เนื้อเพลง Charmless Man คำอ่านไทย Blur

by Blur
( ไบ บเลอ)

Ooo-ooo-wooo-ooo-ooh
(อู้ อู้ วู อู้ อู้)
Ooo-ooo-ooh
(อู้ อู้ อู้)

I met him in a crowded room
(ไอ เม็ท ฮิม อิน อะ คเราด รุม)
Where people go to drink away their gloom
(ฮแว พี๊เพิ่ล โก ทู ดริงค อะเว แด กลูม)
He sat me down and so began
(ฮี แซ็ท มี เดาน แอ็นด โซ บิแกน)
The story of a charmless man
(เดอะ ซโทริ อ็อฝ อะ charmless แม็น)

Educated the expensive way
(เอดยุเคท ดิ เอ็คซเพนซิฝ เว)
He knows his Claret from his Beaujolais
(ฮี โน ฮิส คแลเร็ท ฟร็อม ฮิส Beaujolais)
I think he’d like to have been Ronnie Kray
(ไอ ธิงค ฮีด ไลค ทู แฮ็ฝ บีน รอนนี Kray)
But then, nature didn’t make him that way [that way]
(บัท เด็น , เนเชอะ ดิ๊นอิน เมค ฮิม แดท เว [ แดท เว ])

Na na na na naaaaaa na naaaa-ah
(นา นา นา นา naaaaaa นา naaaa อา)
Na na na na na na naaaaaa na naaaa-ah
(นา นา นา นา นา นา naaaaaa นา naaaa อา)

He thinks he’s educated, airs those family shares [Ooo-ooo-wooo-ooo-ooh]
(ฮี ธิงค อีส เอดยุเคท , แอ โฑส แฟมอิลิ แฌ [ อู้ อู้ วู อู้ อู้ ])
Will protect him, [Ooo-ooo-ooh] that we’ll respect him
(วิล พโระเทคท ฮิม , [ อู้ อู้ อู้ ] แดท เว็ล ริซเพคท ฮิม)
He moves in circles of friends
(ฮี มูฝ ซิน เซ๊อร์เคิ้ล อ็อฝ ฟเร็นด)
Who just pretend [Ooo-ooo-wooo-ooo-ooh] that they like him [Ooo-ooo-ooh]
(ฮู จัซท พริเทนด [ อู้ อู้ วู อู้ อู้ ] แดท เด ไลค ฮิม [ อู้ อู้ อู้ ])
He does the same to them
(ฮี โด เดอะ เซม ทู เฑ็ม)
And when you put it all together, there’s the model of a charmless man
(แอ็นด ฮเว็น ยู พัท ดิธ ดอร์ ทุเกฑเออะ , แดร์ เดอะ โม๊เด็ล อ็อฝ อะ charmless แม็น)

Na na na na naaaaaa na naaaa-ah
(นา นา นา นา naaaaaa นา naaaa อา)
Na na na na na na naaaaaa na naaaa-ah
(นา นา นา นา นา นา naaaaaa นา naaaa อา)

He knows the swingers and their cavalry
(ฮี โน เดอะ swingers แซน แด แคฝแอ็ลริ)
Says he can get in anywhere for free
(เซ ฮี แค็น เก็ท อิน เอนอิฮแว ฟอ ฟรี)
I began to go a little cross-eyed
(ไอ บิแกน ทู โก อะ ลิ๊ทเทิ่ล คร็อซ ไอ)
And from this charmless man I just had to hide [away]
(แอ็นด ฟร็อม ดีซ charmless แม็น นาย จัซท แฮ็ด ทู ไฮด [ อะเว ])

Na na na na naaaaaa na naaaa-ah
(นา นา นา นา naaaaaa นา naaaa อา)
Na na na na na na naaaaaa na naaaa-ah
(นา นา นา นา นา นา naaaaaa นา naaaa อา)

He talks at speed, he gets nosebleeds
(ฮี ทอค แอ็ท ซพีด , ฮี เก็ท โนสบีด)
He doesn’t see [Ooo-ooo-wooo-ooo-ooh] his days are tumbling
(ฮี ดัสอินท ซี [ อู้ อู้ วู อู้ อู้ ] ฮิส เด แซร์ ทัมบริง)
Down upon him [Ooo-ooo-ooh]
(เดาน อุพอน ฮิม [ อู้ อู้ อู้ ])
And yet he tries so hard to please
(แอ็นด เย็ท ฮี ทรายส์ โซ ฮาด ทู พลีส)
He’s just so keen [Ooo-ooo-wooo-ooo-ooh] for you to listen [Ooo-ooo-ooh]
(อีส จัซท โซ คีน [ อู้ อู้ วู อู้ อู้ ] ฟอ ยู ทู ลิ๊สซึ่น [ อู้ อู้ อู้ ])
But no one’s listening
(บัท โน วัน ลิเซินนิง)
And when you put it all together, there’s the model of a charmless man
(แอ็นด ฮเว็น ยู พัท ดิธ ดอร์ ทุเกฑเออะ , แดร์ เดอะ โม๊เด็ล อ็อฝ อะ charmless แม็น)

[Bouncy guitar solo]
([ Bouncy กิทา โซโล ])
[Something mumbled in background [sounds like ” it’s no fair, but do we care? ” ]]
([ ซัมติง มันเบอ อิน แบ็คกราว [ เซานด ไลค ” อิทซ โน แฟ , บัท ดู วี แค ” ] ])

He thinks he’s educated, airs those family shares [Ooo-ooo-wooo-ooo-ooh]
(ฮี ธิงค อีส เอดยุเคท , แอ โฑส แฟมอิลิ แฌ [ อู้ อู้ วู อู้ อู้ ])
Will protect him [Ooo-ooo-ooh], that you’ll respect him
(วิล พโระเทคท ฮิม [ อู้ อู้ อู้ ] , แดท โยว ริซเพคท ฮิม)
And yet he tries so hard to please
(แอ็นด เย็ท ฮี ทรายส์ โซ ฮาด ทู พลีส)
He’s just so keen [Ooo-ooo-wooo-ooo-ooh] for you to listen [Ooo-ooo-ooh]
(อีส จัซท โซ คีน [ อู้ อู้ วู อู้ อู้ ] ฟอ ยู ทู ลิ๊สซึ่น [ อู้ อู้ อู้ ])
But no one’s listening
(บัท โน วัน ลิเซินนิง)
And when you put it all together, there’s the model of a charmless man
(แอ็นด ฮเว็น ยู พัท ดิธ ดอร์ ทุเกฑเออะ , แดร์ เดอะ โม๊เด็ล อ็อฝ อะ charmless แม็น)

Na na na na naaaaaa na naaaa-ah
(นา นา นา นา naaaaaa นา naaaa อา)
Na na na na na na naaaaaa na naaaa-ah
(นา นา นา นา นา นา naaaaaa นา naaaa อา)
Na na na na na na naaaaaa na naaaa-ah
(นา นา นา นา นา นา naaaaaa นา naaaa อา)

Na na na na na na naaaaaa na na na na na naaaaaa na na na na na naaaaaa na naah
(นา นา นา นา นา นา naaaaaa นา นา นา นา นา naaaaaa นา นา นา นา นา naaaaaa นา naah)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Charmless Man คำอ่านไทย Blur

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น