เนื้อเพลง I Wanna Know คำอ่านไทย Avant

La da da da…Ohh Ohhhh!
( ลา ดา ดา ดา โอ้ โอ้ !)
I want you baby.
(ไอ ว็อนท ยู เบบิ)

Tell me…
(เท็ล มี)
I wanna know if you want me baby [baby]
(ไอ วอนนา โน อิฟ ยู ว็อนท มี เบบิ [ เบบิ ])
Tell me, babe
(เท็ล มี , เบบ)
Tell me [girl]…
(เท็ล มี [ เกิล ])
Do you feel the need for love
(ดู ยู ฟีล เดอะ นีด ฟอ ลัฝ)
[Come closer babe]
([ คัม โคลเซอร์ เบบ ])

Everynight I just dream, about you,
(เอฟรี่ไนท์ ไอ จัซท ดรีม , อะเบาท ยู ,)
I try to hold myself together,
(ไอ ทไร ทู โฮลด ไมเซลฟ ทุเกฑเออะ ,)
But there’s so much that I,
(บัท แดร์ โซ มัช แดท ไอ ,)
I wanna do.
(ไอ วอนนา ดู)
Being with you everyday
(บีอิง วิฑ ยู เอวี่เดย์)
Is so beautiful,
(อีส โซ บยูทิฟุล ,)
That’s why I want you to let me know….
(แด๊ท ฮไว ไอ ว็อนท ยู ทู เล็ท มี โน)

Do you want me?
(ดู ยู ว็อนท มี)
I wanna know if you want me baby [baby].
(ไอ วอนนา โน อิฟ ยู ว็อนท มี เบบิ [ เบบิ ])
Tell me babe…
(เท็ล มี เบบ)
Do you need me?
(ดู ยู นีด มี)
Do you feel the need for love?
(ดู ยู ฟีล เดอะ นีด ฟอ ลัฝ)
[I wanna know ]
([ ไอ วอนนา โน ])
I wanna know if you want me baby
(ไอ วอนนา โน อิฟ ยู ว็อนท มี เบบิ)
[Do you need me?]
([ ดู ยู นีด มี ])
Do you feel the need for love.
(ดู ยู ฟีล เดอะ นีด ฟอ ลัฝ)

I like when you just sit there and you, call my name [call my name babe]
(ไอ ไลค ฮเว็น ยู จัซท ซิท แดร์ แอ็นด ยู , คอล มาย เนม [ คอล มาย เนม เบบ ])
That let me know that I am on, top of, [top of] my game [my game].
(แดท เล็ท มี โน แดท ไอ แอ็ม ออน , ท็อพ อ็อฝ , [ ท็อพ อ็อฝ ] มาย เกม [ มาย เกม ])
Fantasizing on my job, yeah, everyday [everyday].
(Fantasizings ออน มาย โจบ , เย่ , เอวี่เดย์ [ เอวี่เดย์ ])
Can’t wait to go home so I can love you [love you],
(แค็นท เวท ทู โก โฮม โซ ไอ แค็น ลัฝ ยู [ ลัฝ ยู ] ,)
In different ways…Oooh Yeah!
(อิน ดีฟเฟอะเร็นท เว อู้ เย่ !)

Do you want me?
(ดู ยู ว็อนท มี)
I wanna know if you want me baby [baby].
(ไอ วอนนา โน อิฟ ยู ว็อนท มี เบบิ [ เบบิ ])
Tell me babe…
(เท็ล มี เบบ)
Do you need me?
(ดู ยู นีด มี)
Do you feel the need for love?
(ดู ยู ฟีล เดอะ นีด ฟอ ลัฝ)
[I wanna know ]
([ ไอ วอนนา โน ])
I wanna know if you want me baby
(ไอ วอนนา โน อิฟ ยู ว็อนท มี เบบิ)
[Do you need me?]
([ ดู ยู นีด มี ])
Do you feel the need for love.
(ดู ยู ฟีล เดอะ นีด ฟอ ลัฝ)

[BREAKDOWN]
([ เบรคดาว ])

Is it me me that you want babe?
(อีส ซิท มี มี แดท ยู ว็อนท เบบ)
Because you’re all that I need,
(บิคอส ยัวร์ ออล แดท ไอ นีด ,)
I get excited when I think about you, baby.
(ไอ เก็ท เอ็คไซท ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ยู , เบบิ)
So don’t leave me!
(โซ ด้อนท์ ลีฝ มี !)
Don’t leave me! No, No!
(ด้อนท์ ลีฝ มี ! โน , โน !)
Baby, please!
(เบบิ , พลีส !)
Don’t leave me.
(ด้อนท์ ลีฝ มี)

I want you lady!
(ไอ ว็อนท ยู เลดิ !)
I want you!
(ไอ ว็อนท ยู !)
I want you, yeah!
(ไอ ว็อนท ยู , เย่ !)
I want you baby, Oh, oh, ohhhhhhh….
(ไอ ว็อนท ยู เบบิ , โอ , โอ , โอ้~)

Do you want me?
(ดู ยู ว็อนท มี)
I wanna know if you want me baby [baby].
(ไอ วอนนา โน อิฟ ยู ว็อนท มี เบบิ [ เบบิ ])
Tell me babe…
(เท็ล มี เบบ)
Do you need me?
(ดู ยู นีด มี)
Do you feel the need for love?
(ดู ยู ฟีล เดอะ นีด ฟอ ลัฝ)
[I wanna know ]
([ ไอ วอนนา โน ])
I wanna know if you want me baby
(ไอ วอนนา โน อิฟ ยู ว็อนท มี เบบิ)
[Do you need me?]
([ ดู ยู นีด มี ])
Do you feel the need for love.
(ดู ยู ฟีล เดอะ นีด ฟอ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wanna Know คำอ่านไทย Avant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น