เนื้อเพลง Morning’s Eleven คำอ่านไทย The Magic Numbers

You’re in denial
( ยัวร์ อิน ดิไนแอ็ล)
You’re in denial, and I know
(ยัวร์ อิน ดิไนแอ็ล , แอ็นด ดาย โน)
Well, what’s my name?
(เว็ล , ว็อท มาย เนม)
Well, what’s my name? I don’t know
(เว็ล , ว็อท มาย เนม ไอ ด้อนท์ โน)

Maybe you could telephone
(เมบี ยู เคิด เทลอิโฟน)
Maybe I could meet you in the morning
(เมบี ไอ เคิด มีท ยู อิน เดอะ มอนิง)
Call me if you’re on your own
(คอล มี อิฟ ยัวร์ ออน ยุร โอน)
And maybe I could meet you in the morning
(แอ็นด เมบี ไอ เคิด มีท ยู อิน เดอะ มอนิง)

You’re in denial
(ยัวร์ อิน ดิไนแอ็ล)
You’re in denial, and I know
(ยัวร์ อิน ดิไนแอ็ล , แอ็นด ดาย โน)
Well, what’s my name?
(เว็ล , ว็อท มาย เนม)
Well, what’s my name? I don’t know
(เว็ล , ว็อท มาย เนม ไอ ด้อนท์ โน)

Maybe you could telephone
(เมบี ยู เคิด เทลอิโฟน)
Maybe I could meet you in the morning
(เมบี ไอ เคิด มีท ยู อิน เดอะ มอนิง)
Call me if you’re on your own
(คอล มี อิฟ ยัวร์ ออน ยุร โอน)
And maybe I could meet you in the morning
(แอ็นด เมบี ไอ เคิด มีท ยู อิน เดอะ มอนิง)

Ba Ba Ba Ba Ba…
(บา บา บา บา บา)

Mornings eleven
(มอนิง อิเลฝเอ็น)
The feelings are severed
(เดอะ ฟีลอิง แซร์ เซฝเออะ)
I can’t feel anything at all
(ไอ แค็นท ฟีล เอนอิธิง แอ็ท ดอร์)
But I would die for you
(บัท ไอ เวิด ได ฟอ ยู)
Oh I would die for you
(โอ ไอ เวิด ได ฟอ ยู)

All that I’d ever seen
(ออล แดท อาย เอฝเออะ ซีน)
All that I’d ever been
(ออล แดท อาย เอฝเออะ บีน)
All that I’d ever wanted
(ออล แดท อาย เอฝเออะ ว็อนท)
And I would die for you
(แอ็นด ดาย เวิด ได ฟอ ยู)
Oh I would die for you
(โอ ไอ เวิด ได ฟอ ยู)

I had it all
(ไอ แฮ็ด ดิท ออล)
But I never thought I did
(บัท ไอ เนฝเวอะ ธอท ไอ ดิด)
No no no no, I never thought I did
(โน โน โน โน , ไอ เนฝเวอะ ธอท ไอ ดิด)
Oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ)

I had it all
(ไอ แฮ็ด ดิท ออล)
But I never thought I did
(บัท ไอ เนฝเวอะ ธอท ไอ ดิด)
No no no no, I never thought I did
(โน โน โน โน , ไอ เนฝเวอะ ธอท ไอ ดิด)
Oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ)

Ba Ba Ba Ba Ba…
(บา บา บา บา บา)

You’re in denial
(ยัวร์ อิน ดิไนแอ็ล)
You’re in denial, and I know
(ยัวร์ อิน ดิไนแอ็ล , แอ็นด ดาย โน)
Well, what’s my name?
(เว็ล , ว็อท มาย เนม)
Well, what’s my name? I don’t know
(เว็ล , ว็อท มาย เนม ไอ ด้อนท์ โน)

Maybe you could telephone
(เมบี ยู เคิด เทลอิโฟน)
Maybe I could meet you in the morning
(เมบี ไอ เคิด มีท ยู อิน เดอะ มอนิง)
Call me if you’re on your own
(คอล มี อิฟ ยัวร์ ออน ยุร โอน)
And maybe I could meet you in the morning
(แอ็นด เมบี ไอ เคิด มีท ยู อิน เดอะ มอนิง)

Die for you…
(ได ฟอ ยู)
Die for you…
(ได ฟอ ยู)
Oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ)

I had it all
(ไอ แฮ็ด ดิท ออล)
But I never thought I did
(บัท ไอ เนฝเวอะ ธอท ไอ ดิด)
No no no no, I never thought I did
(โน โน โน โน , ไอ เนฝเวอะ ธอท ไอ ดิด)
Oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ)

I had it all
(ไอ แฮ็ด ดิท ออล)
But I never thought I did
(บัท ไอ เนฝเวอะ ธอท ไอ ดิด)
No no no no, I never thought I did
(โน โน โน โน , ไอ เนฝเวอะ ธอท ไอ ดิด)
Oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ)

Ba Ba Ba Ba Ba…
(บา บา บา บา บา)
Oh oh oh aah aah
(โอ โอ โอ อาอ้า อาอ้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Morning’s Eleven คำอ่านไทย The Magic Numbers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น