เนื้อเพลง All Night Long คำอ่านไทย Brian McKnight feat Nelly

[Nelly]
( [ เนลลี])
Look
(ลุค)
Sh*t just aint the same
(ฌะ *ที จัซท เอน เดอะ เซม)
When you slide through [Whoa]
(ฮเว็น ยู ซไลด ธรู [ โว้ว ])
I get distracted every time you in my view [Yeah]
(ไอ เก็ท ดิซทแรคท เอฝริ ไทม ยู อิน มาย ฝยู [ เย่ ])
Plus I hear you kinda single right now boo [True]
(พลัซ ซาย เฮีย ยู กินดา ซิ๊งเกิ้ล ไรท เนา บู [ ทรู ])
And I got a perfect spot for a tattoo [Oh]
(แอ็นด ดาย ก็อท ดา เพ๊อร์เฟ็คท สพอท ฟอ รา แท็ททู [ โอ ])
I get ya name more than once if I have to [Yeah]
(ไอ เก็ท ยา เนม โม แฑ็น วันซ อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู [ เย่ ])
Me and you up at a classic then buy you
(มี แอ็นด ยู อัพ แอ็ท ดา คแลซซิแค็ล เด็น ไบ ยู)
Cause I got a few places you can fly to
(คอส ไอ ก็อท ดา ฟยู พเลซ ยู แค็น ฟไล ทู)
Bring ya partners cause you know I’m bringin’ my crew
(บริง ยา พาทเนอะ คอส ยู โน แอม บริงอิน มาย ครู)
[Yeah]
([ เย่ ])

[Brian McKnight]
([ ไบรเอน แมคไนท์ ])
Girl don’t you walk on by
(เกิล ด้อนท์ ยู วอค ออน ไบ)
We’re not leavin’ one more time
(เวีย น็อท เลวิน วัน โม ไทม)
Shorty’s got her back to me
(ชอร์ทดิง ก็อท เฮอ แบ็ค ทู มี)
Show me what you got for me
(โฌ มี ว็อท ยู ก็อท ฟอ มี)
Watch you move from side to side
(ว็อช ยู มูฝ ฟร็อม ไซด ทู ไซด)
Lick your lips then close your eyes
(ลิค ยุร ลิพ เด็น คโลส ยุร ไอ)
Like something from a fantasy
(ไลค ซัมติง ฟร็อม มา แฟนทะซิ)
Good for you and good for me girl
(เกิด ฟอ ยู แอ็นด เกิด ฟอ มี เกิล)

So we can talk about the things you want [Talk about the things want]
(โซ วี แค็น ทอค อะเบาท เดอะ ธิง ยู ว็อนท [ ทอค อะเบาท เดอะ ธิง ว็อนท ])
Or we can talk about the things you like
(ออ วี แค็น ทอค อะเบาท เดอะ ธิง ยู ไลค)
Girl I don’t just talk to hear my lines
(เกิล ไอ ด้อนท์ จัซท ทอค ทู เฮีย มาย ไลน)
You’ve heard it all a thousand times girl
(ยู๊ฟ เฮิด ดิท ออล อะ เธาแส็น ไทม เกิล)
And we can talk about taking it slow [Takin’ it slow]
(แอ็นด วี แค็น ทอค อะเบาท เทคอิง อิท ซโล [ ทอคกิ่น หนิด ซโล ])
And we can talk about taking our time
(แอ็นด วี แค็น ทอค อะเบาท เทคอิง เอ๊า ไทม)
Girl how can I get you in my ride
(เกิล เฮา แค็น นาย เก็ท ยู อิน มาย ไรด)
Who’s gonna take you home tonight
(ฮู กอนนะ เทค ยู โฮม ทุไนท)

