เนื้อเพลง Ma’ Be Easy คำอ่านไทย Fabolous

uh, uh, yeah, uh-huh
( อา , อา , เย่ , อา ฮู)
yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

[verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Yo, I ain’t got no reason to trick or spend
(โย , ไอ เอน ก็อท โน รี๊ซั่น ทู ทริค ออ ซเพ็นด)
Mami, I’m the reason the chicks begin cheesein’ and snickerin’
(มัมมี , แอม เดอะ รี๊ซั่น เดอะ ชิค บีกีน cheesein แอ็นด snickerin)
Playa like me? every season these chicks have been
(พอลเย ไลค มี เอฝริ ซี๊ซั่น ฑิส ชิค แฮ็ฝ บีน)
Talkin’ how I came through the P’s in a sicker benz
(ทอคกิ่น เฮา ไอ เคม ธรู เดอะ Ps ซิน อะ ซิคเกอร์ เบนซฺ)
Heard about the platinum visas the bricker bends
(เฮิด อะเบาท เดอะ พแลทนัม ฝีสะ เดอะ bricker เบ็นด)
Jewels so icey I need freezers to sitck ’em in
(จูเอ็ล โซ icey ไอ นีด ฟรีสเออะ ทู sitck เอ็ม อิน)
I be’s in the keys wit a click of friends
(ไอ เบซ ซิน เดอะ คี วิท ดา คลิค อ็อฝ ฟเร็นด)
Trees and a liquor blend, I be too queezy and sick to grin
(ทรี แซน อะ ลีคเออะ บเล็นด , ไอ บี ทู queezy แอ็นด ซิค ทู กริน)
I dont care if a skeezer is thick or thin
(ไอ ด้อนท์ แค อิฟ อะ skeezer อีส ธิค ออ ธิน)
It’s gon’ look like she havin’ a seizure I stick it in
(อิทซ ก็อน ลุค ไลค ชี เฮฝวิน อะ ซีเฉอะ ไอ ซทิค อิท อิน)
Skeos say ” can I get the keys to ya six again? ”
(Skeos เซ ” แค็น นาย เก็ท เดอะ คี ทู ยา ซิคซ อะเกน “)
After I nut, that’s when amnesia be kickin’ in
(อาฟเทอะ ไอ นัท , แด๊ท ฮเว็น แอ็มนีเฉียะ บี คิคคินอิน)
Most broads I done met, ain’t see a guy
(โมซท บรอด ซาย ดัน เม็ท , เอน ซี อะ ไก)
Who spend a G on gucci T’s, five for sweats
(ฮู ซเพ็นด อะ จี ออน กู๊ซชี่ Ts , ไฟฝ ฟอ ซเว็ท)
I’m what chicks strive to get, I stay in the P.J’s
(แอม ว็อท ชิค ซทไรฝ ทู เก็ท , ไอ ซเท อิน เดอะ พี Js)
You thinkin [?] i’m talkin’ pivate jets, uh
(ยู ติ้งกิน [ ] แอม ทอคกิ่น pivate เจ๊ต , อา)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I need the cash in my palm, the ice in my charm – ma’ be easy
(ไอ นีด เดอะ แค็ฌ อิน มาย พาม , ดิ ไอซ อิน มาย ชาม มา บี อีสอิ)
[Watch it, please]
([ ว็อช อิท , พลีส ])
Wanna lean to the side while I cruise in your ride – ma’ be easy
(วอนนา ลีน ทู เดอะ ไซด ฮไวล ไอ ครูส อิน ยุร ไรด มา บี อีสอิ)
[Put down that cheese]
([ พัท เดาน แดท ชีส ])
Gotta have a broad wantin’ and let me hold somethin’ – ma’ be easy
(กอททะ แฮ็ฝ อะ บรอด วอนทิน แอ็นด เล็ท มี โฮลด ซัมติน มา บี อีสอิ)
[You get nothin’ from me]
([ ยู เก็ท นอทติน ฟร็อม มี ])
You get NOTHIN!
(ยู เก็ท นอทติน !)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
So the kid never stresses a female
(โซ เดอะ คิด เนฝเวอะ สเทรสเซซ ซา ฟีเมล)
And if you ask where I live they gon’ give you
(แอ็นด อิฟ ยู อาซค ฮแว ไอ ไลฝ เด ก็อน กิฝ ยู)
addresses to e-mail
(แอดเดรสเซซ ทู อี เมล)
All that cops can suggest is that he sell
(ออล แดท ค็อพ แค็น ซะเจซท อีส แดท ฮี เซ็ล)
How I’m gon’ push it unless it’s a v-12
(เฮา แอม ก็อน พุฌ อิท อันเลซ อิทซ ซา วี 12)
From S’s to CL’s, I request is [?]
(ฟร็อม Ss ทู ซีแอลเอส , ไอ ริคเวซท อีส [ ])
In the head rests his t.v’s dwell
(อิน เดอะ เฮ็ด เร็ซท ฮิส ที vs ดเว็ล)
They heard how many albums I presses for retail
(เด เฮิด เฮา เมนอิ แอลบัม ซาย presses ฟอ รีเทล)
And they can’t get a dime unless it’s a weed sale
(แอ็นด เด แค็นท เก็ท ดา ไดม อันเลซ อิทซ ซา วี เซล)
And lets be real, catch me at the bar wit them crispy bills
(แอ็นด เล็ท บี ริแอ็ล , แค็ช มี แอ็ท เดอะ บา วิท เฑ็ม ครีซพิ บิล)
Gettin Cris’ re-fills, my wrist be chilled
(เกดดิน คริซ รี ฟิล , มาย ริซท บี ชิล)
And my wardrobe look like I got an Ice Berg History deal
(แอ็นด มาย วอดโรบ ลุค ไลค ไก ก็อท แอน ไอซ เบิก ฮีซโทะริ ดีล)
Still dames have been givin me slow neck
(ซทิล เดม แฮ็ฝ บีน กีฝอิน มี ซโล เน็ค)
And I don’t even know what they real names have been
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ อีเฝ็น โน ว็อท เด ริแอ็ล เนม แฮ็ฝ บีน)
I feel ashamed to spend, ’cause when it comes to knockin’ ’em down
(ไอ ฟีล อะเฌมด ทู ซเพ็นด , คอส ฮเว็น หนิด คัม ทู นอคคินเอ็ม เดาน)
I’m right behind Wilt Chamberlin
(แอม ไรท บิไฮนด วิลท Chamberlin)

