เนื้อเพลง Half A World Away คำอ่านไทย R.E.M.

This could be the saddest dusk
( ดีซ เคิด บี เดอะ แซดเดเรตสฺ ดัซค)
I’ve ever seen. Turn to a miracle
(แอฝ เอฝเออะ ซีน เทิน ทู อะ มิ๊ราเคิ่ล)
High alive. My mind is racing
(ไฮ อะไลฝ มาย ไมนด อีส เรสซิ่ง)
As it always will
(แอ็ส ซิท ออลเว วิล)
My hand is tired my heart aches
(มาย แฮ็นด อีส ไทร มาย ฮาท เอค)

I’m half a world away here
(แอม ฮาล์ฟ อะ เวิลด อะเว เฮียร)
My head sworn to go it alone
(มาย เฮ็ด ซโวน ทู โก อิท อะโลน)
And hold it along, haul it along
(แอ็นด โฮลด ดิท อะลอง , ฮอล อิท อะลอง)
And hold it. Go it alone
(แอ็นด โฮลด ดิท โก อิท อะโลน)
Hold it along and hold, hold.
(โฮลด ดิท อะลอง แอ็นด โฮลด , โฮลด)

This lonely deep sit hollow
(ดีซ โลนลิ ดีพ ซิท ฮอลโล)
I’m half a world
(แอม ฮาล์ฟ อะ เวิลด)
Half the world away
(ฮาล์ฟ เดอะ เวิลด อะเว)
My shoes are gone, my life spent
(มาย ฌู แซร์ กอน , มาย ไลฟ ซเพ็นท)
I had too much to drink. I didn’t think
(ไอ แฮ็ด ทู มัช ทู ดริงค ไอ ดิ๊นอิน ธิงค)
And I didn’t think of you
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน ธิงค อ็อฝ ยู)
I guess that’s all I needed
(ไอ เก็ซ แด๊ท ซอร์ ไอ นีด)

To go it alone and hold it along
(ทู โก อิท อะโลน แอ็นด โฮลด ดิท อะลอง)
Haul it along and hold it
(ฮอล อิท อะลอง แอ็นด โฮลด ดิท)

Blackbirds backwards forwards and fall and hold hold.
(แบคเบิด แบคเวิด ฟอเวิด แซน ฟอล แอ็นด โฮลด โฮลด)
Oh this lonely world is wasted
(โอ ดีซ โลนลิ เวิลด อีส ว็อซท)
Pathetic eyes high alive
(พะเธทอิค ไอ ไฮ อะไลฝ)
Blind to the tide that turns the sea
(บไลนด ทู เดอะ ไทด แดท เทิน เดอะ ซี)

This storm it came up strong
(ดีซ ซทอม อิท เคม อัพ ซทร็อง)
It shook the trees
(อิท ฌุค เดอะ ทรี)
And blew away our fear
(แอ็นด บลู อะเว เอ๊า เฟีย)
I couldn’t even hear
(ไอ คูดซึ่น อีเฝ็น เฮีย)

To go it alone and hold it along
(ทู โก อิท อะโลน แอ็นด โฮลด ดิท อะลอง)
Haul it along and hold it
(ฮอล อิท อะลอง แอ็นด โฮลด ดิท)
To go it alone and hold it along
(ทู โก อิท อะโลน แอ็นด โฮลด ดิท อะลอง)
Haul it along
(ฮอล อิท อะลอง)
To go it alone and hold it along
(ทู โก อิท อะโลน แอ็นด โฮลด ดิท อะลอง)
Haul it along and hold it
(ฮอล อิท อะลอง แอ็นด โฮลด ดิท)

Blackbirds backwards forwards and fall and hold, hold.
(แบคเบิด แบคเวิด ฟอเวิด แซน ฟอล แอ็นด โฮลด , โฮลด)
And this could be the saddest dusk
(แอ็นด ดีซ เคิด บี เดอะ แซดเดเรตสฺ ดัซค)
I’ve ever seen
(แอฝ เอฝเออะ ซีน)
Turn to a miracle
(เทิน ทู อะ มิ๊ราเคิ่ล)
High alive. My mind is racing
(ไฮ อะไลฝ มาย ไมนด อีส เรสซิ่ง)
As it always will
(แอ็ส ซิท ออลเว วิล)
My hands tired my heart aches
(มาย แฮ็นด ไทร มาย ฮาท เอค)
I’m half a world away and go.
(แอม ฮาล์ฟ อะ เวิลด อะเว แอ็นด โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Half A World Away คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น