เนื้อเพลง Boombastic คำอ่านไทย Shaggy

Mr. Boombastic
( มีซเทอะ Boombastic)
What you want is some boombastic romantic fantastic lover
(ว็อท ยู ว็อนท อีส ซัม boombastic โระแมนทิค แฟ็นแทซทิค ลัฝเออะ)
Shaggy
(แฌกกิ)
Mr. Lover lover [Lover lover] Mmm, a Mr. Lover lover [Lover lover] heee girl,
(มีซเทอะ ลัฝเออะ ลัฝเออะ [ ลัฝเออะ ลัฝเออะ ] อึม , อะ มีซเทอะ ลัฝเออะ ลัฝเออะ [ ลัฝเออะ ลัฝเออะ ] heee เกิล ,)
Mr. Lover lover [Lover lover], Mmm, a Mr.Lover lover
(มีซเทอะ ลัฝเออะ ลัฝเออะ [ ลัฝเออะ ลัฝเออะ ] , อึม , อะ มีซเทอะ ลัฝเออะ ลัฝเออะ)
She call me Mr. Boombastic tell me fantastic, touch me on me back she says I’m Mr. Ro…ro…mantic
(ชี คอล มี มีซเทอะ Boombastic เท็ล มี แฟ็นแทซทิค , ทั๊ช มี ออน มี แบ็ค ชี เซ แอม มีซเทอะ Ro ro mantic)
Call me fantastic, touch me on me back she say I’m Mr. Ro…
(คอล มี แฟ็นแทซทิค , ทั๊ช มี ออน มี แบ็ค ชี เซ แอม มีซเทอะ Ro)

Smooth just like a silk
(ซมูฑ จัซท ไลค เก ซิลค)
Soft and coddly hug me up like a quilt
(ซ็อฟท แอ็นด coddly ฮัก มี อัพ ไลค เก ควิลท)
I’m a lyrical lover no take me fi no filth
(แอม มา ลีริแค็ล ลัฝเออะ โน เทค มี ฟาย โน ฟิลธ)
With my sexual physique Jah know me well build
(วิฑ มาย เซคฌวล ฟิสีค ย่า โน มี เว็ล บิลด)
Oh me oh my well well can’t you tell
(โอ มี โอ มาย เว็ล เว็ล แค็นท ยู เท็ล)
I’m just like a turtle crawling out of my shell
(แอม จัซท ไลค เก เท๊อเทิ่ล คอลลิง เอ้า อ็อฝ มาย เฌ็ล)
Gal you captivate my body put me under a spell[BOO]
(แก็ล ยู แคพทิเฝท มาย บอดอิ พัท มี อันเดอะ รา ซเพ็ล [ บู ])
With your cus cus perfume I love your sweet smell
(วิฑ ยุร ครัสครัสเพอฟยูม ไอ ลัฝ ยุร สวี้ท ซเม็ล)
You are the only young girl who can ring my bell
(ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ ยัง เกิล ฮู แค็น ริง มาย เบลล์)
And I can take rejection so you tell me go to hell
(แอ็นด ดาย แค็น เทค ริเจคฌัน โซ ยู เท็ล มี โก ทู เฮ็ล)

I’m Boombastic tell me fantastic touch me on me back she says I’m Mr. Ro…ro…mantic
(แอม Boombastic เท็ล มี แฟ็นแทซทิค ทั๊ช มี ออน มี แบ็ค ชี เซ แอม มีซเทอะ Ro ro mantic)
Call me fantastic she touch me on me back she says I’m Mr. boom boom boom boom
(คอล มี แฟ็นแทซทิค ชี ทั๊ช มี ออน มี แบ็ค ชี เซ แอม มีซเทอะ บูม บูม บูม บูม)
Boom…bastic tell me fantastic touch me on me back she call me Mr. Ro…ro…o…mantic
(บูม bastic เท็ล มี แฟ็นแทซทิค ทั๊ช มี ออน มี แบ็ค ชี คอล มี มีซเทอะ Ro ro โอ mantic)
Tell me fantastic she touch me on me back she says I’m Mr. boom boom
(เท็ล มี แฟ็นแทซทิค ชี ทั๊ช มี ออน มี แบ็ค ชี เซ แอม มีซเทอะ บูม บูม)

