทค มี เอ้า ทู เดอะ พาค)
Take me to the movies
(เทค มี ทู เดอะ มูวี่)
Cause I love to sit in the dark
(คอส ไอ ลัฝ ทู ซิท อิน เดอะ ดาค)
Take me to your leader
(เทค มี ทู ยุร ลีดเออะ)
And I say: Do you mean George?
(แอ็นด ดาย เซ : ดู ยู มีน จอจ)
And he says: I just want to meet him
(แอ็นด ฮี เซ : ไอ จัซท ว็อนท ทู มีท ฮิม)
And I say:
(แอ็นด ดาย เซ :)
Come on I mean I don’t even know George!
(คัมมอน นาย มีน นาย ด้อนท์ อีเฝ็น โน จอจ !)
And he says:
(แอ็นด ฮี เซ :)

Babydoll! Ooo oo oo Babydoll Ooo He says:
(Babydoll ! อู้ โอโอ โอโอ Babydoll อู้ ฮี เซ :)
Babydoll! I love it when you come when I call
(Babydoll ! ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู คัม ฮเว็น นาย คอล)
Babydoll! You don’t have to talk I know it all
(Babydoll ! ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ทอค ไอ โน อิท ดอร์)
Babydoll! Ooo oo oo Babydoll Ooo
(Babydoll ! อู้ โอโอ โอโอ Babydoll อู้)

Babydoll! Babydoll! Ooo oo oo
(Babydoll ! Babydoll ! อู้ โอโอ โอโอ)
Babydoll! Babydoll! Ooo oo oo
(Babydoll ! Babydoll ! อู้ โอโอ โอโอ)
Babydoll! Babydoll! Ooo oo oo
(Babydoll ! Babydoll ! อู้ โอโอ โอโอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Doll คำอ่านไทย Laurie Anderson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น