เนื้อเพลง Twork It Out คำอ่านไทย Usher

[Ad-Libs]
( [ แอ็ด ลิบสฺ ])
Yo, check this here
(โย , เช็ค ดีซ เฮียร)
There’s nothing that I’d rather dothen spend this time with U.
(แดร์ นัธอิง แดท อาย ราฑเออะ dothen ซเพ็นด ดีซ ไทม วิฑ ยู)
So why don’t we just chill and make a cold cold sexy.
(โซ ฮไว ด้อนท์ วี จัซท ชิล แอ็นด เมค เก โคลด โคลด เซคซิ)
U know
(ยู โน)
U sure lookin’right
(ยู ฌุร lookinright)
Spend some quality time
(ซเพ็นด ซัม ควอลอิทิ ไทม)
U make me wanns cha, cha, cha, ah, cha, cha…….
(ยู เมค มี wanns ชา , ชา , ชา , อา , ชา , ชา)
Yeah right there, jus’ keep it right there
(เย่ ไรท แดร์ , ยูส คีพ อิท ไรท แดร์)
And I know you’re gonna like it
(แอ็นด ดาย โน ยัวร์ กอนนะ ไลค อิท)
Ooh baby, U sure love to….
(อู้ เบบิ , ยู ฌุร ลัฝ ทู)
Know what I’m sayin’
(โน ว็อท แอม เซย์อิน)
Nah, nah, nah, nah, nah
(นาห์ , นาห์ , นาห์ , นาห์ , นาห์)

[Verse1]
([ Verse1 ])
We been hang out every day this week
(วี บีน แฮ็ง เอ้า เอฝริ เด ดีซ วีค)
How ’bout’a n….fix U somthing to eat
(เฮา bouta เอ็น ฟิคซ ยู ซัมติง ทู อีท)
And just chill
(แอ็นด จัซท ชิล)
We anit gotta wild out just chill
(วี เอนหนิด กอททะ ไวลด เอ้า จัซท ชิล)
Parlay little momma right here
(Parlay ลิ๊ทเทิ่ล มอมมาไรท เฮียร)
Sippin’ on chardonnay
(ซิบปิ่น ออน ชราดดอนนี่)
Slip on that Vicki Secret lingerie
(ซลิพ ออน แดท Vicki ซีคเร็ท แลงฉรี)
Cause I anit tryin’ to throw my money away [in the streets]
(คอส ไอ เอนหนิด ทายอิน ทู ธโร มาย มันอิ อะเว [ อิน เดอะ ซทรีท ])
If I can see U twork it out for me
(อิฟ ฟาย แค็น ซี ยู ทเวิค อิท เอ้า ฟอ มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Tworkin’ it out
(Tworkin หนิด เอ้า)
Laying in the cut
(เลยิง อิน เดอะ คัท)
Kissing rubbing and making sweet love
(คิสซิงรับบิง แอ็นด เมคอิง สวี้ท ลัฝ)
Dame the club tonight
(เดม เดอะ คลับ ทุไนท)
Lets twork it out
(เล็ท ทเวิค อิท เอ้า)
It’ll be just me on U from 11 to 6 in the morning
(อิว บี จัซท มี ออน ยู ฟร็อม 11 ทู ซิก อิน เดอะ มอนิง)
I know U like it when I do U like that
(ไอ โน ยู ไลค อิท ฮเว็น นาย ดู ยู ไลค แดท)
Let’s tork it out
(เล็ท tork อิท เอ้า)

[Verse2]
([ Verse2 ])
Now that I got U all soakin’ wet
(เนา แดท ไอ ก็อท ยู ออล soakin เว็ท)
I bet U know what’s commin’ next
(ไอ เบ็ท ยู โน ว็อท commin เน็คซท)
I’m gonna twork U out
(แอม กอนนะ ทเวิค ยู เอ้า)
Aw baby let me tell U how
(อาว เบบิ เล็ท มี เท็ล ยู เฮา)
What U think about me
(ว็อท ยู ธิงค อะเบาท มี)
Tworkin’ U from your front to your backend
(Tworkin ยู ฟร็อม ยุร ฟรันท ทู ยุร backend)
Kick back in relax come sit up on my lap shorty
(คิด แบ็ค อิน ริแลคซ คัม ซิท อัพ ออน มาย แล็พ ชอร์ทดิง)
Tonight I’m takin’ U all the way
(ทุไนท แอม ทอคกิ่น ยู ออล เดอะ เว)
Wont stop till U scream my name
(ว็อนท ซท็อพ ทิล ยู ซครีม มาย เนม)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

[ Bridge]
([ บริจ ])
Moring is coming and I don’t want to let U go
(Morings อีส คัมอิง แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู เล็ท ยู โก)
Let’s just lay here in this bed of red rose petals
(เล็ท จัซท เล เฮียร อิน ดีซ เบ็ด อ็อฝ เร็ด โรส เพเดว)
I know that we’re spent but
(ไอ โน แดท เวีย ซเพ็นท บัท)
One kiss can make this start all over again
(วัน คิซ แค็น เมค ดีซ ซทาท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)
If U want it baby come with me
(อิฟ ยู ว็อนท ดิธ เบบิ คัม วิฑ มี)

[Verse3]
([ Verse3 ])
It’s way too treal
(อิทซ เว ทู treal)
The way U making me feel
(เดอะ เว ยู เมคอิง มี ฟีล)
The way you’re tworkin’ is oh so sexy
(เดอะ เว ยัวร์ tworkin อีส โอ โซ เซคซิ)
Ooh baby U sure love to ball
(อู้ เบบิ ยู ฌุร ลัฝ ทู บอล)
It’s way too treal
(อิทซ เว ทู treal)
The way you’re tworkin’ is oh so sexy
(เดอะ เว ยัวร์ tworkin อีส โอ โซ เซคซิ)
Ooh baby U sure love to ball
(อู้ เบบิ ยู ฌุร ลัฝ ทู บอล)

[Chorus – Ad Libs]
([ โครัซ แอ็ด ลิบสฺ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Twork It Out คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น