เนื้อเพลง Edge Of Reality คำอ่านไทย Elvis Presley

I walk along a thin line darling
( ไอ วอค อะลอง อะ ธิน ไลน ดาลิง)
Dark shadows follow me
(ดาค แฌดโอ ฟอลโล มี)
Here’s where life’s dream lies disillusioned
(เฮียร ฮแว ไลฟ ดรีม ไล ดิซิลยูฉัน)
The edge of reality
(ดิ เอ็จ อ็อฝ ริแอลอิทิ)

Oh I can hear strange voices echo
(โอ ไอ แค็น เฮีย ซทเรนจ ฝอยซ เอคโอ)

Laughing with mockery
(ลาฟอิง วิฑ มอคเคอะริ)
The border line of doom I’m facing
(เดอะ บอเดอะ ไลน อ็อฝ ดูม แอม เฟซอิง)
The edge of reality
(ดิ เอ็จ อ็อฝ ริแอลอิทิ)

On the edge of reality she sits there tormenting me
(ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ ริแอลอิทิ ชี ซิท แดร์ ทอเมนทิง มี)
The girl with the nameless face
(เดอะ เกิล วิฑ เดอะ เนมเล็ซ เฟซ)
On the edge of reality where she overpowers me
(ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ ริแอลอิทิ ฮแว ชี โอเฝอะเพาเออะ มี)
With fears that I can’t explain
(วิฑ เฟีย แดท ไอ แค็นท เอ็คซพเลน)
She drove me to the point of madness
(ชี ดโรฝ มี ทู เดอะ พอยนท อ็อฝ แมดเน็ซ)
The brink of misery
(เดอะ บริงค อ็อฝ มีสริ)
If she’s not real then I’m condemned to
(อิฟ ชี น็อท ริแอ็ล เด็น แอม ค็อนเดม ทู)
The edge of reality
(ดิ เอ็จ อ็อฝ ริแอลอิทิ)

On the edge of reality she sits there tormenting me
(ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ ริแอลอิทิ ชี ซิท แดร์ ทอเมนทิง มี)
The girl with the nameless face
(เดอะ เกิล วิฑ เดอะ เนมเล็ซ เฟซ)
On the edge of reality where she overpowers me
(ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ ริแอลอิทิ ฮแว ชี โอเฝอะเพาเออะ มี)
With fears that I can’t explain
(วิฑ เฟีย แดท ไอ แค็นท เอ็คซพเลน)
She drove me to the point of madness
(ชี ดโรฝ มี ทู เดอะ พอยนท อ็อฝ แมดเน็ซ)
The brink of misery
(เดอะ บริงค อ็อฝ มีสริ)
If she’s not real then I’m condemned to
(อิฟ ชี น็อท ริแอ็ล เด็น แอม ค็อนเดม ทู)
The edge of reality
(ดิ เอ็จ อ็อฝ ริแอลอิทิ)

Reality, reality, reality, reality,
(ริแอลอิทิ , ริแอลอิทิ , ริแอลอิทิ , ริแอลอิทิ ,)
Reality, reality, reality, reality
(ริแอลอิทิ , ริแอลอิทิ , ริแอลอิทิ , ริแอลอิทิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Edge Of Reality คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น