Gee wheeze baby please
(จี ฮวีส เบบิ พลีส)
Let me take you to an island of the sweet cool breeze
(เล็ท มี เทค ยู ทู แอน ไอแล็นด อ็อฝ เดอะ สวี้ท คูล บรีส)
You don’t fell like drive well baby hand me the keys
(ยู ด้อนท์ เฟ็ล ไลค ดไรฝ เว็ล เบบิ แฮ็นด มี เดอะ คี)
And I will take you to a place and set your mind at ease
(แอ็นด ดาย วิล เทค ยู ทู อะ พเลซ แอ็นด เซ็ท ยุร ไมนด แอ็ท อีส)
Don’t you tickle my foot bottom ha ha baby please
(ด้อนท์ ยู ทิกเคิล มาย ฟุท บอตตัม ฮา ฮา เบบิ พลีส)
Don’t you play with my nose cause I might ha chum sneeze
(ด้อนท์ ยู พเล วิฑ มาย โนส คอส ไอ ไมท ฮา ชัม ซนีส)
Well a you a the bun and a me a the cheese
(เว็ล อะ ยู อะ เดอะ บัน แอ็นด อะ มี อะ เดอะ ชีส)
And if a me a the rice well baby love you the peas
(แอ็นด อิฟ อะ มี อะ เดอะ ไรซ เว็ล เบบิ ลัฝ ยู เดอะ พี)

I’m Boombastic tell me fantastic touch me on me back she says I’m Mr. Ro…o…o…mantic
(แอม Boombastic เท็ล มี แฟ็นแทซทิค ทั๊ช มี ออน มี แบ็ค ชี เซ แอม มีซเทอะ Ro โอ โอ mantic)
Tell me fantastic touch me on me back she says I’m Mr. boom boom
(เท็ล มี แฟ็นแทซทิค ทั๊ช มี ออน มี แบ็ค ชี เซ แอม มีซเทอะ บูม บูม)
Boommm…bastic tell me fantastic touch me on me back she says I’m Mr. Ro…o…mantic
(Boommm bastic เท็ล มี แฟ็นแทซทิค ทั๊ช มี ออน มี แบ็ค ชี เซ แอม มีซเทอะ Ro โอ mantic)
Tell me fantastic touch me on me back she says I’m Mr. boom boom
(เท็ล มี แฟ็นแทซทิค ทั๊ช มี ออน มี แบ็ค ชี เซ แอม มีซเทอะ บูม บูม)

I you say give me your loving gal your loving well good
(ไอ ยู เซ กิฝ มี ยุร ลัฝอิง แก็ล ยุร ลัฝอิง เว็ล เกิด)
I want your loving gal give it like you should
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝอิง แก็ล กิฝ อิท ไลค ยู เชิด)
A give me your loving girl your loving well good
(อะ กิฝ มี ยุร ลัฝอิง เกิล ยุร ลัฝอิง เว็ล เกิด)
I want your loving gal you remember the woo
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝอิง แก็ล ยู ริเมมเบอะ เดอะ วู)
Would you like to kiss and carress
(เวิด ยู ไลค ทู คิซ แซน carress)
Rub down every strand of hair pon my chest
(รับ เดาน เอฝริ ซทแร็นด อ็อฝ แฮ pon มาย เช็ซท)
I’m Boombastic rated as the best
(แอม Boombastic แร็ท แอ็ส เดอะ เบ็ซท)
The best you should get nothing more nothing less
(เดอะ เบ็ซท ยู เชิด เก็ท นัธอิง โม นัธอิง เลซ)
Give me your digits jot down your address
(กิฝ มี ยุร ดีจอิท จ็อท เดาน ยุร แอ็ดเรซ)
I’ll bet you confess when you put me to the test
(แอล เบ็ท ยู ค็อนเฟซ ฮเว็น ยู พัท มี ทู เดอะ เท็ซท)
That I’m
(แดท แอม)

