เนื้อเพลง Love Soon คำอ่านไทย John Mayer

I know you’ve been sworn
( ไอ โน ยู๊ฟ บีน ซโวน)
I’ve read your complaint
(แอฝ เร็ด ยุร ค็อมพเลนท)
You’re needing someone older
(ยัวร์ นี๊ดดิงซัมวัน โอลเดอะ)
And though I’ve been warned
(แอ็นด โธ แอฝ บีน วอน)
To live day by day
(ทู ไลฝ เด ไบ เด)
There’s something taking over
(แดร์ ซัมติง เทคอิง โอเฝอะ)
Did you expect to kiss me one time?
(ดิด ยู เอ็คซเพคท ทู คิซ มี วัน ไทม)
While looking at me with the same eyes ever again?
(ฮไวล ลุคอิง แอ็ท มี วิฑ เดอะ เซม ไอ เอฝเออะ อะเกน)
So come on and face it
(โซ คัมมอน แอ็นด เฟซ อิท)
So come on and face it
(โซ คัมมอน แอ็นด เฟซ อิท)
It’s time that we say it
(อิทซ ไทม แดท วี เซ อิท)
You can cross the line whenever you want to
(ยู แค็น คร็อซ เดอะ ไลน ฮเว็นเอฝเออะ ยู ว็อนท ทู)
I’m calling it love soon
(แอม คอลลิง อิท ลัฝ ซูน)
Close your mind and waste some time if you have to
(คโลส ยุร ไมนด แอ็นด เวซท ซัม ไทม อิฟ ยู แฮ็ฝ ทู)
I’m calling it love soon
(แอม คอลลิง อิท ลัฝ ซูน)
It’s not about you now
(อิทซ น็อท อะเบาท ยู เนา)
It’s what we are
(อิทซ ว็อท วี อาร์)
Your mother complains
(ยุร ม๊าเธ่อร์ ค็อมพเลน)
That you you need a man
(แดท ยู ยู นีด อะ แม็น)
You haven’t mentioned me yet
(ยู แฮฟเวน เมนฌัน มี เย็ท)
And all of your friends
(แอ็นด ออล อ็อฝ ยุร ฟเร็นด)
Don’t know who I am
(ด้อนท์ โน ฮู ไอ แอ็ม)
I’ve been your best kept secret
(แอฝ บีน ยุร เบ็ซท เค็พท ซีคเร็ท)
I understand I wasn’t part of the plan
(ไอ อันเดิซแทนด ดาย วอสซึ้น พาท อ็อฝ เดอะ แพล็น)
A dollar short a minute early
(อะ ดอลเลอะ ฌอท ดา มินยูท เออลิ)
But I am your man
(บัท ไอ แอ็ม ยุร แม็น)
So come on and face it
(โซ คัมมอน แอ็นด เฟซ อิท)
So come on and face it
(โซ คัมมอน แอ็นด เฟซ อิท)
It’s time that we say it
(อิทซ ไทม แดท วี เซ อิท)
You can cross the line whenever you want to
(ยู แค็น คร็อซ เดอะ ไลน ฮเว็นเอฝเออะ ยู ว็อนท ทู)
I’m calling it love soon
(แอม คอลลิง อิท ลัฝ ซูน)
Close your mind and waste some time if you have to
(คโลส ยุร ไมนด แอ็นด เวซท ซัม ไทม อิฟ ยู แฮ็ฝ ทู)
I’m calling it love soon
(แอม คอลลิง อิท ลัฝ ซูน)
It’s not about you now
(อิทซ น็อท อะเบาท ยู เนา)
It’s what we are
(อิทซ ว็อท วี อาร์)
Let’s bypass the bullsh*t
(เล็ท bypass เดอะ bullsh*ที)
And move on because the minute hand moves faster
(แอ็นด มูฝ ออน บิคอส เดอะ มินยูท แฮ็นด มูฝ ฟาสเทอะ)
Than you think it does
(แฑ็น ยู ธิงค อิท โด)
And by no fault of yours
(แอ็นด ไบ โน ฟอลท อ็อฝ ยุร)
And by no fault of mine
(แอ็นด ไบ โน ฟอลท อ็อฝ ไมน)
The bottom line is laying in
(เดอะ บอตตัม ไลน อีส เลยิง อิน)
The bed that we’ve been playing in tonight
(เดอะ เบ็ด แดท หวีบ บีน พเลนิ่ง อิน ทุไนท)
You can cross the line whenever you want to
(ยู แค็น คร็อซ เดอะ ไลน ฮเว็นเอฝเออะ ยู ว็อนท ทู)
I’m calling it love soon
(แอม คอลลิง อิท ลัฝ ซูน)
Close your mind and waste some time if you have to
(คโลส ยุร ไมนด แอ็นด เวซท ซัม ไทม อิฟ ยู แฮ็ฝ ทู)
I ” m calling it love soon
(ไอ ” เอ็ม คอลลิง อิท ลัฝ ซูน)
It’s not about you now
(อิทซ น็อท อะเบาท ยู เนา)
It’s what we are
(อิทซ ว็อท วี อาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Soon คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น