Baby let me love you [Baby let me love you]
(เบบิ เล็ท มี ลัฝ ยู [ เบบิ เล็ท มี ลัฝ ยู ])
All night long [All night long]
(ออล ไนท ล็อง [ ออล ไนท ล็อง ])
All night long [All night long]
(ออล ไนท ล็อง [ ออล ไนท ล็อง ])
Baby let me please you [Let me please you, yeah]
(เบบิ เล็ท มี พลีส ยู [ เล็ท มี พลีส ยู , เย่ ])
All night long [All night long]
(ออล ไนท ล็อง [ ออล ไนท ล็อง ])
All night long [Mmm hmmm]

(ออล ไนท ล็อง [ อึม ฮึม ])

We can take a ride in my ride
(วี แค็น เทค เก ไรด อิน มาย ไรด)
We can get it on outside
(วี แค็น เก็ท ดิธ ออน เอาทไซด)
Hit it of like 1-2-3
(ฮิท ดิธ อ็อฝ ไลค วัน ทู ที)
The moon and stars is all we need
(เดอะ มูน แอ็นด ซทา ซิส ซอร์ วี นีด)
Then we can take it back to my crib
(เด็น วี แค็น เทค อิท แบ็ค ทู มาย คริบ)
We don’t have to say that we did
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซ แดท วี ดิด)
No one knows that we just met
(โน วัน โน แดท วี จัซท เม็ท)
What you see is what you get
(ว็อท ยู ซี อีส ว็อท ยู เก็ท)

So we can talk about the things you want [Talk about the things want]
(โซ วี แค็น ทอค อะเบาท เดอะ ธิง ยู ว็อนท [ ทอค อะเบาท เดอะ ธิง ว็อนท ])
Or we can talk about the things you like
(ออ วี แค็น ทอค อะเบาท เดอะ ธิง ยู ไลค)
Girl I don’t just talk to hear my lines
(เกิล ไอ ด้อนท์ จัซท ทอค ทู เฮีย มาย ไลน)
You’ve heard it all a thousand times girl
(ยู๊ฟ เฮิด ดิท ออล อะ เธาแส็น ไทม เกิล)
And we can talk about taking it slow [Takin’ it slow]
(แอ็นด วี แค็น ทอค อะเบาท เทคอิง อิท ซโล [ ทอคกิ่น หนิด ซโล ])
And we can talk about taking our time
(แอ็นด วี แค็น ทอค อะเบาท เทคอิง เอ๊า ไทม)
Girl how can I get you in my ride
(เกิล เฮา แค็น นาย เก็ท ยู อิน มาย ไรด)
Who’s gonna take you home tonight
(ฮู กอนนะ เทค ยู โฮม ทุไนท)

Baby let me love you [Baby let me love you]
(เบบิ เล็ท มี ลัฝ ยู [ เบบิ เล็ท มี ลัฝ ยู ])
All night long [All night long]
(ออล ไนท ล็อง [ ออล ไนท ล็อง ])
All night long [All night long, yeah yeah]
(ออล ไนท ล็อง [ ออล ไนท ล็อง , เย่ เย่ ])
Baby let me please you [Let me please you]
(เบบิ เล็ท มี พลีส ยู [ เล็ท มี พลีส ยู ])
All night long [All night long]
(ออล ไนท ล็อง [ ออล ไนท ล็อง ])
All night long
(ออล ไนท ล็อง)

Oh baby whenever you say
(โอ เบบิ ฮเว็นเอฝเออะ ยู เซ)
We can be out
(วี แค็น บี เอ้า)
I’m not in a hurry Ma
(แอม น็อท อิน อะ เฮอริ มา)
But we can go now
(บัท วี แค็น โก เนา)
There’s so many ways
(แดร์ โซ เมนอิ เว)
We can get down
(วี แค็น เก็ท เดาน)
I’m gonna give all the lovin’ to ya
(แอม กอนนะ กิฝ ออล เดอะ ลัฝวิน ทู ยา)
Oh girl
(โอ เกิล)

