เนื้อเพลง Waggy คำอ่านไทย Blink 182

Watching your house shrink away in my rear-view mirror as i drive away.
( วัทชิง ยุร เฮาซ ฌริงค อะเว อิน มาย เรีย ฝยู มีเรอะ แอ็ส ซาย ดไรฝ อะเว)
Wishing that I could take back all those words that meant nothing that i
(วิชชิ้ง แดท ไอ เคิด เทค แบ็ค ออล โฑส เวิด แดท เม็นท นัธติง แดท ไอ)
didn’t say. I’m trying to be what you want me to be
(ดิ๊นอิน เซ แอม ทไรอิง ทู บี ว็อท ยู ว็อนท มี ทู บี)
But it’s so damn hard to keep playing the part of the fool week after
(บัท อิทซ โซ แด็ม ฮาด ทู คีพ พเลนิ่ง เดอะ พาท อ็อฝ เดอะ ฟูล วีค อาฟเทอะ)
week.
(วีค)

I think you need some time alone
(ไอ ธิงค ยู นีด ซัม ไทม อะโลน)
You say you want someone to call your own
(ยู เซ ยู ว็อนท ซัมวัน ทู คอล ยุร โอน)
Open your eyes you can s*ck in your pride
(โอเพ็น ยุร ไอ ยู แค็น เอส *ck อิน ยุร พไรด)
You can live your life all on your own
(ยู แค็น ไลฝ ยุร ไลฟ ออล ออน ยุร โอน)

Is this all going to be just another time that we play this game? I’ve
(อีส ดีซ ซอร์ โกอิ้ง ทู บี จัซท แอะนัธเออะ ไทม แดท วี พเล ดีซ เกม แอฝ)
tried to convince you that things could be different but somehow they
(ทไร ทู ค็อนฝีนซ ยู แดท ธิง เคิด บี ดีฟเฟอะเร็นท บัท ซัมฮาว เด)
end up the same. But what did you expect from me what am I supposed to
(เอ็นด อัพ เดอะ เซม บัท ว็อท ดิด ยู เอ็คซเพคท ฟร็อม มี ว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู)
do? you say that you’re starting to feel like you’re getting lost- well
(ดู ยู เซ แดท ยัวร์ ซทาททิง ทู ฟีล ไลค ยัวร์ เกดดดิ้ง ล็อซท เว็ล)
I do too.
(ไอ ดู ทู)

I’m dont wanna live this lie again
(แอม ด้อนท์ วอนนา ไลฝ ดีซ ไล อะเกน)
I know I’ll get it right but I don’t know when
(ไอ โน แอล เก็ท ดิธ ไรท บัท ไอ ด้อนท์ โน ฮเว็น)
I’ll open my eyes I’ve got something inside
(แอล โอเพ็น มาย ไอ แอฝ ก็อท ซัมติง อีนไซด)
I’ll just jack off in my room until then
(แอล จัซท แจ็ค ออฟฟ อิน มาย รุม อันทีล เด็น)

It’s never over till it’s done and I don’t think that you’re the one
(อิทซ เนฝเวอะ โอเฝอะ ทิล อิทซ ดัน แอ็นด ดาย ด้อนท์ ธิงค แดท ยัวร์ ดิ วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Waggy คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น