Boombastic tell me fantastic touch me on me back she says I’m Mr. Ro…o…mantic
(Boombastic เท็ล มี แฟ็นแทซทิค ทั๊ช มี ออน มี แบ็ค ชี เซ แอม มีซเทอะ Ro โอ mantic)
Tell me fantastic touch me on me back she says I’m Mr.
(เท็ล มี แฟ็นแทซทิค ทั๊ช มี ออน มี แบ็ค ชี เซ แอม มีซเทอะ)
Boommm…bastic tell me fantastic touch me on me back she says I’m Mr. Ro…o…o…mantic
(Boommm bastic เท็ล มี แฟ็นแทซทิค ทั๊ช มี ออน มี แบ็ค ชี เซ แอม มีซเทอะ Ro โอ โอ mantic)
Tell me fantastic touch me on me back she says I’m Mr. Boombastic, what
(เท็ล มี แฟ็นแทซทิค ทั๊ช มี ออน มี แบ็ค ชี เซ แอม มีซเทอะ Boombastic , ว็อท)

Gal your admiration it a lick me from the start
(แก็ล ยุร แอดมิเรฌัน หนิด อะ ลิค มี ฟร็อม เดอะ ซทาท)
With some physical attraction gal you know to feel the spark
(วิฑ ซัม ฟีสอิแค็ล แอ็ทแรคฌัน แก็ล ยู โน ทู ฟีล เดอะ ซพาค)
A man of few words naw go tell you no sweet talk
(อะ แม็น อ็อฝ ฟยู เวิด นอว โก เท็ล ยู โน สวี้ท ทอค)
Naw go laba laba laba and a chat pure part
(นอว โก laba laba laba แอ็นด อะ แช็ท พยูร พาท)
I’ll get straight to the point like a arrow or a dart
(แอล เก็ท ซทเรท ทู เดอะ พอยนท ไลค เก แอโร ออ รา ดาท)
Come lay down in a my jacuzzi and get some bubble bath
(คัม เล เดาน อิน อะ มาย จาคุดซี แอ็นด เก็ท ซัม บั๊บเบิ้ล บัธ)
Only sound you will here is the beating of my heart
(โอ๊นลี่ เซานด ยู วิล เฮียร อีส เดอะ บืดิงสฺ อ็อฝ มาย ฮาท)
And we will mmm [kiss] mmm [kiss] and have some sweet pillow talk
(แอ็นด วี วิล อึม [ คิซ ] อึม [ คิซ ] แอ็นด แฮ็ฝ ซัม สวี้ท พีลโล ทอค)
I’m
(แอม)

Boombastic tell me fantastic touch me on me back she says I’m Mr. Rooo…mantic
(Boombastic เท็ล มี แฟ็นแทซทิค ทั๊ช มี ออน มี แบ็ค ชี เซ แอม มีซเทอะ Rooo mantic)
Tell me fantastic she tickle on me back she says I’m Mr. boom
(เท็ล มี แฟ็นแทซทิค ชี ทิกเคิล ออน มี แบ็ค ชี เซ แอม มีซเทอะ บูม)
Boommm…bastic tell me fantastic touch me on me back she says I’m Mr. Rooo…mantic
(Boommm bastic เท็ล มี แฟ็นแทซทิค ทั๊ช มี ออน มี แบ็ค ชี เซ แอม มีซเทอะ Rooo mantic)
Tell me fantastic touch me on me back she says I’m Mr. boomWhat you say girl, smooth
(เท็ล มี แฟ็นแทซทิค ทั๊ช มี ออน มี แบ็ค ชี เซ แอม มีซเทอะ boomWhat ยู เซ เกิล , ซมูฑ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boombastic คำอ่านไทย Shaggy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น