เนื้อเพลง Drift & Die คำอ่านไทย Puddle Of Mudd

Forgotten thoughts of yesterday
( ฟอร์กอทเดน ธอท อ็อฝ เยซเทอะดิ)
through my eyes I see the past
(ธรู มาย ไอ ซาย ซี เดอะ พาซท)

Well I don’t know I don’t know I don’t know why
(เว็ล ไอ ด้อนท์ โน ไอ ด้อนท์ โน ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
I Believe I Believe I Believe in the truth, from inside
(ไอ บิลีฝ ไอ บิลีฝ ไอ บิลีฝ อิน เดอะ ทรูธ , ฟร็อม อีนไซด)
go away go away go away from me
(โก อะเว โก อะเว โก อะเว ฟร็อม มี)
leave me alone
(ลีฝ มี อะโลน)
ignorance spreads lies
(อีกโนะแร็นซ ซพเร็ด ไล)
how much will money bye
(เฮา มัช วิล มันอิ ไบ)
Well I’ll take my time as I drift and die
(เว็ล แอล เทค มาย ไทม แอ็ส ซาย ดริฟท แอ็นด ได)

Unwanted live my life a shame
(อันวอนทิด ไลฝ มาย ไลฟ อะ เฌม)
Who’s to blame for my mistakes
(ฮู ทู บเลม ฟอ มาย มิซเทค)

[Chorus]
([ โครัซ ])

as I drift and die [x2]
(แอ็ส ซาย ดริฟท แอ็นด ได [ x2 ])

ignorance spreads lies
(อีกโนะแร็นซ ซพเร็ด ไล)
how much will money bye
(เฮา มัช วิล มันอิ ไบ)
Well I’ll take my time
(เว็ล แอล เทค มาย ไทม)
As I drift and die [x5]
(แอ็ส ซาย ดริฟท แอ็นด ได [ x5 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Drift & Die คำอ่านไทย Puddle Of Mudd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น