เนื้อเพลง High คำอ่านไทย Lighthouse family

When you’re close, to tears
(เว็น ยัวร์ โคลส ทู เทียร์)
Remember
(รีเม๊มเบ่อร์)
Someday, it’ll all be over
(ซัมเดย์ อิท ออล บีโอ๊เว่อร์)
One day, we’re gonna get
(วัน เดย์ เวีย กอนนา เก็ท)
So high…….
(โซ ไฮฮ)
Though, it’s darker than
(โตว อิท ด๊าร์คเกอ แดน)
December
(ดีเซมเบอร์)
What’s ahead is a
(ว๊อท อะเฮด อีส อะ)
Different colour
(ดีฟฟาเร้น คัลเลอร์)
One day, we’re gonna get
(วัน เดย์ เวีย กอนนา เก็ท)
So high…….
(โซ ไฮฮ)
And at, the end of the day
(แอนด์ แอท ดิ เอน ออฟ เดอะ เดย์)
Remember the days
(รีเม๊มเบ่อร์ เดอะเดย์)
When we were so close
(เว็น วี เวีย โซ โคลส)
To the end
(ทู เดอะเอ็นด)
And wonder, how we’d make
(แอนด์ วั๊นเด้อร ฮาว วี เม้ค)
It through the night
(อิท ทรู เดอะไน๊ท)
At the end of the day
(แอ็ท เดอะเอ็นด ออฟ เดอะเดย์)
Remember the way
(รีเม๊มเบ่อร์ เดอะเวย์)
We stayed so close
(วี สเทย์ โซ โคลส)
To the end
(ทู เดอะเอ็นด)
We’ll remember, it was
(เวลล รีเม๊มเบ่อร์ อิท วอส)
Me and you
(มี แอนด์ ยู)
Cause we are gonna be
(ค๊อส วี อาร์กอนนา บี)
Forever you and me
(ฟอเอฟเวอร์ ยู แอนด์ มี)
You will, always
(ยู วิล อ๊อลเวย์ส)
Keep it flying high
(คี๊พ อิท ฟายยิ่ง ไฮฮ)
In the sky, of love
(อิน เดอะสกาย ออฟ เลิฟ)
Don’t you think it’s time
(ด้อนท์ ยู ทริ๊งค อิท ไทม์)
We started, doing
(วี สท๊าร์ทเตด ดูอิ้ง)
What we always wanted
(วอท วี อ๊อลเวย์ส ว้อนเท๊ด)
One day we’re gonna get
(วัน เดย์ เวีย กอนนา เกท)
So high…….
(โซ ไฮฮ)
Cause even the impossible
(ค๊อส อี๊เฝ่น ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
Is easy, when we got
(อีส อีซี่ เว็น วี กอท)
Each other
(อีช อ๊อเธ่อร์)
One day, we’re gonna get
(วัน เดย์ เวีย กอนนา เกท)
So high…….
(โซ ไฮฮ)
And at, the end of the day
(แอนด์ แอ็ท ดิ เอ็นด ออฟ เดอะเดย์)
Remember the days
(รีเม๊มเบ่อร์ เดอะเดย์)
When we were so close
(เว็น วี เวีย โซ โคลส)
To the end
(ทู เดอะเอ็นด)
And wonder, how we’d make
(แอนด์ วั๊นเด้อร ฮาว วี เม้ค)
It through the night
(อิท ทรู เดอะไน๊ท)
[adsense]
At the end of the day
(แอ็ท เดอะเอ็นด ออฟ เดอะเดย์)
Remember the way
(รีเม๊มเบ่อร์ เดอะเวย์)
We stayed so close
(วี สเทย์ โซ โคลส)
To the end
(ทู เดอะเอ็นด)
We’ll remember, it was
(เวลล รีเม๊มเบ่อร์ อิท วอส)
Me and you
(มี แอนด์ ยู)
Cause we are gonna be
(ค๊อส วี อาร์กอนนา บี)
Forever you and me
(ฟอเอฟเวอร์ ยู แอนด์ มี)
You will, always
(ยู วิล อ๊อลเวย์ส)
Keep it flying high
(คี๊พ อิท ฟายยิ่ง ไฮฮ)
In the sky, of love
(อิน เดอะสกาย ออฟ เลิฟ)
Cause we are gonna be
(ค๊อส วี อาร์กอนนา บี)
Forever you and me
(ฟอเอฟเวอร์ ยู แอนด์ มี)
You will, always
(ยู วิล อ๊อลเวย์ส)
Keep it flying high
(คี๊พ อิท ฟายยิ่ง ไฮฮ)
In the sky, of love
(อิน เดอะสกาย ออฟ เลิฟ)

[Chorus]…
[..High..High..High..High]
(ไฮฮ ไฮฮ ไฮฮ ไฮฮ )
[..High..High..High..High]
(ไฮฮ ไฮฮ ไฮฮ ไฮฮ )
And at, the end of the day
(แอนด์ แอ็ท ดิ เอ็นด ออฟ เดอะเดย์)
Remember the days
(รีเม๊มเบ่อร์ เดอะเดย์)
When we were so close
(เว็น วี เวีย โซ โคลส)
To the end
(ทู เดอะเอ็นด)
And wonder, how we’d make
(แอนด์ วั๊นเด้อร ฮาว วี เม้ค)
It through the night
(อิท ทรู เดอะไน๊ท)
At the end of the day
(แอ็ท เดอะเอ็นด ออฟ เดอะเดย์)
Remember the way
(รีเม๊มเบ่อร์ เดอะเวย์)
We stayed so close
(วี สเทย์ โซ โคลส)
To the end
(ทู เดอะเอ็นด)
We’ll remember, it was
(เวลล รีเม๊มเบ่อร์ อิท วอส)
Me and you
(มี แอนด์ ยู)
Cause we are gonna be
(ค๊อส วี อาร์กอนนา บี)
Forever you and me
(ฟอเอฟเวอร์ ยู แอนด์ มี)
You will, always
(ยู วิล อ๊อลเวย์ส)
Keep it flying high
(คี๊พ อิท ฟายยิ่ง ไฮฮ)
In the sky, of love
(อิน เดอะสกาย ออฟ เลิฟ)
Cause we are gonna be
(ค๊อส วี อาร์กอนนา บี)
Forever you and me
(ฟอเอฟเวอร์ ยู แอนด์ มี)
You will, always
(ยู วิล อ๊อลเวย์ส)
Keep it flying high
(คี๊พ อิท ฟายยิ่ง ไฮฮ)
In the sky, of love
(อิน เดอะสกาย ออฟ เลิฟ)
Cause we are gonna be
(ค๊อส วี อาร์กอนนา บี)
Forever you and me
(ฟอเอฟเวอร์ ยู แอนด์ มี)
You will, always
(ยู วิล อ๊อลเวย์ส)
Keep it flying high
(คี๊พ อิท ฟายยิ่ง ไฮฮ)
In the sky, of love…
(อิน เดอะสกาย ออฟ เลิฟ…)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง High คำอ่านไทย Lighthouse family

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น