เนื้อเพลง Fever คำอ่านไทย Bette Midler

Never know how much I love you.
( เนฝเวอะ โน เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
Never know how much I care.
(เนฝเวอะ โน เฮา มัช ไอ แค)
When you put your arms around me,
(ฮเว็น ยู พัท ยุร อาม อะเรานด มี ,)
I get a fever that’s so hard to bear.
(ไอ เก็ท ดา ฟีเฝอะ แด๊ท โซ ฮาด ทู แบ)

You give me fever when you kiss me.
(ยู กิฝ มี ฟีเฝอะ ฮเว็น ยู คิซ มี)
Fever when you hold me tight.
(ฟีเฝอะ ฮเว็น ยู โฮลด มี ไทท)
Fever in the morning.
(ฟีเฝอะ อิน เดอะ มอนิง)
Fever all through the night.
(ฟีเฝอะ ออล ธรู เดอะ ไนท)

Sun lights up the daytime,
(ซัน ไลท อัพ เดอะ เดย์ไทม์ ,)
And moon lights up the night.
(แอ็นด มูน ไลท อัพ เดอะ ไนท)
I light up when you call my name,
(ไอ ไลท อัพ ฮเว็น ยู คอล มาย เนม ,)
And you know I’m gonna treat you right.
(แอ็นด ยู โน แอม กอนนะ ทรีท ยู ไรท)

You give me fever when you kiss me.
(ยู กิฝ มี ฟีเฝอะ ฮเว็น ยู คิซ มี)
Fever when you hold me tight.
(ฟีเฝอะ ฮเว็น ยู โฮลด มี ไทท)
Fever in the morning,
(ฟีเฝอะ อิน เดอะ มอนิง ,)
And fever all through the night.
(แอ็นด ฟีเฝอะ ออล ธรู เดอะ ไนท)

Everybody’s got the fever.
(เอวี่บอดี้ ก็อท เดอะ ฟีเฝอะ)
That is something you all know.
(แดท อีส ซัมติง ยู ออล โน)
Fever isn’t such a new thing.
(ฟีเฝอะ อีสซึ่น ซัช อะ นยู ธิง)
Fever started long ago.
(ฟีเฝอะ ซทาท ล็อง อะโก)

Romeo loved Juliet.
(โรมีโอลัฝ จูรีเอด)
Juliet, she felt the same.
(จูรีเอด , ชี เฟ็ลท เดอะ เซม)
When he put his arms around her,
(ฮเว็น ฮี พัท ฮิส อาม อะเรานด เฮอ ,)
He said, ” Julie, baby, you’re my flame.
(ฮี เซ็ด , ” จูรี , เบบิ , ยัวร์ มาย ฟเลม)

Thou giveth fever when we kisseth.
(เฑา giveth ฟีเฝอะ ฮเว็น วี kisseth)
Fever with thy flaming youth.
(ฟีเฝอะ วิฑ ไฑ ฟเลมอิง ยูธ)
Fever, I’m afire.
(ฟีเฝอะ , แอม อะไฟร)
Fever, yeah, I burn, forsooth. ”
(ฟีเฝอะ , เย่ , ไอ เบิน , เฟาะซูธ “)

Cap’n Smith and Pocahontas
(Capn ซมิธ แอ็นด Pocahontas)
Had a very mad affair.
(แฮ็ด อะ เฝริ แม็ด แอ็ฟแฟ)
When her daddy tried to kill him,
(ฮเว็น เฮอ แดดดิ ทไร ทู คิล ฮิม ,)
She said, ” Daddy, oh, don’t you dare.
(ชี เซ็ด , ” แดดดิ , โอ , ด้อนท์ ยู แด)

He gives me fever with his kisses.
(ฮี กิฝ มี ฟีเฝอะ วิฑ ฮิส คีสเซซ)
Fever when he holds me tight.
(ฟีเฝอะ ฮเว็น ฮี โฮลด มี ไทท)
Fever, I’m his missus,
(ฟีเฝอะ , แอม ฮิส มีซซัซ ,)
So Daddy, won’t you treat him right. ”
(โซ แดดดิ , ว็อนท ยู ทรีท ฮิม ไรท “)

Now you’ve listened to my story,
(เนา ยู๊ฟ ลิ๊สซึ่น ทู มาย ซโทริ ,)
Here’s the point that I have made:
(เฮียร เดอะ พอยนท แดท ไอ แฮ็ฝ เมด :)
Chicks were born to give you fever,
(ชิค เวอ บอน ทู กิฝ ยู ฟีเฝอะ ,)
Be it Fahrenheit or Centigrade.
(บี อิท ฟาเรนไฮ ออ เซนทิกเรด)

They give you fever when you kiss them.
(เด กิฝ ยู ฟีเฝอะ ฮเว็น ยู คิซ เฑ็ม)
Fever if you live and learn.
(ฟีเฝอะ อิฟ ยู ไลฝ แอ็นด เลิน)
Fever ’til you sizzle.
(ฟีเฝอะ ทิล ยู ซิซเซล)
What a lovely way to burn.
(ว็อท ดา ลัฝลิ เว ทู เบิน)
What a lovely way to burn.
(ว็อท ดา ลัฝลิ เว ทู เบิน)
What a lovely way to burn.
(ว็อท ดา ลัฝลิ เว ทู เบิน)
What a lovely way to burn.
(ว็อท ดา ลัฝลิ เว ทู เบิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fever คำอ่านไทย Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น