เนื้อเพลง Get Up คำอ่านไทย Ciara feat Jazze Phae

[Jazze Phae]
( [ เจซซี่ Phae ])
Ladies and gentlemen!
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน !)
Ciara
(เซียร่า)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
He said
(ฮี เซ็ด)
Hi, my name is so and so
(ไฮ , มาย เนม อีส โซ แอ็นด โซ)
Baby can you tell me yours?
(เบบิ แค็น ยู เท็ล มี ยุร)
You look like you came to do
(ยู ลุค ไลค ยู เคม ทู ดู)
One thing [Set it off]’
(วัน ธิง [ เซ็ท ดิธ ออฟฟ ])
I started on the left
(ไอ ซทาท ออน เดอะ เล็ฟท)
And I had to take him to the right
(แอ็นด ดาย แฮ็ด ทู เทค ฮิม ทู เดอะ ไรท)
He was out of breath
(ฮี วอส เอ้า อ็อฝ บเร็ธ)
But he kept on dancin’ all night
(บัท ฮี เค็พท ออน แดนซิน ออล ไนท)

[Pre-hook]
([ พรี ฮุค ])
You tryin, admit it
(ยู ทายอิน , แอ็ดมีท ดิธ)
But you just can fight the feelin inside
(บัท ยู จัซท แค็น ไฟท เดอะ ฟีลิน อีนไซด)
You know it
(ยู โน อิท)
And I can see it in your eyes
(แอ็นด ดาย แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ)
You want me
(ยู ว็อนท มี)
You smooth as a mother
(ยู ซมูฑ แอ็ส ซา ม๊าเธ่อร์)
You’re so undercover
(ยัวร์ โซ อันเดอะคัฝเออะ)
By the way that you was watchin’ me
(ไบ เดอะ เว แดท ยู วอส วันชิน มี)

[Hook]
([ ฮุค ])
Ooh! uh
(อู้ ! อา)
The way you look at me
(เดอะ เว ยู ลุค แกท มี)
I’m feelin’ you, uh
(แอม ฟีลิน ยู , อา)
I just can’t help it
(ไอ จัซท แค็นท เฮ็ลพ อิท)
Tryin’ to keep it cool, uh
(ทายอิน ทู คีพ อิท คูล , อา)
I can feel it in the beat, uh
(ไอ แค็น ฟีล อิท อิน เดอะ บีท , อา)
When you do those things to me, uh
(ฮเว็น ยู ดู โฑส ธิง ทู มี , อา)
Don’t let nothin’ stop you
(ด้อนท์ เล็ท นอทติน ซท็อพ ยู)
M-ooo-ve, ring the alarm
(เอ็ม อู้ ve , ริง ดิ อะลาม)
The club is jumpin’ now
(เดอะ คลับ อีส จัมปิน เนา)
So get up!
(โซ เก็ท อัพ !)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
I said ‘Ciara’s on you radio,
(ไอ เซ็ด เซียร่า ออน ยู เรดิโอ ,)
Everybody turn it up’
(เอวี่บอดี้ เทิน หนิด อัพ)
Spicy just like hot sauce
(ซไพซอิ จัซท ไลค ฮ็อท ซอซ)
Careful, you might burn it up
(แคฟุล , ยู ไมท เบิน หนิด อัพ)
You can do the pop lock
(ยู แค็น ดู เดอะ พ็อพ ล็อค)
Ragtime, don’t stop
(Ragtime , ด้อนท์ ซท็อพ)
That’s the way you gotta get
(แด๊ท เดอะ เว ยู กอททะ เก็ท)
Get it, make ya body rock
(เก็ท ดิธ , เมค ยา บอดอิ ร็อค)

[Pre-hook]
([ พรี ฮุค ])
You tryin, admit it
(ยู ทายอิน , แอ็ดมีท ดิธ)
But you just can beat the feelin inside
(บัท ยู จัซท แค็น บีท เดอะ ฟีลิน อีนไซด)
You know it
(ยู โน อิท)
Cuz I can see it in your eyes
(คัซ ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ)
You want me
(ยู ว็อนท มี)
You smooth as a mother
(ยู ซมูฑ แอ็ส ซา ม๊าเธ่อร์)
You’re so undercover
(ยัวร์ โซ อันเดอะคัฝเออะ)
By the way that you was watchin’ me
(ไบ เดอะ เว แดท ยู วอส วันชิน มี)

[Hook]
([ ฮุค ])
Ooh! uh
(อู้ ! อา)
The way you look at me
(เดอะ เว ยู ลุค แกท มี)
I’m feelin’ you, uh
(แอม ฟีลิน ยู , อา)
I just can’t help it
(ไอ จัซท แค็นท เฮ็ลพ อิท)
Tryin’ to keep it cool, uh
(ทายอิน ทู คีพ อิท คูล , อา)
I can feel it in the beat, uh
(ไอ แค็น ฟีล อิท อิน เดอะ บีท , อา)
When you do those things to me, uh
(ฮเว็น ยู ดู โฑส ธิง ทู มี , อา)
Don’t let nothin’ stop you
(ด้อนท์ เล็ท นอทติน ซท็อพ ยู)
M-ooo-ve, ring the alarm
(เอ็ม อู้ ve , ริง ดิ อะลาม)
The club is jumpin’ now
(เดอะ คลับ อีส จัมปิน เนา)
So get up!
(โซ เก็ท อัพ !)

