เนื้อเพลง M.A.F.I.A. Land คำอ่านไทย Lil’ Kim

[Lil’ Kim]
( [ ลิล คิม ])
Yeah….uhh
(เย่ อา)
In the M.A.F.I.A.’s Land ya’ll
(อิน เดอะ เอ็ม มา เอฟ ไอ อะ เอส แล็นด ยอล)
Where loyalty is everything [*thunder sounds*]
(ฮแว ลอยแอ็ลทิ อีส เอ๊วี่ติง [ *ธันเดอะ เซานด * ])
The M.A.F.I.A. forgives but never forgets
(เดอะ เอ็ม มา เอฟ ไอ อะ เฟาะกีฝ บัท เนฝเวอะ เฟาะเกท)
Let me tell you
(เล็ท มี เท็ล ยู)

In the MAFIA’s land where there’s one boss and one clan
(อิน เดอะ แมฟเฟียะ แล็นด ฮแว แดร์ วัน บอส แซน วัน คแล็น)
Yes mans they surround us like steaks in pans
(เย็ซ แม็น เด ซะเรานด อัซ ไลค ซเทค ซิน แพน)
All ’em wanna be the man right hands wash the left hands
(ออล เอ็ม วอนนา บี เดอะ แม็น ไรท แฮ็นด ว็อฌ เดอะ เล็ฟท แฮ็นด)
Loyalty’s priority in this fam
(ลอยแอ็ลทิ พไรออริทิ อิน ดีซ แฟม)
Where life’s initiated ain’t no givin’ it back
(ฮแว ไลฟ อินีฌอิเอท เอน โน กีฝอิน หนิด แบ็ค)
Once you in it like Bennet you’ll soon be lieutenant
(วันซ ยู อิน หนิด ไลค Bennet โยว ซูน บี ลิวเทนแอนท)
Like me the Don Juan Miss Yvonne
(ไลค มี เดอะ ด็อน วอน มิซ Yvonne)
the sweat-a the money gett-a
(เดอะ ซเว็ท ดา เดอะ มันอิ gett ดา)
Copin mad cheddar
(คอพฟิน แม็ด เชเดอร์)
Stevie’s all Wondering how I got in this position
(สตีฝวี่ ซอร์ วันเดอะริง เฮา ไอ ก็อท อิน ดีซ โพะสีฌอัน)
One day Frank was fishin’ for competition expidition
(วัน เด แฟร๊งค วอส ฟิซชิน ฟอ ค็อมพิทีฌอัน expidition)
Number one, his name is Barry Madanno
(นัมเบอะ วัน , ฮิส เนม อีส บาร์รี่ Madanno)
Push the phat Milano ’96 mission cost ya barizano
(พุฌ เดอะ แฟททฺ Milano 96 มีฌอัน ค็อซท ยา barizano)
I lay gently in the Bently through binoculars he seemed popular
(ไอ เล เจนทลิ อิน เดอะ เบนลี ธรู บินอคอิวเลอะ ฮี ซีมี พอพอิวเลอะ)
Givincci socks Cartier coolats
(Givincci ซ็อค คาร์ดีเอ coolats)
H-class rocks and charms like Bohemians
(เฮส คลาซ ร็อค แซน ชาม ไลค โบะฮีเมียน)
Sick like lukemians, receding hairlines
(ซิค ไลค lukemians , recedings hairlines)
Watch how genuine his gold mine decline
(ว็อช เฮา เจนอิวอิน ฮิส โกลด ไมน ดิคไลน)
When Frank pops the wine, I cocks the nine
(ฮเว็น แฟร๊งค พ็อพ เดอะ ไวน , ไอ ค็อค เดอะ ไนน)
N*ggas peeped it from behind and slipped their clips in quick
(เอ็น *ggas พีพ ดิท ฟร็อม บิไฮนด แอ็นด สลิป แด คลิพ ซิน ควิค)
One chick named Nick thought she was the sh*t
(วัน ชิค เนม นิค ธอท ชี วอส เดอะ ฌะ *ที)
Tried to play Big Poppa, don’t worry
(ทไร ทู พเล บิก พอพพะ , ด้อนท์ เวอริ)
Minutes before I dropped her the blow! blow! blow!
(มินยูท บิโฟ ไอ ดร็อพ เฮอ เดอะ บโล ! บโล ! บโล !)
Like a parol-e the b*tch violated
(ไลค เก parol อี เดอะ บี *tch ไฝโอะเลท)
So how you like it coffins or creameted
(โซ เฮา ยู ไลค อิท คอฟฟิน ออ creameted)

[chorus:]
([ โครัซ : ])

There ain’t a day in my life that rolls by
(แดร์ เอน ดา เด อิน มาย ไลฟ แดท โรล ไบ)
That I don’t get high, sit back and won’t cry
(แดท ไอ ด้อนท์ เก็ท ไฮ , ซิท แบ็ค แอ็นด ว็อนท คไร)
I used to roll hard with tons of b*tches
(ไอ ยูซ ทู โรล ฮาด วิฑ ท็อง อ็อฝ บี *tches)
But now it’s just me and my n*ggas, whah
(บัท เนา อิทซ จัซท มี แอ็นด มาย เอ็น *ggas , whah)
[repeat]
([ ริพีท ])

