เนื้อเพลง Do You Really Want Me? คำอ่านไทย Jon Secada

I try a little bit of this, ease your pain
( ไอ ทไร อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ดีซ , อีส ยุร เพน)
I try a little bit of that and more
(ไอ ทไร อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ แดท แอ็นด โม)
Cause I know what and when you need it
(คอส ไอ โน ว็อท แอ็นด ฮเว็น ยู นีด ดิท)
It’s you that I adore
(อิทซ ยู แดท ไอ อะโด)
So tell me why, tell me why you keep your distance
(โซ เท็ล มี ฮไว , เท็ล มี ฮไว ยู คีพ ยุร ดีซแท็นซ)
Why do you try to resist every time I insist?
(ฮไว ดู ยู ทไร ทู ริสีซท เอฝริ ไทม ไอ อินซีสท)
My love, my love, my love
(มาย ลัฝ , มาย ลัฝ , มาย ลัฝ)
Do you really want me? Do you really want me?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท มี ดู ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท มี)
Every time you bring me up, you bring me down
(เอฝริ ไทม ยู บริง มี อัพ , ยู บริง มี เดาน)
IT really breaks my heart, I could never say goodbye
(อิท ริแอ็ลลิ บเรค มาย ฮาท , ไอ เคิด เนฝเวอะ เซ กู๊ดบาย)
Never stay apart
(เนฝเวอะ ซเท อะพาท)
It’s a crime, it’s a crime
(อิทซ ซา คไรม , อิทซ ซา คไรม)
We can’t stay together
(วี แค็นท ซเท ทุเกฑเออะ)
Cause I got nothing to hide, I just want you to try
(คอส ไอ ก็อท นัธอิง ทู ไฮด , ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู ทไร)
My love, my love, my love
(มาย ลัฝ , มาย ลัฝ , มาย ลัฝ)
Do you really want me? Do you really want me?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท มี ดู ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท มี)
And it’s a shame that you keep your distance
(แอ็นด อิทซ ซา เฌม แดท ยู คีพ ยุร ดีซแท็นซ)
Why do you try to resist every time I insist?
(ฮไว ดู ยู ทไร ทู ริสีซท เอฝริ ไทม ไอ อินซีสท)
My love, my love my love
(มาย ลัฝ , มาย ลัฝ มาย ลัฝ)
Do you really want me? Do you really want me?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท มี ดู ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do You Really Want Me? คำอ่านไทย Jon Secada

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น