[Bridge]
([ บริจ ])
Ooh, I love the way you vibe with me
(อู้ , ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู วายพฺ วิฑ มี)
Dance with me forever
(ดานซ วิฑ มี เฟาะเรฝเออะ)
We can have a good time, follow me
(วี แค็น แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม , ฟอลโล มี)
To the beat together
(ทู เดอะ บีท ทุเกฑเออะ)
You and me, one on one
(ยู แอ็นด มี , วัน ออน วัน)
Breakin’ it down
(เบรกกิ้น หนิด เดาน)
You can’t walk away now
(ยู แค็นท วอค อะเว เนา)
We got to turn this place out
(วี ก็อท ทู เทิน ดีซ พเลซ เอ้า)

[Chamillionaire Rap]
([ Chamillionaire แร็พ ])
It’s the kid that stay ridin’ big
(อิทซ เดอะ คิด แดท ซเท ริดอิน บิก)
The one the police tried to catch ridin’ dirty
(ดิ วัน เดอะ โพะลีซ ทไร ทู แค็ช ริดอิน เดอทิ)
In the club before eleven o’clock
(อิน เดอะ คลับ บิโฟ อิเลฝเอ็น โอคล็อก)
Like I’m tryin to catch it down kinda early
(ไลค แอม ทายอิน ทู แค็ช อิท เดาน กินดา เออลิ)
Look, ya thick her hair brown and curly
(ลุค , ยา ธิค เฮอ แฮ บเราน แอ็นด เคอลิ)
She love the way my ride shinin pearly
(ชี ลัฝ เดอะ เว มาย ไรด ชายนิน เพอลิ)
City boys say she fine a pretty
(ซีทอิ บอย เซ ชี ไฟน อะ พรีททิ)
In the country boys say she fine and ‘purrty’
(อิน เดอะ คันทริ บอย เซ ชี ไฟน แอ็นด purrty)
My pockets thick as green, it’s curvy
(มาย พอคเค็ท ธิค แอ็ส กรีน , อิทซ curvy)
And the ladies know soon as they see my jewelry
(แอ็นด เดอะ เลดิส โน ซูน แอ็ส เด ซี มาย จูเอ็ลริ)
If bein’ fresh to death is a crime
(อิฟ บีนโพลฟเร็ฌ ทู เด็ธ อีส ซา คไรม)
I think it’s time for me to see the jury
(ไอ ธิงค อิทซ ไทม ฟอ มี ทู ซี เดอะ จูริ)

[Chamillionaire]
([ Chamillionaire ])
You know Chamillionaire stay on the grind
(ยู โน Chamillionaire ซเท ออน เดอะ ไกรนด)
A hustla like me is hard to find
(อะ hustla ไลค มี อีส ฮาด ทู ไฟนด)
I ain’t really impressed, yes
(ไอ เอน ริแอ็ลลิ อิมพเรซ , เย็ซ)
Unless it’s about some dollar signs
(อันเลซ อิทซ อะเบาท ซัม ดอลเลอะ ไซน)
Ain’t really no need to call you fine
(เอน ริแอ็ลลิ โน นีด ทู คอล ยู ไฟน)
I know you be hearin’ that all the time
(ไอ โน ยู บี เฮียริน แดท ดอร์ เดอะ ไทม)
I’m watchin’ you do ya step, do ya step
(แอม วันชิน ยู ดู ยา ซเท็พ , ดู ยา ซเท็พ)
Yep it’s goin down
(เย็พ อิทซ โกอิน เดาน)

[Hook]
([ ฮุค ])
Ooh! uh
(อู้ ! อา)
The way you look at me
(เดอะ เว ยู ลุค แกท มี)
I’m feelin’ you, uh
(แอม ฟีลิน ยู , อา)
I just can’t help it
(ไอ จัซท แค็นท เฮ็ลพ อิท)
Tryin’ to keep it cool, uh
(ทายอิน ทู คีพ อิท คูล , อา)
I can feel it in the beat, uh
(ไอ แค็น ฟีล อิท อิน เดอะ บีท , อา)
When you do those things to me, uh
(ฮเว็น ยู ดู โฑส ธิง ทู มี , อา)
Don’t let nothin’ stop you
(ด้อนท์ เล็ท นอทติน ซท็อพ ยู)
M-ooo-ve, ring the alarm
(เอ็ม อู้ ve , ริง ดิ อะลาม)
The club is jumpin’ now
(เดอะ คลับ อีส จัมปิน เนา)
So get up!
(โซ เก็ท อัพ !)

Ooh! uh
(อู้ ! อา)
The way you look at me
(เดอะ เว ยู ลุค แกท มี)
I’m feelin’ you, uh
(แอม ฟีลิน ยู , อา)
I just can’t help it
(ไอ จัซท แค็นท เฮ็ลพ อิท)
Tryin’ to keep it cool, uh
(ทายอิน ทู คีพ อิท คูล , อา)
I can feel it in the beat, uh
(ไอ แค็น ฟีล อิท อิน เดอะ บีท , อา)
When you do those things to me, uh
(ฮเว็น ยู ดู โฑส ธิง ทู มี , อา)
Don’t let nothin’ stop you
(ด้อนท์ เล็ท นอทติน ซท็อพ ยู)
M-ooo-ve, ring the alarm
(เอ็ม อู้ ve , ริง ดิ อะลาม)
The club is jumpin’ now
(เดอะ คลับ อีส จัมปิน เนา)
So get up!
(โซ เก็ท อัพ !)

I got to have you baby
(ไอ ก็อท ทู แฮ็ฝ ยู เบบิ)
Uh, I feel it
(อา , ไอ ฟีล อิท)
I got to have you baby
(ไอ ก็อท ทู แฮ็ฝ ยู เบบิ)
I got to have you baby
(ไอ ก็อท ทู แฮ็ฝ ยู เบบิ)
Uh, I feel it
(อา , ไอ ฟีล อิท)
I got to have you baby
(ไอ ก็อท ทู แฮ็ฝ ยู เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Up คำอ่านไทย Ciara feat Jazze Phae

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น