เนื้อเพลง If You Want Me to Stay คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

If you want me to stay
( อิฟ ยู ว็อนท มี ทู ซเท)
I’ll be around today
(แอล บี อะเรานด ทุเด)
To be available for you to see
(ทู บี อะเฝลอะบึล ฟอ ยู ทู ซี)
I’m about to go there
(แอม อะเบาท ทู โก แดร์)
Then you’ll know
(เด็น โยว โน)
For me to stay here
(ฟอ มี ทู ซเท เฮียร)
I’ve got to be me
(แอฝ ก็อท ทู บี มี)
You’ll never be in doubt
(โยว เนฝเวอะ บี อิน เดาท)
That’s what it’s all about
(แด๊ท ว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)
You can’t take me for granted and smile
(ยู แค็นท เทค มี ฟอ กรานท แอ็นด ซไมล)
Count the days I’m gone
(เคานท เดอะ เด แอม กอน)
Forget reachin’ me by phone
(เฟาะเกท รีชชิน มี ไบ โฟน)
Cause I promise
(คอส ไอ พรอมอิซ)
I’ll be gone for a while
(แอล บี กอน ฟอ รา ฮไวล)
And when you see me again
(แอ็นด ฮเว็น ยู ซี มี อะเกน)
I hope that you have been
(ไอ โฮพ แดท ยู แฮ็ฝ บีน)
The kind of person
(เดอะ ไคนด อ็อฝ เพ๊อร์ซั่น)
That you really are now
(แดท ยู ริแอ็ลลิ อาร์ เนา)
You got to get it straight
(ยู ก็อท ทู เก็ท ดิธ ซทเรท)
How could I ever be late
(เฮา เคิด ดาย เอฝเออะ บี เลท)
When you’re my woman
(ฮเว็น ยัวร์ มาย วูมเอิน)
Taking up my time
(เทคอิง อัพ มาย ไทม)
Oh how could I ever allow
(โอ เฮา เคิด ดาย เอฝเออะ แอ็ลเลา)
I guess I wonder how
(ไอ เก็ซ ซาย วันเดอะ เฮา)
I could get out a pocket for fun
(ไอ เคิด เก็ท เอ้า ดา พอคเค็ท ฟอ ฟัน)
When you know that
(ฮเว็น ยู โน แดท)
You’re never number two
(ยัวร์ เนฝเวอะ นัมเบอะ ทู)
Number one’s gonna be number one
(นัมเบอะ วัน กอนนะ บี นัมเบอะ วัน)

I’ll be good
(แอล บี เกิด)
I wish I could
(ไอ วิฌ ไอ เคิด)
Get this message over to you now
(เก็ท ดีซ เมซซิจ โอเฝอะ ทู ยู เนา)

When you see me again
(ฮเว็น ยู ซี มี อะเกน)
I hope that you have been
(ไอ โฮพ แดท ยู แฮ็ฝ บีน)
The kind of person
(เดอะ ไคนด อ็อฝ เพ๊อร์ซั่น)
That you really are now
(แดท ยู ริแอ็ลลิ อาร์ เนา)
I’ll be so good
(แอล บี โซ เกิด)
I wish I could
(ไอ วิฌ ไอ เคิด)
Get this message over to you now
(เก็ท ดีซ เมซซิจ โอเฝอะ ทู ยู เนา)

Get this message over to you now
(เก็ท ดีซ เมซซิจ โอเฝอะ ทู ยู เนา)
I’ll be so good
(แอล บี โซ เกิด)
I wish I could
(ไอ วิฌ ไอ เคิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Want Me to Stay คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น