เนื้อเพลง Black and White คำอ่านไทย Static-X

Lost in my own world
( ล็อซท อิน มาย โอน เวิลด)
Lost in my own world
(ล็อซท อิน มาย โอน เวิลด)
Lost in my
(ล็อซท อิน มาย)
Lost in my own world
(ล็อซท อิน มาย โอน เวิลด)
Lost in my own world
(ล็อซท อิน มาย โอน เวิลด)
Lost in my
(ล็อซท อิน มาย)
Getting to the right
(เกดดดิ้ง ทู เดอะ ไรท)
Getting to the wrong
(เกดดดิ้ง ทู เดอะ ร็อง)
Getting mine
(เกดดดิ้ง ไมน)
Getting to the right
(เกดดดิ้ง ทู เดอะ ไรท)
Getting to the wrong
(เกดดดิ้ง ทู เดอะ ร็อง)
Getting high
(เกดดดิ้ง ไฮ)
Losing your mind
(โรซิง ยุร ไมนด)
Losing your mind
(โรซิง ยุร ไมนด)
It’s blurring
(อิทซ blurrings)
It’s fading
(อิทซ เฟดิง)
Your soul’s on fire
(ยุร โซล ออน ไฟร)
It’s black and white
(อิทซ บแล็ค แอ็นด ฮไวท)

Burning inside
(เบรินนิง อีนไซด)
Burning Inside
(เบรินนิง อีนไซด)
Burning into white
(เบรินนิง อีนทุ ฮไวท)
Burning inside
(เบรินนิง อีนไซด)
Burning inside
(เบรินนิง อีนไซด)
Burning into night
(เบรินนิง อีนทุ ไนท)
Yourself collides
(ยุรเซลฟ ค็อลไลด)
Yourself collides
(ยุรเซลฟ ค็อลไลด)
Yourself into mine
(ยุรเซลฟ อีนทุ ไมน)
Yourself collides
(ยุรเซลฟ ค็อลไลด)
Yourself collides
(ยุรเซลฟ ค็อลไลด)
Yourself splinters like
(ยุรเซลฟ ซพลีนเทอะ ไลค)

Losing your mind
(โรซิง ยุร ไมนด)
Losing your mind
(โรซิง ยุร ไมนด)
It’s blurring
(อิทซ blurrings)
It’s fading
(อิทซ เฟดิง)
Your soul’s on fire
(ยุร โซล ออน ไฟร)
It’s black and white
(อิทซ บแล็ค แอ็นด ฮไวท)

Blurring the light
(Blurrings เดอะ ไลท)
Blurring the light
(Blurrings เดอะ ไลท)
It’s ours for the taking
(อิทซ เอ๊า ฟอ เดอะ เทคอิง)
Flickering colors
(ฟิกเคอลิง คัลเออะ)
It’s black and white
(อิทซ บแล็ค แอ็นด ฮไวท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black and White คำอ่านไทย Static-X

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น