เนื้อเพลง Obsessions คำอ่านไทย Bee Gees

It happened in the middle of the night
( อิท แฮพเพ็น อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)
When I thought I had control
(ฮเว็น นาย ธอท ไอ แฮ็ด ค็อนทโรล)
Didn’t want to be the one to fight
(ดิ๊นอิน ว็อนท ทู บี ดิ วัน ทู ไฟท)
Didn’t want to lose my soul
(ดิ๊นอิน ว็อนท ทู ลูส มาย โซล)
I was up for something more
(ไอ วอส อัพ ฟอ ซัมติง โม)
And I thought I’d get it started
(แอ็นด ดาย ธอท อาย เก็ท ดิธ ซทาท)
Paralyzed, polarized
(แพระไลส , โพลเออะไรส)
Hung on every word
(ฮัง ออน เอฝริ เวิด)

I’m in love with the child inside
(แอม อิน ลัฝ วิฑ เดอะ ไชล อีนไซด)
I don’t have a right to follow you
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ ไรท ทู ฟอลโล ยู)
Or have a license to get closer
(ออ แฮ็ฝ อะ ไลเซ็นซ ทู เก็ท โคลเซอร์)
A love that won’t be denied
(อะ ลัฝ แดท ว็อนท บี ดิไน)
For you are something like I’ve never seen
(ฟอ ยู อาร์ ซัมติง ไลค แอฝ เนฝเวอะ ซีน)
I’m a man who’s heart is crying
(แอม มา แม็น ฮู ฮาท อีส คไรอิง)

Just another one of my obsessions
(จัซท แอะนัธเออะ วัน อ็อฝ มาย อ็อบเซฌอัน)
You don’t want to be a special toy
(ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะ ซเพฌแอ็ล ทอย)
I never be the one to hurt you
(ไอ เนฝเวอะ บี ดิ วัน ทู เฮิท ยู)
Like every other girl or boy
(ไลค เอฝริ อัฑเออะ เกิล ออ บอย)
Just another little indiscrection
(จัซท แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล indiscrection)
Another game that you want to try
(แอะนัธเออะ เกม แดท ยู ว็อนท ทู ทไร)
You can never be unfaithful
(ยู แค็น เนฝเวอะ บี อันเฟธฟุล)
If you gotta love somebody
(อิฟ ยู กอททะ ลัฝ ซัมบอดี้)

Want to make your mountains high
(ว็อนท ทู เมค ยุร เมานทิน ไฮ)
Want to take your valley low
(ว็อนท ทู เทค ยุร แฝลลิ โล)
There’s a moral to my story
(แดร์ ซา มอแร็ล ทู มาย ซโทริ)
Let me in and close the door
(เล็ท มี อิน แอ็นด คโลส เดอะ โด)
Until the morning light
(อันทีล เดอะ มอนิง ไลท)
What I’d give to live inside you
(ว็อท อาย กิฝ ทู ไลฝ อีนไซด ยู)
Make me wait, we seperate
(เมค มี เวท , วี เซปเพอเรท)
But only to return
(บัท โอ๊นลี่ ทู ริเทิน)

Whisper and I’ll be there
(ฮวีซเพอะ แอ็นด แอล บี แดร์)
I don’t want you begging me to stop
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู เบกกิง มี ทู ซท็อพ)
I just want to drown in your desire
(ไอ จัซท ว็อนท ทู ดเราน อิน ยุร ดิไสร)
Love is for those who dare
(ลัฝ อีส ฟอ โฑส ฮู แด)
All the cream is rising to the top
(ออล เดอะ ครีม อีส ไรสอิง ทู เดอะ ท็อพ)
And it’s the love you save from dying
(แอ็นด อิทซ เดอะ ลัฝ ยู เซฝ ฟร็อม ไดอิง)

Just another one my obsessions
(จัซท แอะนัธเออะ วัน มาย อ็อบเซฌอัน)
Something I could never find
(ซัมติง ไอ เคิด เนฝเวอะ ไฟนด)
It’s the kind of love that makes your heart
(อิทซ เดอะ ไคนด อ็อฝ ลัฝ แดท เมค ยุร ฮาท)
Feel obsessed with mine
(ฟีล อ็อบเซซ วิฑ ไมน)
Any battle for the one possession
(เอนอิ แบ๊ทเทิ้ล ฟอ ดิ วัน พ็อสเสฌอัน)
Another game that you want to try
(แอะนัธเออะ เกม แดท ยู ว็อนท ทู ทไร)
You can never be unfaithful
(ยู แค็น เนฝเวอะ บี อันเฟธฟุล)
If you gotta love somebody
(อิฟ ยู กอททะ ลัฝ ซัมบอดี้)

Just another one of my obsessions
(จัซท แอะนัธเออะ วัน อ็อฝ มาย อ็อบเซฌอัน)
You don’t want to be a speacial toy
(ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะ speacial ทอย)
It’s the kind of love that makes your heart
(อิทซ เดอะ ไคนด อ็อฝ ลัฝ แดท เมค ยุร ฮาท)
Feel obsessed with mine
(ฟีล อ็อบเซซ วิฑ ไมน)
Any battle for the one possession
(เอนอิ แบ๊ทเทิ้ล ฟอ ดิ วัน พ็อสเสฌอัน)
Another game that you want to try
(แอะนัธเออะ เกม แดท ยู ว็อนท ทู ทไร)
You can never be unfaithful
(ยู แค็น เนฝเวอะ บี อันเฟธฟุล)
If you gotta love somebody
(อิฟ ยู กอททะ ลัฝ ซัมบอดี้)

It’s the kind of love that makes your heart
(อิทซ เดอะ ไคนด อ็อฝ ลัฝ แดท เมค ยุร ฮาท)
Feel obsessed with mine
(ฟีล อ็อบเซซ วิฑ ไมน)
Any battle for the one possession
(เอนอิ แบ๊ทเทิ้ล ฟอ ดิ วัน พ็อสเสฌอัน)
Another game that you want to try
(แอะนัธเออะ เกม แดท ยู ว็อนท ทู ทไร)
You can never be unfaithful
(ยู แค็น เนฝเวอะ บี อันเฟธฟุล)
If you gotta love somebody
(อิฟ ยู กอททะ ลัฝ ซัมบอดี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Obsessions คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น