[Lil’ Kim]
([ ลิล คิม ])
Street murders, thug parasites
(ซทรีท เมอเดอะ , ธัก แพระไซท)
We official no fake gators
(วี อ๊อฟิซเชี่ยล โน เฟค เกเดอร์)
Coppin’ fire arms with dug missles
(คอพปิน ไฟร อาม วิฑ ดัก missles)
We leavin scar tissue
(วี เลวิน ซคา ทีฌยู)
That n*gga Barry still aggy about that sl*t
(แดท เอ็น *gga บาร์รี่ ซทิล aggy อะเบาท แดท sl*ที)
Mob n*gga what! threw the gang sign up
(ม็อบ เอ็น *gga ว็อท ! ธรู เดอะ แก็ง ไซน อัพ)
The n*gga chuckles, just slip the loot
(เดอะ เอ็น *gga chuckles , จัซท ซลิพ เดอะ ลูท)
On my belt buckles and cracked his middle nuckles
(ออน มาย เบ็ลท บัคเคิล แซน คแร็ค ฮิส มิ๊ดเดิ้ล nuckles)
Damn how could a deal for a couple mill
(แด็ม เฮา เคิด อะ ดีล ฟอ รา คั๊พเพิ่ล มิล)
Result to such violence
(ริสัลท ทู ซัช ไฝโอะเล็นซ)
And throw our whole sh*t off balance
(แอ็นด ธโร เอ๊า โฮล ฌะ *ที ออฟฟ แบลแอ็นซ)
Yet still, they pat me down from all angles
(เย็ท ซทิล , เด แพ็ท มี เดาน ฟร็อม ออล แอ๊งเจิ้ล)
Trapped inside this devil’s triangle
(แทร๊พ อีนไซด ดีซ เด๊ฝิ้ล ไทร๊แองเกิ้ล)
Like Bo I had the Jangles
(ไลค โบ ไอ แฮ็ด เดอะ เจงโกว)
And movin’ slow to slide up on these Mexicans
(แอ็นด มูฝวิน ซโล ทู ซไลด อัพ ออน ฑิส เมคซิแค็น)
One cross eyed and hunchbacked
(วัน คร็อซ ไอ แอ็นด hunchbacked)
The other must be mixed with black
(ดิ อัฑเออะ มัซท บี มิคซ วิฑ บแล็ค)
The third n*gga had missin’ teeth and tatto tear drops
(เดอะ เธิด เอ็น *gga แฮ็ด มิซซิน ทีท แอ็นด tatto เทีย ดร็อพ)
Long hair, chest for like a bag of rocks
(ล็อง แฮ , เช็ซท ฟอ ไลค เก แบ็ก อ็อฝ ร็อค)
Before this chops
(บิโฟ ดีซ ช็อพ)
I grabbed the keys to locks, the jewels and the rocks
(ไอ แกรบเบด เดอะ คี ทู ล็อค , เดอะ จูเอ็ล แซน เดอะ ร็อค)
The cream in the box, etc. etc. etc. and it don’t stop
(เดอะ ครีม อิน เดอะ บ็อคซ , อีทีซีอีทีซีอีทีซีแอ็นด ดิท ด้อนท์ ซท็อพ)
I got away with everything, the cash and the stash
(ไอ ก็อท อะเว วิฑ เอ๊วี่ติง , เดอะ แค็ฌ แอ็นด เดอะ สแตช)

[chorus:]
([ โครัซ : ])

[Lil’ Kim]
([ ลิล คิม ])
So now I’m titled mission acomplished
(โซ เนา แอม ไท๊เทิ่ล มีฌอัน acomplished)
My man was astonished
(มาย แม็น วอส แอ็ซทอนอิฌ)
He looked as if there was a foul aroma in the air
(ฮี ลุค แอ็ส อิฟ แดร์ วอส ซา เฟาล อะโรมะ อิน ดิ แอ)
Stinkin! I know what this n*gga thinkin’
(สติงคิน ! ไอ โน ว็อท ดีซ เอ็น *gga ติ้งกิน)
Damn she’s too little, too pretty, too quiet
(แด็ม ชี ทู ลิ๊ทเทิ่ล , ทู พรีททิ , ทู คไวเอ็ท)
The b*tch is hired, mob’s wife for life
(เดอะ บี *tch อีส ไฮร , ม็อบ ไวฟ ฟอ ไลฟ)
Diamond heist with Trife, contracts on your life
(ไดมันด heist วิฑ ทริฟ , คอนทแร็คท ออน ยุร ไลฟ)
We increase the price, uuhh
(วี อินครีซ เดอะ พไรซ , uuhh)
So guess who the b*tch is, but for now I be the mistress
(โซ เก็ซ ฮู เดอะ บี *tch อีส , บัท ฟอ เนา ไอ บี เดอะ มีซทเร็ซ)

[chorus:]
([ โครัซ : ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง M.A.F.I.A. Land คำอ่านไทย Lil’ Kim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น