[Nelly]
([ เนลลี])
I wanna be your stability
(ไอ วอนนา บี ยุร ซทะบีลอิทิ)
Physically finance and mentally
(ฟีสอิแค็ลลิ ฟิแนนซ แอ็นด เมนแท็ลลิ)
If willing
(อิฟ วีลลิง)
I’ll be fulfilling anything you reveal to me
(แอล บี ฟลูฟินลิ้ง เอนอิธิง ยู ริฝิล ทู มี)
Like ya fantasies
(ไลค ยา แฟนตาซีสฺ)
Ya dreams
(ยา ดรีม)
Peaches and cream
(พรีสเชด แซน ครีม)
You name it
(ยู เนม อิท)
You pick
(ยู พิค)
I lick
(ไอ ลิค)
That’s the thing
(แด๊ท เดอะ ธิง)
Time don’t mean a damn thing in this case
(ไทม ด้อนท์ มีน อะ แด็ม ธิง อิน ดีซ เคซ)
So unplug the clocks
(โซ อันพลัก เดอะ คล็อค)
And close the drapes
(แอ็นด คโลส เดอะ ดเรพ)
I got it all planned out
(ไอ ก็อท ดิธ ดอร์ แพลน เอ้า)
Me and you goin’
(มี แอ็นด ยู โกอิน)
Until we both scream ouch
(อันทีล วี โบธ ซครีม ouch)
We both pass out
(วี โบธ เพซ เอ้า)

So we can talk about the things you want [Talk about the things want]
(โซ วี แค็น ทอค อะเบาท เดอะ ธิง ยู ว็อนท [ ทอค อะเบาท เดอะ ธิง ว็อนท ])
Or we can talk about the things you like
(ออ วี แค็น ทอค อะเบาท เดอะ ธิง ยู ไลค)
Girl I don’t just talk to hear my lines
(เกิล ไอ ด้อนท์ จัซท ทอค ทู เฮีย มาย ไลน)
You’ve heard it all a thousand times girl
(ยู๊ฟ เฮิด ดิท ออล อะ เธาแส็น ไทม เกิล)
And we can talk about taking it slow [Takin’ it slow]
(แอ็นด วี แค็น ทอค อะเบาท เทคอิง อิท ซโล [ ทอคกิ่น หนิด ซโล ])
And we can talk about taking our time
(แอ็นด วี แค็น ทอค อะเบาท เทคอิง เอ๊า ไทม)
Girl how can I get you in my ride
(เกิล เฮา แค็น นาย เก็ท ยู อิน มาย ไรด)
Who’s gonna take you home tonight
(ฮู กอนนะ เทค ยู โฮม ทุไนท)

Baby let me love you [Baby let me love you]
(เบบิ เล็ท มี ลัฝ ยู [ เบบิ เล็ท มี ลัฝ ยู ])
All night long [All night long]
(ออล ไนท ล็อง [ ออล ไนท ล็อง ])
All night long [All night long, yeah yeah]
(ออล ไนท ล็อง [ ออล ไนท ล็อง , เย่ เย่ ])
Baby let me please you [Let me please you]
(เบบิ เล็ท มี พลีส ยู [ เล็ท มี พลีส ยู ])
All night long [All night long]
(ออล ไนท ล็อง [ ออล ไนท ล็อง ])
All night long
(ออล ไนท ล็อง)

Baby let me love you [We can be out]
(เบบิ เล็ท มี ลัฝ ยู [ วี แค็น บี เอ้า ])
All night long [Hurry Ma, but we can go now]
(ออล ไนท ล็อง [ เฮอริ มา , บัท วี แค็น โก เนา ])
All night long
(ออล ไนท ล็อง)
Baby let me please you [We can get down]
(เบบิ เล็ท มี พลีส ยู [ วี แค็น เก็ท เดาน ])
All night long
(ออล ไนท ล็อง)
All night long
(ออล ไนท ล็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Night Long คำอ่านไทย Brian McKnight feat Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น