เนื้อเพลง Work B**ch คำอ่านไทย Britney Spears

You wanna, you wanna
(ยู วอนนา ยู วอนนา)

You want a hot body? You want a Bugatti?
(ยู ว้อนท อะ ฮอท บ๊อดี้ ยู ว้อนท อะ บิวกาดิ)
You want a Maserati? You better work bitch
(ยู ว้อนท อะ มาเซราติ ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค บิช)
You want a Lamborghini? Sippin’ martinis?
(ยู ว้อนท อะ แรมโบกีนี่ ซิบปิ่น มาร์ตินี่)
Look hot in a bikini? You better work bitch
(ลุ๊ค ฮอท อิน อะ บีกีนี่ ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค บิช )
You wanna live fancy? Live in a big mansion?
(ยู วอนนา ไล้ฝ แฟ๊นซี ไล้ฝ อิน อะบิ๊ก แม๊นชั่น)
Party in France?
(พ๊าร์ที่ อิน เฟร้น)
You better work bitch, you better work bitch
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค บิช ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค บิช)
You better work bitch, you better work bitch
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค บิช ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค บิช)
Now get to work bitch!
(นาว เกท ทู เวิ๊ร์ค บิช)
Now get to work bitch!
(นาว เกท ทู เวิ๊ร์ค บิช)

Bring it on, ring the alarm
(บริง อิท ออน ริง เดอะ อะลาร์ม)
Don’t stop now, just be the champion
(ด้อนท์ สท๊อพ นาว จั๊สท บี เดอะ แชมป์เปียน)
Work it hard, like it’s your profession
(เวิ๊ร์ค อิท ฮาร์ด ไล๊ค อิท ยัวร์ โพเฟสสชั่น)
Watch out now, cause here it comes
(ว๊อทช เอ๊าท นาว ค๊อส เฮียร อิท คัม)
Here comes the smasher, here comes the master
(เฮียร คัม เดอะ สแม๊ช เฮียร คัม เดอะม๊าสเต้อร์)
Here comes the big beat, big beat disaster
(เฮียร คัม เดอะบิ๊ก บีท บิ๊ก บีท ดิสแอ๊สเท่อร์)
No time to quit now, just time to get it now
(โน ไทม์ ทู ควิท นาว จั๊สท ไทม์ ทูเก็ท อิท นาว)
Pick up what I’m putting down
(พิค อั๊พ วอท แอม พุททิงดาวน์)
Pick up what I’m putting down
(พิค อั๊พ วอท แอม พุททิงดาวน์)

You want a hot body? You want a Bugatti?
(ยู ว้อนท อะฮอท บ๊อดี้ ยู ว้อนท อะ บูกาดิ)
You want a Maserati? You better work bitch
(ยู ว้อนท อะ มาเซราติ ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค บิช)
You want a Lamborghini? Sippin’ martinis?
(ยู ว้อนท อะ แรมโบกีนี่ ซิบปิ่น มาร์ตินี่)
Look hot in a bikini? You better work bitch
(ลุ๊ค ฮอท อิน อะ บีกีนี่ ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค บิช )
You wanna live fancy? Live in a big mansion?
(ยู วอนนา ไล้ฝ แฟ๊นซี ไล้ฝ อิน อะบิ๊ก แม๊นชั่น)
Party in France?
(พ๊าร์ที่ อิน เฟร้น)
You better work bitch, you better work bitch
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค บิช ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค บิช)
You better work bitch, you better work bitch
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค บิช ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค บิช)
Now get to work bitch!
(นาว เกท ทู เวิ๊ร์ค บิช)
Now get to work bitch!
(นาว เกท ทู เวิ๊ร์ค บิช)
[adsense]
Break it off, break it down
(เบร๊ค อิท ออฟฟ เบร๊ค อิท ดาวน์)
See me come and you can hear my sound
(ซี มี คัม แอนด์ ยู แคน เฮียร มาย ซาวน์ด)
Tell somebody in your town
(เทลล ซัมบอดี้ อิน ยัวร์ ทาวน์)
Spread the word, spread the word
(สเพร๊ด เดอะเวิร์ด สเพร๊ด เดอะเวิร์ด)
Go call the police, go call the governor
(โก คอลลํ เดอะโพลิ๊ซ โก คอลลํ เดอะโก๊เวิ่นนอร์)
I bring the treble, don’t mean to trouble ya’
(ไอ บริง เดอะ เท่เบิล ด้อนท์ มีน ทู ทรั๊บเบิ้ล ยา)
I make the governor, call me the governor
(ไอ เม้ค เดอะโก๊เวิ่น คอลลํ มี เดอะโก๊เวิ่นนอร์)
I am the bad bitch, the bitch that you’ll never know
(ไอ แอมเดอะ แบ้ด บีช เดอะ บีช แดท ยูโอ เน๊เว่อร์ โนว์)

Hold your head high, fingers to the sky
(โฮลด์ ยัวร์ เฮด ไฮฮ ฟริงเกอร์ ทู เดอะ สกาย)
They gonna try to try ya’, but they can’t deny ya’
(เดย์ กอนนา ธราย ทู ธราย ยา บั๊ท เดย์ แค้น ดีนาย ยา)
Keep it moving higher, and higher
(คี๊พ อิท มูฟวิ่ง ไฮฮเฮอ แอนด์ ไฮฮเฮอ)
Keep it building higher, and higher
(คี๊พ อิท บูดิ้ง ไฮฮเฮอ แอนด์ ไฮฮเฮอ)
So hold your head high, fingers to the sky
(โซ โฮลด์ ยัวร์ เฮด ไฮฮ ฟริงเกอร์ ทู เดอะ สกาย)
Now they don’t believe ya’, but they gonna meet ya’
(นาว เดย์ ด้อนท์ บีลี๊ฝ ยา บั๊ท เดย์ กอนนา มี๊ท ยา)
Keep it moving higher and higher
(คี๊พ อิท มูฟวิ่ง ไฮฮเฮอ แอนด์ ไฮฮเฮอ)
Keep it moving higher and higher and higher
(คี๊พ อิท มูฟวิ่ง ไฮฮเฮอ แอนด์ ไฮฮเฮอ แอนด์ ไฮฮเฮอ)

Work, work, work, work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work, work, work, work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work, work, work, work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work, work, work
(เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค)
Work it out, work it out, work it out, work it out
(เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Work it out, work it out, work it out, work it out
(เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Work it out, work it out, work it out, work it out
(เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Work it out, work it out
(เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
You better work bitch
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค บิช)
You better work bitch
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ค บิช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Work B**ch คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น