เนื้อเพลง I Believe In You คำอ่านไทย Kylie Minogue

I don’t believe you know me,
( ไอ ด้อนท์ บิลีฝ ยู โน มี ,)
Though you know my name.
(โธ ยู โน มาย เนม)
I don’t believe the faults I have
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ เดอะ ฟอลท ซาย แฮ็ฝ)
Are only mine to blame
(อาร์ โอ๊นลี่ ไมน ทู บเลม)
I don’t believe in magic,
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน แมจอิค ,)
Is only in the mind
(อีส โอ๊นลี่ อิน เดอะ ไมนด)
I don’t believe i’d love somebody
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อาย ลัฝ ซัมบอดี้)
Just to pass the time..
(จัซท ทู เพซ เดอะ ไทม)

But I believe in you
(บัท ไอ บิลีฝ อิน ยู)
And I believe in you
(แอ็นด ดาย บิลีฝ อิน ยู)

I don’t believe that beauty,
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ แดท บยูทิ ,)
Will ever be replaced
(วิล เอฝเออะ บี รีเพลย์)
I don’t believe a masterpiece
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อะ masterpiece)
Could ever match your face
(เคิด เอฝเออะ แม็ช ยุร เฟซ)
The joker’s always smiling
(เดอะ โจคเออะ ออลเว ซไมลอิง)
In every hand thats dealt
(อิน เอฝริ แฮ็นด แด๊ท เด็ลท)
I dont believe that when you die
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ แดท ฮเว็น ยู ได)
Your presence isnt felt
(ยุร พเรสเอ็นซ อีสซึ่น เฟ็ลท)

But I believe in you
(บัท ไอ บิลีฝ อิน ยู)
And I believe in you
(แอ็นด ดาย บิลีฝ อิน ยู)
But I believe in you
(บัท ไอ บิลีฝ อิน ยู)
And I believe in you
(แอ็นด ดาย บิลีฝ อิน ยู)

And if you ever have to go away
(แอ็นด อิฟ ยู เอฝเออะ แฮ็ฝ ทู โก อะเว)
Nothing in my world could ever be the same
(นัธอิง อิน มาย เวิลด เคิด เอฝเออะ บี เดอะ เซม)
Nothing lasts for ever, but together til the end
(นัธอิง ลาซท ฟอ เอฝเออะ , บัท ทุเกฑเออะ ทิล ดิ เอ็นด)
I’ll give you everything I have again and again
(แอล กิฝ ยู เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ฝ อะเกน แอ็นด อะเกน)

Cause I believe In you, I believe In,
(คอส ไอ บิลีฝ อิน ยู , ไอ บิลีฝ อิน ,)
I Believe in you, I Believe in,
(ไอ บิลีฝ อิน ยู , ไอ บิลีฝ อิน ,)
I Believe in you, I believe in,
(ไอ บิลีฝ อิน ยู , ไอ บิลีฝ อิน ,)
I believe in you, I Believe in.
(ไอ บิลีฝ อิน ยู , ไอ บิลีฝ อิน)

Cause I believe in you
(คอส ไอ บิลีฝ อิน ยู)
And I believe in you
(แอ็นด ดาย บิลีฝ อิน ยู)
But I believe in you
(บัท ไอ บิลีฝ อิน ยู)
And I believe in you
(แอ็นด ดาย บิลีฝ อิน ยู)

I believe in you, I Believe in
(ไอ บิลีฝ อิน ยู , ไอ บิลีฝ อิน)
I believe in you, I Believe in
(ไอ บิลีฝ อิน ยู , ไอ บิลีฝ อิน)
I believe in you, I Believe in
(ไอ บิลีฝ อิน ยู , ไอ บิลีฝ อิน)
I believe in you, I Believe in
(ไอ บิลีฝ อิน ยู , ไอ บิลีฝ อิน)

I believe, I believe, I believe in you….
(ไอ บิลีฝ , ไอ บิลีฝ , ไอ บิลีฝ อิน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Believe In You คำอ่านไทย Kylie Minogue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น