[chorus]
([ โครัซ ])

Ma you musta had too many weed totes
(มา ยู มาซดา แฮ็ด ทู เมนอิ วี totes)
Cause I ain’t givin’ you any weed totes
(คอส ไอ เอน กีฝอิน ยู เอนอิ วี totes)
I’m all about floatin’ on them new skinny speed boats
(แอม ออล อะเบาท โฟลดิน ออน เฑ็ม นยู ซคีนอิ ซพีด โบท)
Hundred and somthin wit two skinny deep throats
(ฮันดเร็ด แอ็นด ซัมติน วิท ทู ซคีนอิ ดีพ ธโรท)
Winter hit, I’m in a new finny ski coats
(วีนเทอะ ฮิท , แอม อิน อะ นยู ฟีนนิ ซคี โคท)
See the screens? ain’t gotta use any remotes
(ซี เดอะ ซครีน เอน กอททะ ยูซ เอนอิ ริโมท)
No more shoppin’ sprees I’m rough wit the ends
(โน โม ชอพพิน ซพรี แอม รัฟ วิท ดิ เอ็นด)
Keep honeys on their knees, scuffin’ they shins
(คีพ ฮันอิ ออน แด นี , scuffin เด ฌิน)
I deal wit nothin but tens
(ไอ ดีล วิท นอทติน บัท เท็น)
I be the club king wit diamonds shuffling your friends
(ไอ บี เดอะ คลับ คิง วิท ไดมันด ซัฟฟิง ยุร ฟเร็นด)
Chickens get keys, scuffin the benz
(ชีคเค็น เก็ท คี , scuffin เดอะ เบนซฺ)
Cause they wanna lock me down like I’m Puff in the pens
(คอส เด วอนนา ล็อค มี เดาน ไลค แอม พัฟ อิน เดอะ เพ็น)
Snatch any chink blond who feel my link longview
(ซแน็ช เอนอิ ชิงค บล็อนด ฮู ฟีล มาย ลิงค longview)
[One try] I ain’t tryin to put clinks on you
([ วัน ทไร ] ไอ เอน ทายอิน ทู พัท คลิงค ออน ยู)
Hope trickin ain’n one of the things you think John do
(โฮพ ทริคกินainn วัน อ็อฝ เดอะ ธิง ยู ธิงค จอน ดู)
Cause thats the way you end up wit a drink on you mami
(คอส แด๊ท เดอะ เว ยู เอ็นด อัพ วิท ดา ดริงค ออน ยู มัมมี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ma’ Be Easy คำอ่านไทย Fabolous

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น