เนื้อเพลง May The Horse Be With You คำอ่านไทย Relient K

Bored in a stable with nothing to do.
( โบ อิน อะ สเท๊เบิ้ล วิฑ นัธอิง ทู ดู)
We make a game of throwing our shoes.
(วี เมค เก เกม อ็อฝ โตววิง เอ๊า ฌู)
Lead me to water, but not to the track.
(เล็ด มี ทู วอเทอะ , บัท น็อท ทู เดอะ ทแรค)
Show me a saddle and I’ll say, ” Hey get off my back. ”
(โฌ มี อะ แซดดล แอ็นด แอล เซ , ” เฮ เก็ท ออฟฟ มาย แบ็ค “)
All in favor [all in favor] say ” Nay! ”
(ออล อิน เฟเฝอะ [ ออล อิน เฟเฝอะ ] เซ ” เน ! “)
We like the flavor of [we like the flavor of] hay.
(วี ไลค เดอะ ฟเลเฝอะ อ็อฝ [ วี ไลค เดอะ ฟเลเฝอะ อ็อฝ ] เฮ)
We’re gonna graze all of our days.
(เวีย กอนนะ กเรส ออล อ็อฝ เอ๊า เด)
Until they take us away and turn us into glue.
(อันทีล เด เทค อัซ อะเว แอ็นด เทิน อัซ อีนทุ กลู)
Like Mr. Ed always said… May the horse be with you.
(ไลค มีซเทอะ Ed ออลเว เซ็ด เม เดอะ ฮอซ บี วิฑ ยู)
May the horse be with you.
(เม เดอะ ฮอซ บี วิฑ ยู)
May the Horse be with you everyday.
(เม เดอะ ฮอซ บี วิฑ ยู เอวี่เดย์)
I trot by the fillies [they like me of course].
(ไอ ทร็อท ไบ เดอะ fillies [ เด ไลค มี อ็อฝ โคซ ])
They all dig my band [yea I’m a rocking horse].
(เด ออล ดิก มาย แบ็นด [ เย แอม มา รอคกิง ฮอซ ])
You gotta take off your spurs to ride me you know.
(ยู กอททะ เทค ออฟฟ ยุร ซเพอ ทู ไรด มี ยู โน)
If you want me to stop then yell out ” Whoa ” .
(อิฟ ยู ว็อนท มี ทู ซท็อพ เด็น เย็ล เอ้า ” โว้ว “)
All in favor [all in favor] say ” Nay! ”
(ออล อิน เฟเฝอะ [ ออล อิน เฟเฝอะ ] เซ ” เน ! “)
We like the flavor of [we like the flavor of] hay.
(วี ไลค เดอะ ฟเลเฝอะ อ็อฝ [ วี ไลค เดอะ ฟเลเฝอะ อ็อฝ ] เฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง May The Horse Be With You คำอ่านไทย Relient K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น