เนื้อเพลง Take Your Hand คำอ่านไทย Usher

Hey
( เฮ)
I feel like I just blow on up
(ไอ ฟีล ไลค ไก จัซท บโล ออน อัพ)
Anytime I could just lose control, caught up
(เอนี่ไทม์ ไอ เคิด จัซท ลูส ค็อนทโรล , คอท อัพ)
In your lovin’ everytime I feel your touch
(อิน ยุร ลัฝวิน เอ๊รี่ไทม์ ไอ ฟีล ยุร ทั๊ช)
Second thoughts more doubts started buildin’ up
(เซคอันด ธอท โม เดาท ซทาท เบลดิน อัพ)
You’re everything I wanted
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท)
Before I knew just what I wanted
(บิโฟ ไอ นยู จัซท ว็อท ไอ ว็อนท)
And hey, hey
(แอ็นด เฮ , เฮ)
You’re killin’ me on the inside
(ยัวร์ คิลลิน มี ออน ดิ อีนไซด)
And you’re the only one I want
(แอ็นด ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ว็อนท)
I can’t deny
(ไอ แค็นท ดิไน)

Don’t know what to do
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
What to say
(ว็อท ทู เซ)
I’m not sure what to tell you
(แอม น็อท ฌุร ว็อท ทู เท็ล ยู)
Confused, which way do I
(ค็อนฟยูส , ฮวิช เว ดู ไอ)
Take your hand or let go [do I]
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท โก [ ดู ไอ ])
Take your hand or let it go [I can’t]
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท ดิธ โก [ ไอ แค็นท ])
Take this feelin’ much more [do I]
(เทค ดีซ ฟีลิน มัช โม [ ดู ไอ ])
Take your hand or let go [go]
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท โก [ โก ])
Don’t know what to do
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
What to say
(ว็อท ทู เซ)
I’m not sure what to tell you
(แอม น็อท ฌุร ว็อท ทู เท็ล ยู)
Confused, which way do I go
(ค็อนฟยูส , ฮวิช เว ดู ไอ โก)

Hey
(เฮ)
I feel like I just blow on up
(ไอ ฟีล ไลค ไก จัซท บโล ออน อัพ)
Everytime I feel your love
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ฟีล ยุร ลัฝ)
I get so caught up
(ไอ เก็ท โซ คอท อัพ)
It’s your kissin’, your touch
(อิทซ ยุร คิซซิน , ยุร ทั๊ช)
It’s just everything
(อิทซ จัซท เอ๊วี่ติง)
But I’m feelin’ like I wanna just run away
(บัท แอม ฟีลิน ไลค ไก วอนนา จัซท รัน อะเว)
I’m here to tell you what I want
(แอม เฮียร ทู เท็ล ยู ว็อท ไอ ว็อนท)
But you’re everything I want
(บัท ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท)
And hey, hey
(แอ็นด เฮ , เฮ)
It’s killin’ me on the inside
(อิทซ คิลลิน มี ออน ดิ อีนไซด)
Cuz you’re all I ever wanted
(คัซ ยัวร์ ออล ไอ เอฝเออะ ว็อนท)
So I can’t deny
(โซ ไอ แค็นท ดิไน)

Don’t know what to do
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
What to say
(ว็อท ทู เซ)
I’m not sure what to tell you
(แอม น็อท ฌุร ว็อท ทู เท็ล ยู)
Confused, which way do I
(ค็อนฟยูส , ฮวิช เว ดู ไอ)
Take your hand or let go [do I]
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท โก [ ดู ไอ ])
Take your hand or let it go [I can’t]
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท ดิธ โก [ ไอ แค็นท ])
Take this feelin’ much more [do I]
(เทค ดีซ ฟีลิน มัช โม [ ดู ไอ ])
Take your hand or let go [go]
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท โก [ โก ])
Don’t know what to do
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
What to say
(ว็อท ทู เซ)
I’m not sure what to tell you
(แอม น็อท ฌุร ว็อท ทู เท็ล ยู)
Confused, which way do I go
(ค็อนฟยูส , ฮวิช เว ดู ไอ โก)

Somebody tell me
(ซัมบอดี้ เท็ล มี)
Is it that I’m so hung I can’t say
(อีส ซิท แดท แอม โซ ฮัง ไอ แค็นท เซ)
Or is it my life
(ออ อีส ซิท มาย ไลฟ)
So young, careless ways
(โซ ยัง , แคเล็ซ เว)
And in your eyes
(แอ็นด อิน ยุร ไอ)
So much love you wanna give
(โซ มัช ลัฝ ยู วอนนา กิฝ)
But the more I hold you in my arms
(บัท เดอะ โม ไอ โฮลด ยู อิน มาย อาม)
The pressure starts to build [build]
(เดอะ พเรฌเออะ ซทาท ทู บิลด [ บิลด ])
Build it up [build, build, build]
(บิลด ดิท อัพ [ บิลด , บิลด , บิลด ])

Don’t know what to do
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
What to say
(ว็อท ทู เซ)
I’m not sure what to tell you
(แอม น็อท ฌุร ว็อท ทู เท็ล ยู)
Confused, which way do I
(ค็อนฟยูส , ฮวิช เว ดู ไอ)
Take your hand or let go [do I]
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท โก [ ดู ไอ ])
Take your hand or let it go [I can’t]
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท ดิธ โก [ ไอ แค็นท ])
Take this feelin much more [do I]
(เทค ดีซ ฟีลิน มัช โม [ ดู ไอ ])
Take your hand or let go [go]
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท โก [ โก ])
Dont know what to do
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
What to say
(ว็อท ทู เซ)
I’m not sure what to tell you
(แอม น็อท ฌุร ว็อท ทู เท็ล ยู)
Confused, which way do I
(ค็อนฟยูส , ฮวิช เว ดู ไอ)
Take your hand or let go
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท โก)
Take your hand or let it go
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท ดิธ โก)
Take your hand or let go
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท โก)
Take your hand or let it go
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท ดิธ โก)
Take your hand or let go
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท โก)
Take your hand or let it go
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท ดิธ โก)
Take your hand or let go
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท โก)
Take your hand or let it go
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท ดิธ โก)
Take your hand or let go
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท โก)
Take your hand or let go
(เทค ยุร แฮ็นด ออ เล็ท โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take Your Hand คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น